"apace" - Suomenkielinen käännös

EN

"apace" suomeksi

EN

apace {adverbi}

volume_up
1. virallinen
apace (myös: promptly)

Esimerkkejä "apace"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMadam President, internationalisation and globalisation are proceeding apace.
Arvoisa puhemies, kansainvälistyminen ja maailmanlaajuistuminen jatkuvat.
EnglishCertainly the suppression of women's rights in Afghanistan continues apace.
Naisten oikeuksia poljetaan edelleenkin Afganistanissa.
EnglishThe struggle between the political establishment and the peoples of Europe continues apace, then.
Poliittisen järjestelmän ja Euroopan unionin kansalaisten välinen taistelu jatkuu siis kiivaana.
EnglishThis cooperation continues apace, to no one's great surprise.
Ei ole mikään yllätys, että tätä yhteistyötä jatketaan nopeasti.
EnglishPresident Santer hopes that this project will move forward apace under the Austrian presidency.
Se muodostaa projektin, jonka komission puheenjohtaja Santer toivoo edistyvän nopeasti Itävallan puheenjohtajakaudella.
EnglishTrade and transport in the region are developing apace.
Kauppa ja liikenne alueella kehittyvät nopeasti.
EnglishInternational negotiations will proceed apace and intense diplomatic work will be needed on our part this year.
Kansainväliset neuvottelut etenevät nopeasti, ja meiltä vaaditaan tänä vuonna tiivistä diplomaattista työtä.
EnglishIn all events, the process is proceeding apace.
Menettely etenee joka tapauksessa melko nopeasti.
EnglishThe market for food supplements is developing apace.
EnglishThe government of Brazil announced last year that the destruction of the world's largest tropical forest, the Amazon, proceeds apace.
Brasilian hallitus ilmoitti viime vuonna, että maailman suurimman trooppisen metsän, Amazonin, tuhoutuminen etenee nopeasti.
EnglishThe great success of the euro, as the President of the Commission has pointed out, is that mergers and takeovers are proceeding apace.
Kuten komission puheenjohtaja on huomauttanut, euron suuri aikaansaannos on se, että fuusiot ja yritysostot etenevät nopeasti.
EnglishYet, alas, the Berlusconisation of Europe proceeds apace, and with your Commission conflict of interest becomes a European vice.
Valitettavasti Euroopan "berlusconisaatio" etenee vauhdilla ja teidän komissionne myötä eturistiriidoista tulee eurooppalainen vitsaus.
EnglishOver the last 50 years, business activity has increased apace, and immigrant workers and sub-contractors are used to a great extent.
Kuluneen vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla toiminta on kasvanut jyrkästi ja turvautuminen vierastyöläisiin ja alihankkijoihin on yleistä.
EnglishOf course, economic progress in China continues apace, but that will soon meet limits if the process of economic development does not give rise to better conditions.
Kiinan taloudellinen kehitys etenee luonnollisestikin nopeasti, mutta se törmää kohta rajoihinsa, jos tilanne ei parane talouden kehittyessä.
EnglishIt is always easy to be wise after the event and no doubt if we do proceed apace we may not achieve a 100% satisfactory outcome.
On aina helppoa viisastella jälkikäteen, eikä ole epäilystäkään siitä, että mahdollisesti emme saavuta sataprosenttisesti tyydyttävää tulosta, jos etenemme todella vauhdikkaasti.
EnglishWe hope that this can be done apace, even though, as is always the case at the end of negotiations, the dossiers concerned are difficult ones, for example the dossier on shipbuilding.
Toivomme, että tämä voidaan tehdä nopeasti, vaikka neuvottelujen lopussa on aina kyse vaikeista asioista, kuten esimerkiksi laivanrakennuksesta.
EnglishAs the world population continues to grow apace and the seas are being emptied of fish at an alarming rate, it looks as if the farming of sea fish will probably be inevitable.
Kun maailman väkiluku kasvaa edelleen nopeasti ja kun meret tyhjenevät kaloista hälyttävää vauhtia, vaikuttaa siltä, että merikalojen viljelystä tulee välttämätöntä.
EnglishIt is also apparent that this process will continue apace, and that an interconnected world whose inhabitants are in close contact with each other has become a part of our lives.
On myös ilmeistä, että tämä prosessi jatkuu nopeana ja että yhdistyneestä maailmasta, jonka asukkaat ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa, on tullut osa elämäämme.
EnglishThe failure of Seattle was an initial indicator of this, but opinion has developed apace since then, particularly under the impetus of a number of agricultural crises.
Selvin osoitus tästä on Seattlen neuvottelujen epäonnistuminen, mutta sen jälkeen mielipiteet ovat muuttuneet kiihtyvällä vauhdilla varsinkin tiettyjen maatalouskriisien takia.
EnglishFor this reason, we are proceeding apace with our efforts to devote all the time we have available to putting forward a proposal which could be accepted by the next Council of Energy Ministers.
Tästä syystä ponnistelemme kiihkeässä tahdissa käyttääksemme kaiken liikkumavaramme ja esitelläksemme ehdotuksen, joka voitaisiin hyväksyä seuraavassa energiaministereiden neuvostossa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "apace":

apace