EN

appearance {substantiivi}

volume_up
appearance (myös: look, looks, semblance)
The stark appearance of this concrete complex provokes the nickname ‘The new brutalism’.
Karun betonikompleksin ulkonäkö tuo tyylisuunnalle lempinimen "uusbrutalismi".
Under Taskbar appearance, select one of the options from the Taskbar buttons list:
Valitse Tehtäväpalkin ulkonäkö -kohdasta jokin Tehtäväpalkin painikkeet -luettelon vaihtoehdoista:
In the words of Aristotle, it is not about outward appearance but about inward significance.
Aristoteleen sanoin tärkeintä ei ole ulkonäkö vaan sisäinen merkitys.
appearance (myös: form)
In this respect, it does not help no matter how many labels are put on food because the appearance itself misleads consumers.
Tässä yhteydessä ei auta, että elintarvikkeeseen ei koskaan kiinnitetä useita merkkejä, sillä ulkomuoto johtaa kuluttajan suoraan harhaan.
Therefore, we are not so much interested in whether the machine works or not, as that its visible appearance should contribute to a harmonious overall effect.
Meitä ei näin ollen niinkään kiinnosta se, toimivatko laitteet vai eivät, vaan se, että ulkomuoto - näkyvä puoli - muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden.
This issue has been raised within Parliament with the case of thrombin, which is a food additive used to 'glue' pieces of meat together, and whose final appearance could easily mislead the consumer.
Tällaisen lihan lopullinen ulkomuoto saattaa johtaa kuluttajan harhaan.
appearance
The appearance of the Carabinieri at the school was intolerable.
Karabinieerien ilmestyminen kouluun oli sietämätöntä.
The appearance on the European market of theoretically healthy food produced from genetically modifed plants poses an additional risk.
Geneettisesti muunnetuista kasveista tuotettujen teoreettisesti terveellisten elintarvikkeiden ilmestyminen Euroopan markkinoille on lisäriski.
appearance (myös: emergence)
However, the appearance of new players whose investment strategies are not totally transparent gives rise to some doubts about uneconomic practices.
Joidenkin sellaisten uusien toimijoiden ilmaantuminen, joiden investointistrategiat eivät ole täysin avoimia, herättää kuitenkin jossain määrin epäilyksiä ei-kaupallisista käytännöistä.
   – Mr President, the greatest threat that is repeatedly brought up in connection with bird flu is the appearance of a new virus sub-type that can be transferred from one human to another.
   – Arvoisa puhemies, suurin uhka, joka on toistuvasti tuotu esiin lintuinfluenssan yhteydessä, on uuden, ihmisestä toiseen tarttuvan viruksen alatyypin ilmaantuminen.
appearance
appearance
Mr Brown's cleverly disguised appearance at the Paris Eurogroup summit was a notable achievement of the French presidency.
Gordon Brownin älykkäästi salattu esiintyminen euroryhmän Pariisin huippukokouksessa oli puheenjohtajavaltio Ranskalta huomattava saavutus.
As regards their appearance before Council, that is not entirely in my hands, since a nominated new Commissioner will have to carry out duties linked to his or her portfolio.
En voi kuitenkaan päättää yksin komission jäsenten esiintymisestä neuvostossa, koska nimitetyn uuden komission jäsenen on hoidettava salkkuunsa liittyviä tehtäviä.

Esimerkkejä "appearance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTap or click the General tab, and then, under Appearance, tap or click Accessibility.
Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Ulkoasu-osasta Helppokäyttötoiminnot.
English- (LT) I welcome the appearance of this directive; it is a step in the right direction.
- (LT) Kannatan tämän direktiivin voimaantuloa. Se on askel oikeaan suuntaan.
EnglishThe stark appearance of this concrete complex provokes the nickname ‘The new brutalism’.
Karun betonikompleksin ulkonäkö tuo tyylisuunnalle lempinimen "uusbrutalismi".
EnglishSince we have this power of codecision, we should put in an appearance and use it.
Jos meillä kerran on valtuudet tehdä päätöksiä, olkaamme myös paikalla.
EnglishYou can customize the appearance of the Recycle Bin by changing one or both of these icons.
Voit mukauttaa roskakorin ulkoasun vaihtamalla toisen tai molemmat kuvakkeista.
EnglishDr Heine made a last-minute appearance to announce the reasons for the embargo.
Herra Heine saapui viime hetkellä ilmoittamaan vientikiellon syistä.
EnglishI was half expecting to see him put in an appearance this week, or possibly even to vote.
Rohkenin odottaa hänen ilmestyvän paikalle tällä viikolla ja kenties jopa äänestävän.
EnglishI welcome Mr Kallas, our new Commissioner, in his first appearance.
Pidän myönteisenä uuden komission jäsenen Kallasin ensiesiintymistä parlamentissa.
EnglishThis is my third appearance in Parliament to update you on developments.
Tämä on kolmas kerta, kun esiinnyn parlamentissa ja kerron viimeisimmistä tapahtumista.
EnglishTry this setting if large-scale fonts are interfering with the appearance of the program.
Kokeile tätä asetusta, jos suuret fontit vaikuttavat ohjelman ulkoasuun häiritsevästi.
EnglishThe following table describes Internet Explorer's Appearance settings.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu Internet Explorerin ulkoasun määritykset.
English(The pointer's appearance might change depending on where it's positioned on your screen.)
(Osoittimen ulkonäkö saattaa vaihdella riippuen siitä, missä kohdassa näyttöä se on.)
EnglishIf they change their appearance, 12 of 13 -- that's 90 percent -- kill, torture, mutilate.
Jos he muuttavat ulkonäköään, 12 13:sta -- 90 prosenttia -- tappaa, kiduttaa, silpoo.
EnglishYou can change the appearance of the Command Prompt window by setting Command Prompt options.
Voit muuttaa Komentorivi-ikkunan ulkoasua muuttamalla komentorivin asetuksia.
EnglishThis would also prevent the appearance of any additional costs created by quota values.
Näin vältettäisiin lisäksi kiintiön arvon aiheuttamat lisäkustannukset.
EnglishYou can change the appearance of the Command Prompt window by setting Command Prompt options.
Voit muuttaa Komentokehote-ikkunan ulkoasua muuttamalla komentokehotteen asetuksia.
EnglishYou can use the Microsoft LifeCam Dashboard to control the appearance of a video image.
Microsoftin LifeCam-käyttöliittymällä voit ohjata videokuvan ulkoasua.
EnglishTap or click the General tab, and then, under Appearance, tap or click Fonts.
Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Ulkoasu-osasta Fontit.
EnglishTap or click the General tab, and then, under Appearance, tap or click Colors.
Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Ulkoasu-osasta Värit.
EnglishThe first of these is the appearance of fictional candidates in lists of candidates.
Ensimmäinen näkökohtani liittyy kuvitteellisten hakijoiden merkitsemiseen ehdokasluetteloihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appearance":

appearance
first appearance