EN

appalling {adjektiivi}

volume_up
Mr President, the 'Prestige' tanker disaster is an appalling tragedy.
Arvoisa puhemies, säiliöalus Prestigen onnettomuus on kauhistuttava murhenäytelmä.
The proliferation of nuclear weapons in east Asia opens up an appalling vista.
Ydinaseiden leviäminen Kaakkois-Aasiassa on kauhistuttava näkymä.
It was appalling – a community that exported gangsterism.
Tilanne on kauhistuttava; tuolloinen yhteisö levitti häikäilemätöntä toimintaa rajojen yli.
The reaction of the European authorities is doubly appalling.
Euroopan hallitsijoiden reaktio on kahdella tavalla tyrmistyttävä.
Take action to stop this appalling speculation on cereals.
Toteuttakaa toimia, joilla lopetetaan tyrmistyttävä viljalla keinottelu.
I have to say that the Commission's attitude to the matter has been appalling.
Minun on todettava, että komission asenne asiassa on ollut tyrmistyttävä.

Esimerkkejä "appalling"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishInequalities on a global scale have reached intolerable, appalling proportions.
Maailman epätasa-arvo on saavuttanut kestämättömät ja järkyttävät mittasuhteet.
EnglishFinnish television recently showed an appalling documentary film on the subject.
Suomen televisiossa esitettiin äskettäin asiaa koskeva järkyttävä dokumenttifilmi.
EnglishIt is appalling that there is no consensus within the Council on this issue.
On pöyristyttävää, että neuvoston sisällä ei vallitse konsensusta tässä asiassa.
EnglishTheir living conditions are appalling, and they very rarely see their families.
Heidän elinolosuhteensa ovat kauhistuttavat, ja he näkevät perheitään hyvin harvoin.
EnglishWith the appalling refugee crisis, this is a human tragedy in every respect.
Se on järkyttävä pakolaiskriisi ja inhimillinen murhenäytelmä kaikessa suhteessa.
English. - Madam President, discards are an appalling waste.
PSE-ryhmän puolesta. - Arvoisa puhemies, poisheittäminen on kauhistuttavaa tuhlausta.
EnglishIt is appalling to destroy a regulation that has been in existence for 250 years.
Portviinin laatu on tulosta Douron alueen ihmisten valtavasta taitotiedosta.
EnglishThis is in stark contrast with the Zimbabwe of today, with its appalling statistics.
Se on hyvin kaukana tämän päivän Zimbabwesta, jonka tilastot ovat karua luettavaa.
EnglishThe appalling onslaught against minorities in Egypt is terrifying to behold.
Järkyttävät hyökkäykset vähemmistöjä vastaan Egyptissä ovat karmeaa kuultavaa.
EnglishWhat are we going to do seriously to bring that appalling situation to an end?
Mihin vakaviin toimiin aiomme ryhtyä tämän kauhean tilanteen lopettamiseksi?
EnglishEvery Member of this House will be aware of the appalling situation in Zimbabwe.
Kaikki tämän parlamentin jäsenet ovat tietoisia Zimbabwen kauhistuttavasta tilanteesta.
Englishcentury and continued into the first part of the 20th century reached appalling
sotilaalliset ja taloudelliset mittasuhteet saavuttanut laaja kansallinen
EnglishI have to say that the Commission's attitude to the matter has been appalling.
Minun on todettava, että komission asenne asiassa on ollut tyrmistyttävä.
EnglishMr President, what is happening in Mitrovica in Kosovo is appalling and reprehensible.
Arvoisa puhemies, Kosovon Mitrovican tapahtumat ovat kauhistuttavia ja tuomittavia.
EnglishThe latest massacres, and the scale of the savagery involved, have been appalling.
Viimeisimmät verilöylyt ja niihin liittyvien julmuuksien muodot ovat olleet hälyttäviä.
EnglishIt is undemocratic and appalling that we are not voting on each report separately.
On epädemokraattista ja tyrmistyttävää, että emme äänestä kustakin mietinnöstä erikseen.
EnglishWe will not change the appalling behaviour of the dictators by words alone.
Pelkät sanat eivät riitä muuttamaan diktaattorien pöyristyttävää toimintaa.
EnglishMr President, war is always war and its effects are always appalling.
Arvoisa puhemies, sota on aina sota, ja sen seuraukset ovat aina kauhistuttavia.
EnglishIt is in complete contrast to the Swedish approach, which I find utterly appalling.
Se on täysin päinvastainen kuin Ruotsin lähestymistapa, jota pidän todella hirvittävänä.
EnglishThe disastrous floods in Central Europe have been, and remain, appalling.
Keski-Euroopan katastrofaaliset tulvat kauhistuttivat ja kauhistuttavat yhä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appalling":

appalling
English