"to appease" - Suomenkielinen käännös

EN

"to appease" suomeksi

EN

to appease [appeased|appeased] {verbi}

volume_up
The objective of this initiative is obviously to disorientate and appease the workers intending to vote NO to the European Constitution.
Tämän aloitteen tavoitteena on ilmiselvästi harhauttaa ja rauhoitella työntekijöitä, jotka aikovat äänestää Euroopan perustuslakia vastaan.
You might therefore ask whether Frontex is not just having to act as a lightning conductor to appease the citizens of Europe.
Voisittekin kysyä, eikö Frontexin tehtävänä olisi vain toimia ukkosenjohdattimena ja rauhoitella Euroopan kansalaisia.
Moreover, the Lamassoure Report finesses with the recognition of the Armenian genocide of 1917, doubtless aiming to appease Turkey.
Lisäksi Lamassouren mietinnössä jätetään huomiotta vuonna 1917 tapahtuneen Armenian kansanmurhan tunnustaminen, minkä tarkoituksena on epäilemättä rauhoitella Turkkia.

Esimerkkejä "to appease"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI do not know whether this is to appease Mr Kinnock, but I happen to know Mr Kinnock.
En tiedä, onko sillä tarkoitus tulla Kinnockia vastaan. Tunnen kuitenkin Kinnockin.
EnglishIt should have learnt by now that it is impossible to appease a totalitarian monster.
Euroopan olisi jo luullut oppivan, että totalitaarista hirviötä on mahdotonta tyydyttää.
EnglishIn an endeavour to appease the invader, it objectively emboldens it.
Pyrkiessään hillitsemään miehittäjävaltaa EU tosiasiassa rohkaisee sitä.
EnglishWe should have learnt the lesson in Europe that you cannot appease those who wish to destroy you.
Meidän olisi pitänyt oppia Euroopassa, että emme voi rauhoittaa niitä, jotka pyrkivät tuhoamaan meidät.
EnglishIs it to appease local economic interests?
Yritetäänkö tällä tyydyttää paikallisia taloudellisia intressejä?
EnglishIt is also true that one should not appease terrorism.
Samoin on totta, ettei terroristeja pidä myötäillä.
EnglishIf it is designed to appease Serbia, it will not work.
Jos tavoitteena on lepyttää Serbia, se ei onnistu.
EnglishYou might therefore ask whether Frontex is not just having to act as a lightning conductor to appease the citizens of Europe.
Voisittekin kysyä, eikö Frontexin tehtävänä olisi vain toimia ukkosenjohdattimena ja rauhoitella Euroopan kansalaisia.
EnglishAll the repressive legislation on immigration adopted in France to appease the far Right has merely encouraged it.
Kaikki siirtolaisuutta tukahduttavat lait, jotka on Ranskassa hyväksytty äärioikeiston vetäytymään saamiseksi, ovat ainoastaan kannustaneet niitä.
EnglishI do not believe that a further tax would help bring about peace in Europe and the world, although it might appease the consciences of bureaucrats.
En usko, että uusi vero auttaisi tuomaan rauhan Eurooppaan ja maailmaan, vaikka se rauhoittaisikin byrokraattien omaatuntoa.
EnglishThe objective of this initiative is obviously to disorientate and appease the workers intending to vote NO to the European Constitution.
Tämän aloitteen tavoitteena on ilmiselvästi harhauttaa ja rauhoitella työntekijöitä, jotka aikovat äänestää Euroopan perustuslakia vastaan.
EnglishIt offers practical answers to problems that the EU must solve if it is to appease the anti-globalisation doom-mongers.
Siinä annetaan käytännöllisiä vastauksia ongelmiin, jotka EU:n on ratkaistava, jotta se saa hiljennettyä globalisaatiota vastustavat tuomiopäivän julistajat.
EnglishSpeculators, whom we must appease as if they were demigods and to whom we must make offerings so that we can beg them for mercy.
Keinottelijoista, joita meidän on lepyteltävä ikään kuin he olisivat puolijumalia, joille meidän on annettava uhreja, jotta voimme anoa niiltä armoa.
EnglishInstead of doing all we can to combat Islamic fundamentalism taking deeper root in Europe, we placate and appease it.
Sen sijaan, että tekisimme kaikkemme torjuaksemme yhä syvemmälle Eurooppaan juurtuvan islamilaisen fundamentalismin torjumiseksi, me tyynnyttelemme ja rauhoittelemme sitä.
EnglishTo appease the anger of the victims, the French Government did not consider looking to the charter company but will make the taxpayers pay instead.
Uhrien raivon lieventämiseksi Ranskan hallitus ei harkinnut varustamon saattamista edesvastuuseen, vaan maksattaa sen sijaan vahingot veronmaksajilla.
EnglishMoreover, the Lamassoure Report finesses with the recognition of the Armenian genocide of 1917, doubtless aiming to appease Turkey.
Lisäksi Lamassouren mietinnössä jätetään huomiotta vuonna 1917 tapahtuneen Armenian kansanmurhan tunnustaminen, minkä tarkoituksena on epäilemättä rauhoitella Turkkia.
EnglishMotivation for the arrest was in part to appease anti-western sentiment and distract the people from the government's economic problems at the time.
Pidätyksen avulla haluttiin osittain tyynnyttää länsimaisuutta vastustavia ja kääntää ihmisten huomio pois hallituksen senhetkisistä taloudellisista ongelmista.
EnglishOne of my beliefs (and I am not saying this just to appease the women here!)
Käsitykseni mukaan (enkä sano tätä vain lepytelläkseni täällä olevia naisia) ihmiskunnan historian varhaisvaiheissa ei tunnettu johtajuuden käsitettä.
EnglishUsing our votes to endorse such a hypocritical document would have served only to enable Members of the European Parliament to appease their consciences.
Se, että olisimme antaneet äänemme tällaisen tekopyhän asiakirjan puolesta, olisi tehnyt meistä vain Euroopan parlamentin omantunnon keventämisen takuumiehiä.
EnglishThe Council has tried to appease Parliament, perhaps not sufficiently yet, but they have also apologised for their mistakes during this process.
Neuvosto on pyrkinyt tyynnyttelemään parlamenttia, kenties ei vielä kuitenkaan riittävästi, mutta se on myös pyytänyt anteeksi tämän prosessin aikana tekemiään virheitä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appeasement":

appeasement
English