EN

anything {substantiivi}

volume_up
They were faced with bankruptcy and anything was going to be a relief to them.
Niitä uhkasi konkurssi ja mikä tahansa oli niille helpotus.
Anything else falls short of the Christian responsibility of employers for their employees.
Mikä tahansa muu ei vastaa työnantajien kristillistä vastuuta työntekijöitään kohtaan.
Anything would be better than what they have been facing in the recent past.
Mikä tahansa on parempi kuin lähimenneisyyden tilanne.

Esimerkkejä "anything"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYet on that subject too, I am not telling you anything you do not already know.
Tosin tässäkään asiassa en kerro teille mitään sellaista, mitä ette jo tietäisi.
EnglishMy colleagues and I refuse to have anything to do with this despicable exercise.
Kollegani ja minä olemme kieltäytyneet olemaan mukana tässä kehnossa toiminnassa.
EnglishIt does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament.
Komissio ei sanele yhtään mitään: se saa valtansa neuvostolta ja parlamentilta.
EnglishAgainst that background, it is, if anything, absurd to attend today' s debate.
Tätä taustaa vasten on lähes järjetöntä osallistua tämänpäiväiseen keskusteluun.
EnglishThe circumstances surrounding the report were anything other than satisfactory.
Tapahtumat mietinnön ympärillä sen sijaan olivat kaikkea muuta kuin myönteisiä.
EnglishWe should, if anything, debate the constitutions of each and every Member State.
Meidän pitäisi, jos jotakin, keskustella itse kunkin jäsenvaltion perustuslaeista.
EnglishI do not want to harmonise anything with regard to reform of the welfare state.
En halua yhdenmukaistaa mitään, mikä liittyy hyvinvointivaltion uudistamiseen.
EnglishThat is self-evident, and is not adding anything of substance to this discussion.
Tämä asia on päivänselvä eikä tuo mitään merkittävää lisää tähän keskusteluun.
EnglishMr President, if there is anything certain today in Russia, it is uncertainty.
Arvoisa puhemies, jos jokin on varmaa tämän päivän Venäjällä, se on epävarmuus.
EnglishAnd it will take NATO another six months to get round to doing anything at all.
NATO tarvitsee taas kuusi kuukautta siihen, että saa itsensä tekemään jotakin.
EnglishAt the end of the day, is there anything we can really do, or are we just talking?
Onko siis loppujen lopuksi mitään, mitä voimme todella tehdä, vai puhummeko vain?
EnglishHowever, I believe that even this is more than anything we have done in the past.
Uskon kuitenkin, että tämäkin on enemmän kuin mitä aikaisemmin olemme tehneet.
EnglishHowever, regulation does not achieve anything if its enforcement is not guaranteed.
Asetuksella ei kuitenkaan saavuteta mitään, ellei sen noudattamista voida taata.
EnglishAnything that we can do to help small and medium-sized enterprises, we must do.
Meidän on tehtävä kaikki voitavamme pienten ja keskisuurten yritysten auttamiseksi.
EnglishI do not wish to impose anything on anyone: I just want to assess possibilities.
En halua pakottaa ketään mihinkään: Haluan vain tarkastella mahdollisuuksia.
EnglishIt is not divorce, alcoholism or anything else that encourages this behaviour.
Tällainen käyttäytyminen ei johdu avioeroista, alkoholismista tai jostakin muusta.
EnglishIt is certainly beyond anything that I could have imagined or expected to see.
Se on jotain, mitä en olisi varmasti ikinä osannut kuvitella tai odottaa näkeväni.
EnglishTherefore, I believe that the only language that means anything is hard facts.
Näin ollen luulen, että tässä tapauksessa tekoja ymmärretään paremmin kuin sanoja.
EnglishThe playing field between the richer and poorer countries is anything but level.
Rikkaiden ja köyhien maiden kilpailuedellytykset ovat kaikkea muuta kuin yhtäläiset.
EnglishIt is lax monetary policy, more than anything else, that has eroded the US economy.
Yhdysvaltojen talouden murensi ennen kaikkea juuri löyhäkätinen rahapolitiikka.