EN

to appear [appeared|appeared] {verbi}

volume_up
There appear to be a number of misunderstandings or perhaps misinterpretations here.
Siihen näyttää liittyvän tiettyjä väärinkäsityksiä tai kenties väärintulkintoja.
Should these amendments be adopted, conciliation would appear inevitable.
Jos nämä kaksi tarkistusta hyväksytään, sovittelumenettely näyttää väistämättömältä.
There appear to be differing interpretations of what is meant by operational coordination.
Toimenpiteiden koordinoinnista näyttää esiintyvän erilaisia tulkintoja.
The Install Windows Service Pack wizard should automatically appear.
Ohjatun Asenna Windows Service Pack -ohjelman pitäisi automaattisesti ilmestyä näytölle.
And then, in 20 minutes, the right-angled triangles began to appear on the screens.
Ja sitten, 20 minuutissa, suorakulmaiset kolmiot alkoivat ilmestyä näytöille.
From about 200 million years after the Big Bang, stars begin to appear all through the universe, billions of them.
Noin 200 miljoonan vuoden kuluttua alkuräjähdyksestä tähtiä alkaa ilmestyä kaikkialle universumiin miljardikaupalla.
The file you are looking for should appear in the list of search results.
Etsimäsi tiedoston pitäisi tulla näkyviin hakutulosten luetteloon.
Additional options might appear depending on the type of TV signal you're watching.
Lisävaihtoehtoja saattaa tulla näkyviin katseltavan TV-signaalin tyypin mukaan.
A “CableCARD Detected” message should appear in Media Center.
Media Centerissä pitäisi tulla näkyviin "CableCARD havaittu" -viesti.
For that I thank Mr Watson for his good recommendation that I appear less on television and come here instead.
Siksi kiitän jäsen Watsonia hyvästä suosituksesta, että minun tulisi näyttäytyä nykyistä vähemmän televisiossa ja tulla sen sijaan tänne parlamenttiin.

Esimerkkejä "to appear"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOnly programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Vain Windowsille laaditut ohjelmat näkyvät Ohjelmat ja ominaisuudet -luettelossa.
EnglishIf the file is protected, the license terms appear in the Media usage rights box.
Jos tiedosto on suojattu, käyttöoikeusehdot näkyvät Mediakäyttöoikeudet-ruudussa.
EnglishClear the check box for icons that you don't want to appear, and then click OK.
Tyhjennä niiden kuvakkeiden valintaruudut, jotka haluat piilottaa, ja valitse OK.
EnglishThe existing tracks in the Player Library appear on the left side of the wizard.
Playerin kirjastossa olevat kappaleet näkyvät ohjatun toiminnon vasemmassa osassa.
EnglishYou can change the items that appear in your Music library by including folders.
Voit muuttaa Musiikki-kirjastossa näkyviä kohteita lisäämällä kirjastoon kansioita.
EnglishSuch conditions would appear to make the Lisbon objectives difficult to achieve.
Tällaisissa oloissa näyttäisi olevan vaikea saavuttaa Lissabonin tavoitteita.
EnglishIt would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
Vaikuttaa siltä, että virallisissa tiedotteissa ei sanota sanaakaan tästä aiheesta.
EnglishYou appear to be happy for millions of people to be unemployed and to be poor.
Näytätte olevan iloisia siitä, että miljoonat ihmiset ovat työttömiä ja köyhiä.
EnglishYou can change the items that appear in your Pictures library by including folders.
Voit muuttaa Kuvat-kirjastossa näkyviä kohteita lisäämällä kirjastoon kansioita.
English'Grooming' is particularly insidious because the advances appear to be 'softer'.
Grooming on erityisen salakavalaa, koska lähestyminen vaikuttaa "pehmeältä".
EnglishWhat is more, some political positions appear to be held hostage by hostage taking.
Lisäksi panttivankien ottaminen näyttää estävän poliittisten kantojen ilmaisun.
EnglishThere appear to be a number of misunderstandings or perhaps misinterpretations here.
Siihen näyttää liittyvän tiettyjä väärinkäsityksiä tai kenties väärintulkintoja.
EnglishType the text you want to appear for the first bullet, and then press ENTER.
Kirjoita ensimmäisen luettelomerkin järkeen tuleva teksti ja paina sitten ENTER.
EnglishIncidentally, I assume you also voted, so that should appear in the Minutes too.
Otaksun lisäksi, että äänestitte, joten tämän seikan on oltava mukana pöytäkirjassa.
EnglishIt would appear that, under these circumstances, consumer choice is limited.
Vaikuttaa siltä, että tässä tilanteessa kuluttajan valinnanvapautta rajoitetaan.
EnglishAdditional options might appear depending on the type of TV signal you're watching.
Lisävaihtoehtoja saattaa tulla näkyviin katseltavan TV-signaalin tyypin mukaan.
EnglishAt present the underlying problems appear to exist on two levels at the same time.
Taustalla olevat ongelmat näyttävät koskevan nyt kahta tasoa samanaikaisesti.
EnglishIt does not appear to have jurisdiction to impose the sanction in this specific case.
Toimivaltaa ei näytä olevan seuraamuksien määräämiseen tässä erityistapauksessa.
EnglishThe outcome was that Commissioner McCreevy was summoned to appear before the House.
Tämän seurauksena komission jäsen McCreevy kutsuttiin parlamentin kuultavaksi.
EnglishThis page might not appear if your computer is not connected to the Internet.
Tämä sivu ei ehkä näy, jos tietokoneesta ei ole muodostettu Internet-yhteyttä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appearance":

appearance
first appearance