"APEC" - Suomenkielinen käännös

EN

"APEC" suomeksi

volume_up
APEC [lyhenne]
EN

APEC [lyhenne]

volume_up

Esimerkkejä "APEC"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs such, it currently holds the chair of the APEC and next November is organizing the APEC summit in Vancouver.
Kanada toimii tällä hetkellä APEC: n puheenjohtajana ja järjestää ensi marraskuussa APEC: n huippukokouksen Vancouverissa.
EnglishNor should it be forgotten that in recent years Mexico has joined organizations such as the OECD or APEC.
Ei ole syytä unohtaa myöskään sitä tosiseikkaa, että Meksiko on viime vuosina liittynyt sellaisiin järjestöihin kuin OECD tai APEC.
EnglishI feel that this was also correctly reflected at the meeting of APEC trade ministers (Pacific-rim countries) that took place last week.
Se näkyi mielestäni myös APEC-maiden (Aasian ja Tyynenmeren alueen maiden) kauppaministerien kokouksessa viime viikolla.
EnglishI refer to the Union, NAFTA, which is expanding to all of Latin America, and ASEAN and APEC, the Asian groupings
Tarkoitan ryhmittymillä Euroopan unionia, NAFTAa, joka on laajentumassa koko Latinalaiseen Amerikkaan, sekä aasialaisia ryhmittymiä ASEANia ja APECia.
EnglishThe United States should now translate President Bush's political commitment at the APEC Summit into concrete negotiating moves to try to clinch a deal.
Yhdysvaltojen olisi nyt muutettava presidentti Bushin APECin huippukokouksessa osoittama poliittinen sitoumus konkreettisiksi toimiksi sopimukseen pääsemiseksi.
EnglishFor example, it is a member of the World Trade Organisation; it participates in economic cooperation within APEC and is a member of other international organisations.
Se on esimerkiksi Maailman kauppajärjestön jäsen, se osallistuu APEC-foorumin puitteissa tehtävään talousyhteistyöhön ja on myös jäsenenä muissa kansainvälisissä järjestöissä.
EnglishMadam President, I said 'could' because in the final days of the APEC Summit, the United States and China seemed to have decided to change the scope of the Copenhagen meeting.
Arvoisa puhemies, sanoin "voi osoittautua", sillä APEC-huippukokouksen viimeisinä päivinä Yhdysvallat ja Kiina näyttivät päättäneen muuttaa Kööpenhaminan kokouksen mahdollisuuksia.
EnglishFor example, looking at the results of last week' s meeting of APEC trade ministers from countries bordering on the Pacific, we can see that progress has been made on this subject.
Olemme edenneet asiassa, jos on luottaminen esimerkiksi tuloksiin, joita APEC-maiden kauppaministerit saavuttivat Tyynenmeren rannikkovaliot viime viikolla koonneessa kokouksessa.
EnglishAt the same time, we know that the United States, China and the APEC countries, which together are responsible for two thirds of the world's CO2 emissions, take a very critical stance on this issue.
Samalla tiedämme, että Yhdysvallat, Kiina ja APEC-maat, jotka vastaavat yhdessä kahdesta kolmanneksesta maailman hiilidioksidipäästöistä, suhtautuvat tähän ongelmaan hyvin kriittisesti.