"apex" - Suomenkielinen käännös

EN

"apex" suomeksi

volume_up
apex {subst.}
EN

apex {substantiivi}

volume_up
Professional sport is only the apex of a pyramid whose base must be created by sporting activity involving the greatest number of people on our planet.
Ammattiurheilu on vain jäävuoren huippu, ja sille on luotava perusta urheilutoiminnalla, johon osallistuu mahdollisimman suuri osa maapallon väestöstä.

Esimerkkejä "apex"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English10:43 Now let's imagine that each single root apex is working in network with all the others.
10:43 Kuvitelkaamme, että jokaisen juuren kärki toimii verkostossa kaikkien muiden kanssa.
EnglishThese murders were the apex of a spiralling campaign of violence against Christians of all denominations.
Näitä murhia edelsi kaikkia lahkoja edustaviin kristittyihin kohdistunut kiihtynyt väkivallan kierre.
English9:11 Now, this is a root apex growing against a slope.
9:11 Tässä on juuren kärki kasvamassa luiskaa vasten.
EnglishWe have 11 and a half million root apex and a total length of 600 or more kilometers and a very high surface area.
Meillä on 11.5 miljoonaa juuren kärkeä ja kokonaispituutta 600 km tai jopa enemmän ja hyvin laaja pinta-ala.
EnglishSo we studied the root apex and we found that there is a specific region that is here, depicted in blue -- that is called the "transition zone."
Joten tutkimme juuren kärkeä ja löysimme tämän tietyn alueen mikä on esitetty tässä sinisenä -- jota kutsutaan "siirtymisalueeksi".
EnglishThe two other elements of the 'knowledge triangle', education and research, will remain, but innovation is clearly the apex of the triangle and is the priority.
Osaamiskolmion kaksi muuta elementtiä, opetus ja tutkimus, säilyvät mukana, mutta innovaatio on selvästi kolmion kärjessä, se on painopiste.
EnglishProfessional sport is only the apex of a pyramid whose base must be created by sporting activity involving the greatest number of people on our planet.
Ammattiurheilu on vain jäävuoren huippu, ja sille on luotava perusta urheilutoiminnalla, johon osallistuu mahdollisimman suuri osa maapallon väestöstä.
EnglishJust to give you an example, every single root apex is able to detect and to monitor concurrently and continuously at least 15 different chemical and physical parameters.
Antakseeni esimerkin, jokainen juuren kärkipiste kykenee havaitsemaan ja tarkkailemaan samanaikaisesti ja jatkuvasti ainakin 15:tä eri kemikaalista ja fyysistä määrettä.
EnglishThe two other elements in the knowledge triangle, education and research, are important, but innovation clearly represents the triangle's apex; it is its point of focus and its main objective.
Osaamiskolmion kaksi muuta elementtiä, opetus ja tutkimus, ovat tärkeitä, mutta innovaatio on selkeästi kolmion kärjessä, sen painopiste ja päämäärä.
EnglishNow we know that a root apex has just a few hundred cells that show this kind of feature, but we know how big the root apparatus of a small plant, like a plant of rye.
Tiedämme juuren kärjen sisältävän vain muutamia satoja soluja, joissa on tämä ominaisuus, mutta tiedämme myös kuinka iso juurijärjestelmä on pienessä kasvissa, sellaisessa kuin ruis.
EnglishThere are less than three dozen at the apex of the European judicial order - hardly an overload given the responsibility of their tasks at the heart of the European legal system.
Euroopan oikeusjärjestyksen huipulla heitä on alle kolme tusinaa - heitä tuskin on liikaa, kun ajatellaan heidän vastuullista tehtäväänsä Euroopan oikeusjärjestelmän ytimessä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "apex":

apex