"apathetic" - Suomenkielinen käännös

EN

"apathetic" suomeksi

EN

apathetic {adjektiivi}

volume_up
apathetic
Some time ago, an apathetic discussion on the matter of citizens' rights in the electronic world was held in Bulgaria.
Jokin aika sitten Bulgariassa käytiin apaattinen keskustelu kansalaisten oikeuksista sähköisessä maailmassa.

Esimerkkejä "apathetic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe cannot be indifferent and apathetic to these announcements.
Näihin ilmoituksiin ei voida suhtautua välinpitämättömästi ja passiivisesti.
EnglishIf we cannot do that, we must not be too surprised if the citizens of Europe are rather apathetic about it.
Jos emme saa, meidän ei pidä yllättyä, jos unioni ei oikein kiinnosta Euroopan kansalaisia.
EnglishWe should not be apathetic to the results of integration.
Meidän on siis arvostettava yhdentymisen saavutuksia.
EnglishSome time ago, an apathetic discussion on the matter of citizens' rights in the electronic world was held in Bulgaria.
Jokin aika sitten Bulgariassa käytiin apaattinen keskustelu kansalaisten oikeuksista sähköisessä maailmassa.
EnglishThe question is: will we all go down together in apathetic solidarity, or will we opt for dynamism, innovation and progress?
Kysymys kuuluu: aiommeko kaikki yhdessä vaipua apaattiseen solidaarisuuteen vai aiommeko valita dynaamisuuden, innovaatiot ja edistyksen?
EnglishNobody is identifying Portugal as being in any way apathetic on this issue, but what about the Council actively carrying out burden-sharing?
Kukaan ei väitäkään Portugalin olevan välinpitämätön tässä asiassa, mutta entä miten aktiivisesti neuvosto hoitaa vastuunjakoa?
EnglishThe crisis in a society that is losing its reference points and values is causing many young people to adopt apathetic or violent attitudes.
Vertailukohtansa ja arvonsa menettävän yhteiskunnan kriisin vuoksi monilla nuorilla on välinpitämätön tai väkivaltainen asenne.
EnglishYet the military dictators ruling Burma remain largely apathetic to the urgent need to allow proper help to reach the victims.
Burmaa hallitsevat sotilasdiktaattorit suhtautuvat kuitenkin hyvin välinpitämättömästi kiireiseen tarpeeseen ulottaa asianmukainen apu uhreille.
EnglishIt is appalling that they remain apathetic in the face of the worsening unemployment and increasing suffering in vast regions of the European Union.
On kauhistuttavaa, että ne eivät tee mitään Euroopan unionin monien alueiden pahenevan työttömyyden ja lisääntyvän kärsimyksen edessä.
EnglishWith regard to demand, we must focus on training and motivating some European consumers who are still very apathetic and uninformed in this regard.
Kysynnän kohdalla on korostettava kuluttajien kouluttamista ja valistamista, sillä kuluttajat ovat Euroopassa vielä erittäin välinpitämättömiä ja tietämättömiä.
EnglishI would tell Mr Vanhecke that the Commission is not 'an Areopagus of apathetic technocrats' , as has been said, nor is it comprised solely of senior officials.
Sanoisin Vanheckelle, ettei komissio ole ryhmä apaattisia teknokraatteja, kuten joskus sanotaan, eivätkä sitä muodosta korkea-arvoiset virkamiehet.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "apathetic":

apathetic