"anyone else" - Suomenkielinen käännös

EN

"anyone else" suomeksi

EN

anyone else {pronomini}

volume_up
anyone else
Mafia groups have capitalised on the globalisation of the economy faster than anyone else.
Mafiaryhmät ovat hyödyntäneet talouden globalisoitumista nopeammin kuin kukaan muu.
I therefore communicate more easily with the people than anyone else here.
Ymmärrän sen vuoksi näitä ihmisiä paremmin kuin kukaan muu.
Once again the lobby has been more effective than anyone else.
Jälleen kerran eturyhmä on ollut tehokkaampi kuin kukaan muu.
I believe that everyone - be it the Italian Prime Minister or anyone else - has the right and must have the right to bring legal proceedings against false accusations and slander.
Uskon, että jokaisella - oli hän Italian pääministeri tai kuka tahansa muu - on oikeus ja hänellä täytyy olla oikeus käynnistää oikeuskäsittely vääriä syytöksiä ja herjausta vastaan.

Esimerkkejä "anyone else"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNot, Mr Ferber, because I am frightened of the Left - or indeed of anyone else.
Herra Ferber, se ei johdu siitä, että pelkäisin vasemmistoa tai ketään muutakaan.
EnglishBut neither from the EU nor anyone else really are we getting practical strategies.
Emme kuitenkaan saa EU:lta emmekä keneltäkään muultakaan käytännön strategioita.
EnglishFrom the formal aspect, of course, everyone has the right to meet with anyone else.
Muodollisesti ajatellen jokaisella on tietenkin oikeus tavata kenet tahansa.
EnglishIn other words, when you are outside this House, you are just the same as anyone else.
Toisin sanoen parlamentin ulkopuolella olemme samassa asemassa kuin kaikki muutkin.
EnglishThe matter is therefore closed, and I will not allow anyone else to speak on this.
Asia on siten hoidettu, enkä anna tästä asiasta puheenvuoroa kenellekään.
EnglishI have no sympathy for anti-Americanism or anti-anyone-else-ism for that matter.
En ymmärrä ollenkaan Amerikka-vastaisuutta tai itse asiassa mitään muutakaan vastaisuutta.
EnglishYou must talk to my grandmother and to my grandfather and to anyone else.
Teidän on keskusteltava isoäitini ja isoisäni ja kaikkien muidenkin kanssa.
EnglishMafia groups have capitalised on the globalisation of the economy faster than anyone else.
Mafiaryhmät ovat hyödyntäneet talouden globalisoitumista nopeammin kuin kukaan muu.
EnglishThe Americans need to look at what they are doing before they point a finger at anyone else.
Yhdysvaltojen olisi tarkasteltava omia toimiaan ennen kuin alkavat syytellä muita.
EnglishThis is an aspect which you, as politicians, can help to bolster more than anyone else.
Tämä on näkökohta, jota te poliitikkoina voitte auttaa vahvistamaan enemmän kuin kukaan muu.
EnglishI have no magic solution, any more than anyone else has. Just a few certainties.
Minulla sen paremmin kuin muillakaan ei ole tähän ihmelääkettä, mutta joistakin asioista olen varma.
EnglishOne occasionally has the distinct impression that nobody is listening to anyone else.
Toisinaan saa selkeän vaikutelman, ettei kukaan kuuntele ketään.
EnglishIf you have reduced mobility, you should still have access to air travel like anyone else.
Liikuntarajoitteisilla on yhtäläinen oikeus matkustaa lentäen kuin muillakin matkustajilla.
EnglishIf you have reduced mobility, you should still have access to train travel like anyone else.
Liikuntarajoitteisilla on yhtäläinen oikeus matkustaa junalla kuin muillakin matkustajilla.
EnglishAs an Irishman, he hated the English so much he didn't have much emotion for anyone else.
Irlantilaisena hän vihasi englantilaisia niin paljon, ettei juuri näyttänyt tunteitaan muista.
EnglishWe cannot allow ourselves to repeat it, and we cannot allow anyone else to force us to repeat it.
Emme saa antaa sen toistua emmekä voi sallia kenenkään pakottavan meitä toistamaan sitä.
EnglishThey are pointless and I do not engage in them, nor do I expect anyone else to engage in them.
Ne ovat järjettömiä. Minä en niitä harrasta enkä odota kenenkään muunkaan niitä harrastavan.
EnglishIf you have reduced mobility, you should still have access to travel by ship like anyone else.
Liikuntarajoitteisilla on yhtäläinen oikeus matkustaa laivalla kuin muillakin matkustajilla.
EnglishNow anyone else with an account on your computer can view the pictures.
Nyt kuvia voivat katsella kaikki, joilla on tili tietokoneessa.
EnglishThose who deny their own roots deserve little respect from anyone else.
Omat juurensa kieltävät ansaitsevat tuskin muiden kunnioitusta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "anyone else" suomeksi

else adjektiivi
Finnish
anyone pronomini
anything else pronomini
above all else adverbi
nowhere else adverbi
everyone else pronomini
or else adverbi
Finnish
anywhere else
everywhere else adverbi