EN

to apologize [apologized|apologized] {verbi}

volume_up
Mr President, first of all I want to apologize for being late.
Arvoisa puhemies, haluan ensin pyytää anteeksi sitä, että olen myöhässä.
I am not going to apologize, I want to put on record...
En aio pyytää anteeksi, haluan merkittäväksi pöytäkirjaan...
Since this criticism was public and is now being further publicized, I should like to apologize for those aspects of it that offended you.
Koska tämä kritiikki oli julkista ja se myös julkistetaan nyt, haluaisin pyytää anteeksi sitä, mikä on loukannut teitä.

Esimerkkejä "to apologize"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat is my only intention here, and I therefore apologize to the President once again.
Se on minun ainoa pyrkimykseni, ja pyydän rouva puhemieheltä anteeksi vielä kerran.
EnglishThe European Parliament is a little strange, and we apologize all the same for this.
Euroopan parlamentin toiminta on hiukan kummallista, mitä kuitenkin pyydämme anteeksi.
EnglishI apologize on behalf of the House for the way in which this debate was conducted.
Pyydän parlamentin puolesta anteeksi oloja, joissa keskustelua käytiin.
EnglishI wish to say to the people of France that I apologize for their behaviour.
Haluaisin sanoa Ranskan kansalle, että pyydän anteeksi heidän käytöstään.
EnglishI take your point and, in that context, I apologize to Mr Cornelissen.
Panen merkille huomionne ja pyydän tässä yhteydessä anteeksi herra Cornelissenilta.
EnglishI apologize, but the approval of this measure has required very tight deadlines.
Pyydän anteeksi kollegoiltani, mutta tämä varotoimi on jouduttu hyväksymään kireässä aikataulussa.
EnglishMr President, I apologize to the House for not being in my place when the debate started.
Arvoisa puhemies, pyydän parlamentilta anteeksi, etten ollut paikalla, kun keskustelu alkoi.
EnglishI have just explained the reason but I apologize if we were less than explicit.
Olen juuri selittänyt syyn siihen, mutta pyydän anteeksi, jos emme olleet tarpeeksi yksiselitteisiä.
EnglishMr President, I should just like to raise a point of order, for which I apologize.
Arvoisa puhemies, minulla on vain yksi huomautus pöytäkirjaan. Pyydän, että tämä annetaan anteeksi.
EnglishShe asked me to apologize for her not being able to be here.
Hän pyysi minua esittämään puolestaan pahoittelunsa siitä, ettei päässyt tänne.
EnglishI wish to apologize to you, Mr President, and to the House.
Haluaisin esittää anteeksipyyntöni teille, herra puhemies, ja parlamentille.
EnglishSo I apologize both to you personally and to the area where you are sitting.
Näin ollen pyydän teiltä anteeksi kaksinkertaisesti: teiltä henkilökohtaisesti ja teidän paikaltanne.
EnglishMr President, first of all I want to apologize for being late.
Arvoisa puhemies, haluan ensin pyytää anteeksi sitä, että olen myöhässä.
EnglishMr President, I apologize about all these changes at this late stage.
Arvoisa puhemies, pyydän anteeksi näitä myöhäisiä muutoksia.
EnglishI apologize to Mrs Bonino for our having interrupted her interesting remarks.
Pyydän rouva Boninolta anteeksi, koska keskeytimme lisäksi mielenkiintoisen pohdiskelun, jota ehdotitte meille.
English11:14 Now, I have to apologize to our magician friend Lennart Green.
11:14 Pyydän anteeksi ystävältämme Lennart Greeniltä.
EnglishI apologize to those who have not been able to speak, but time is a tyrant!
Pyydän anteeksi niiltä kollegoilta, joille en pystynyt antamaan puheenvuoroa, mutta, kuten sanotaan, aika on armoton!
EnglishI am not going to apologize, I want to put on record...
En aio pyytää anteeksi, haluan merkittäväksi pöytäkirjaan...
EnglishMadam President, I apologize and beg your pardon for my action.
EnglishI also apologize to Mrs Flemming, but please understand that I am governed by the Rules of Procedure.
Pyydän anteeksi myös rouva Flemmingiltä, mutta ymmärtäkää, että toimin työjärjestyksen määräysten mukaisesti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "apology":

apology