EN

apparently {adverbi}

volume_up
The Member States apparently lack the political will to fulfill their obligations.
Jäsenvaltioilta puuttuu ilmeisesti poliittinen tahto täyttää velvollisuutensa.
Apparently, this is for the fight against corruption and organised crime.
Ilmeisesti tämä tehdään korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.
Massive amounts of money have apparently been spent on corrupt electioneering.
Valtavia summia on ilmeisesti käytetty korruptoituneeseen äänteenkalastukseen.

Esimerkkejä "apparently"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMassive amounts of money have apparently been spent on corrupt electioneering.
Valtavia summia on ilmeisesti käytetty korruptoituneeseen äänteenkalastukseen.
EnglishThe Member States apparently lack the political will to fulfill their obligations.
Jäsenvaltioilta puuttuu ilmeisesti poliittinen tahto täyttää velvollisuutensa.
EnglishThere is also the fact that ATS can apparently be used for any old purpose.
ATS-järjestelmää voidaan lisäksi ilmeisesti käyttää mihin tahansa tarkoitukseen.
EnglishSince 2007 did apparently produce a surplus, they are worried about their future.
Koska vuonna 2007 ilmeisesti syntyi ylijäämää, he ovat huolissaan tulevaisuudestaan.
EnglishThe Internet, e-mail and mobile telephones will apparently do away with unemployment.
Työttömyyttä on määrä alentaa Internetin, sähköpostin ja matkapuhelimien avulla.
EnglishI am not convinced by the argument that the countries are, apparently, so different.
En ole vakuuttunut väitteestä, jonka mukaan maat olisivat niin kovin erilaisia.
EnglishMr President, behaviour which is apparently irrational usually has an explanation.
Arvoisa puhemies, ilmiselvästi järjenvastaiselle käytökselle löytyy yleensä selitys.
EnglishApparently the international radura label is sending Mrs Bloch von Blottnitz blind.
Ilmeisesti kansainvälinen radura-tunnus ärsyttää rouva Bloch von Blottnitzia.
EnglishRules of this kind apparently do not apply to imported agricultural products.
Tällaisia sääntöjä ei luonnollisestikaan sovelleta maatalousalan tuontituotteisiin.
EnglishIt is, apparently, better than what we had before, so this is progress in any case.
Se on ilman muuta aiempaa parempi, joten eteenpäin on joka tapauksessa menty.
EnglishMafia groups operate much more frequently now that there is apparently less risk.
Mafiaryhmät toimivat nyt paljon säännöllisemmin, kun riskit ovat selvästi vähäisemmät.
EnglishThis military equipment is apparently going to be used to destroy cocaine plantations.
Sotilaallisen kaluston pitäisi niin sanotusti auttaa tuhoamaan kokaiiniviljelmät.
EnglishThere is apparently no independent institution that scrutinises the Bank's activities.
Nähtävästi ei ole mitään riippumatonta elintä, joka valvoisi pankin toimintaa.
EnglishThey are apparently considered to be dangerous in the United States but not in Europe.
Näitä ihmisiä pidetään ilmeisesti vaarallisina Yhdysvalloissa mutta ei Euroopassa.
EnglishThis reports mentions delays, which are, apparently, increasingly frequent.
Mietinnössä puhutaan myöhästymisistä, joita väitetään esiintyvän yhä enemmän.
EnglishApparently, this is for the fight against corruption and organised crime.
Ilmeisesti tämä tehdään korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.
EnglishThis is an apparently laudable objective, but one that is impossible to achieve.
Tämä on selvästi kunnioitettava tavoite, mutta se on mahdoton saavuttaa.
EnglishTo sum up, Brussels is apparently asking too much of Ankara on this crucial subject.
Lyhyesti sanoen EU:n johto ilmeisesti vaatii Turkilta liikaa tässä asiassa.
EnglishYou have mentioned a number of points which you apparently consider unsatisfactory.
Te mainitsitte useita kohtia, joita te ilmeisesti pidätte epätyydyttävinä.
EnglishApparently in Brussels six months has not been enough time to complete a compromise.
Näin ollen kuusi kuukautta ei riittänyt Brysselille kompromissiin pääsyyn.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "apparently":

apparently
apparency
apparent