EN

apology {substantiivi}

volume_up
apology (myös: deprecatory)
It is perfectly appropriate to make her an apology in writing.
On täysin asianmukaista esittää hänelle kirjallinen anteeksipyyntö.
I think an apology is the least that could have been expected.
Mielestäni anteeksipyyntö olisi vähintäänkin sopivaa.
I hope that the letter that will be sent to the Info-Points will contain an apology.
Toivon, että Eurooppatietopisteille lähettävässä kirjeessä esitetään anteeksipyyntö.
apology (myös: regret)
(DE) Mr President, Mr Commissioner, I would like to present the apologies on behalf of Parliament's rapporteur for the Green Paper on Maritime Policy, Willi Piecyk.
(DE) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, haluaisin esittää pahoitteluni meripolitiikkaa koskevan vihreän kirjan parlamentin esittelijän Willi Piecykin puolesta.
author. - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, firstly, please accept the apologies of my colleague, Mr Hutchinson, who could not be with us today.
laatija. - (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ensiksi esitän pahoitteluni kollegani Alain Hutchinsonin puolesta siitä, ettei hän voinut osallistua tänään tähän istuntoon.

Esimerkkejä "apology"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would like to begin with a word of apology on behalf of my colleague David Byrne.
. (EN) Haluaisin aloittaa pyytämällä anteeksi kollegani David Byrnen puolesta.
EnglishI make no apology for this approach; I firmly believe that it is the correct one.
En pyytele anteeksi tätä lähestymistapaa; uskon vakaasti, että se on oikea.
EnglishI will make my first apology for referring to the rapporteur as the chairman.
Esitän ensimmäisen anteeksipyyntöni siitä, että nimitin esittelijää puheenjohtajaksi.
EnglishI hope that the letter that will be sent to the Info-Points will contain an apology.
Toivon, että Eurooppatietopisteille lähettävässä kirjeessä esitetään anteeksipyyntö.
EnglishBut there is one thing that I would ask for, and that is an apology from Mr Ferber.
Haluan kuitenkin yhtä asiaa, nimittäin että parlamentin jäsen Ferber pyytää anteeksi.
EnglishI therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
Odotan siksi virallista anteeksipyyntöä enkä tavallista ylimielistä letkausta.
EnglishWe consider that the word apology better reflects the type of behaviour to be curbed.
Jälkimmäinen sana kuvastaa mielestämme paremmin käytöstä, jota pyritään hillitsemään.
EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Arvoisa puhemies, haluaisin esittää lyhyen henkilökohtaisen anteeksipyynnön parlamentille.
EnglishPlease accept my apology.
Kyse oli siis tulkkauksessa tapahtuneesta virheestä, joten pahoittelen tapahtunutta.
EnglishHas there been any kind of apology for what the Foreign Minister said?
Onko se esittänyt jonkinlaisen anteeksipyynnön siitä, mitä ulkoministeri sanoi?
EnglishI hope you will accept this apology in the spirit in which it is made.
Toivon, että hyväksytte tämän anteeksipyynnön siinä hengessä, jossa sen esitän.
EnglishIf you vote in favour, then you will receive an apology from me, Mr Lehne.
Hyvä jäsen Lehne, jos äänestätte niiden puolesta, pyydän teiltä anteeksi.
EnglishI will just make one comment demanding a correction and an apology from Mr Kohlíček.
Esitän vain yhden huomautuksen vaatiakseni oikaisua ja anteeksipyyntöä jäsen Kohlíčekilta.
EnglishI apologise, and I shall convey my apology directly to Mr Bullmann.
Pyydän anteeksi, ja esitän tämän anteeksipyynnön suoraan esittelijä Bullmannille.
EnglishHence I have no apology for favouring total rejection of this power-hungry proposal.
Siksi en pahoittele sitä, että kannatan tämän vallanhimoisen ehdotuksen hylkäämistä kokonaan.
EnglishI would welcome at least an explanation and an apology; perhaps we will get one.
Olisin toivonut saavani tähän edes selityksen tai anteeksipyynnön. Ehkä kuulemme vielä sellaisen.
EnglishI am prepared to accept his apology, and I hope that this matter can be forgotten.
Olen halukas vastaanottamaan hänen anteeksipyyntönsä ja toivon, että tämä asia voidaan unohtaa.
English. - (DE) The Reul report is an apology for the nuclear industry.
kirjallinen. -(DE)Reulin mietintö on ydinteollisuuden puolustuspuhe.
EnglishThere is no provision for an apology or correction of mistakes.
Siihen ei sisälly anteeksipyyntöä tai virheiden korjaamista koskevaa säännöstä.
EnglishI demand the retraction of this accusation, an apology and a condemnation by the Presidency.
Vaadin kyseisen syytöksen perumista, anteeksipyyntöä ja tuomitsemista puhemiehistöltä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "apology":

apology