"anybody" - Suomenkielinen käännös

EN

"anybody" suomeksi

EN

anybody {pronomini}

volume_up
anybody (myös: anyone)
Is anybody listening – here, in this Chamber, or out there, in the real world?
Kukaan yksittäinen henkilö tuolla ulkopuolella ei voi vaikuttaa tähän prosessiin.
Does anybody wish to explain the request of the Independence and Democracy Group?
Haluaako kukaan selittää itsenäisyys/demokratia -ryhmän pyyntöä?
It is something that nobody owns and nobody can suppress, neither us nor anybody else.
Se on jotakin, jota kukaan ei omista eikä kukaan voi tukahduttaa - emme me eikä kukaan muukaan.
anybody
This European Community was not built to attack anybody nor to threaten anybody.
Euroopan yhteisöä ei ole rakennettu hyökkäämään ketään vastaan eikä uhkailemaan ketään.
As has already been mentioned, unladen journeys are of no benefit to anybody.
Kuten aiemmin mainittiin, lastitta tehdyt matkat eivät hyödytä ketään.
Transatlantic economic cooperation is not directed against anybody.
Transatlanttista talousyhteistyötä ei ole suunnattu ketään vastaan.
anybody (myös: anyone, somebody, someone)
   Does anybody wish to speak against the urgent procedure?
   Haluaako joku esittää kiireellistä käsittelyä vastustavan huomautuksen?
It avoids any exercise of discretion by the Commission or anybody else.
Näin vältytään siltä, että komissio tai joku muu voi käyttää harkintaansa.
Does anybody wish to move this request by the Socialist Group in the European Parliament?
Haluaako joku perustella tätä Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän pyyntöä?
And some situations allow anybody to do it more effectively than other situations do.
Joissakin tilanteissa kuka tahansa voi tehdä sen tehokkaammin kuin toisissa.
Anybody round here can pick up a ticket for a World Cup match just like that.
Kuka tahansa täällä voi hankkia lipun maailmancupiin hyvin helposti.
Anybody want to come with me to Antarctica or the Arctic, I'll take you; let's go.
Kuka tahansa, joka haluaa Etelämantereelle tai Pohjoisnavalle, minä vien teidät, mennään!

Esimerkkejä "anybody"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, first of all I want to say that I am not trying to protect anybody.
Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin ilmoittaa, että en pyri puolustamaan ketään.
EnglishAnybody who wants to obtain that contract will have to satisfy that condition.
Kaikkien, jotka haluavat tehdä kyseisen sopimuksen, on täytettävä kyseinen ehto.
EnglishWell, I'm really bothered by the fact that anybody would think that was hilarious.
No, minua tosiaankin vaivaa se tosiasia, että kukaan pitäisi sitä hullunkurisena.
EnglishIs anybody listening – here, in this Chamber, or out there, in the real world?
Kukaan yksittäinen henkilö tuolla ulkopuolella ei voi vaikuttaa tähän prosessiin.
EnglishNow I have no difficulty with having a political argument on ideology with anybody.
Voin aivan hyvin käydä poliittista väittelyä ideologiasta kenen tahansa kanssa.
EnglishWill anybody take a bet with me that we will be here again in six months’ time?
Lyökö kukaan kanssani vetoa siitä että olemme täällä jälleen puolen vuoden kuluttua?
EnglishYou cannot take people's aliens away from them and expect to be anybody's friends.
Ihmisiltä ei voi viedä pois avaruusolentoja, ja odottaa heidän ystävyyttään.
EnglishIt is full of practical information for anybody who wants to help bees thrive.
Se on täynnä käytännön tietoa jokaiselle, joka haluaa auttaa mehiläisiä kukoistamaan.
EnglishThis European Community was not built to attack anybody nor to threaten anybody.
Euroopan yhteisöä ei ole rakennettu hyökkäämään ketään vastaan eikä uhkailemaan ketään.
EnglishYou, more than anybody else, should know that from your own Member State.
Teidän pitäisi paremmin kuin kenenkään muun tietää se omasta jäsenvaltiostanne.
EnglishPaternalistic, I treat anybody from a different culture as if they were my children.
Isällisen holhoavasti kohdellaan kaikkia eri kulttuureista tulevia kuin omia lapsia.
EnglishYou, as a Briton, know better than anybody else how important precedents are.
Te brittinä tiedätte paremmin kuin kukaan muu, kuinka tärkeitä ennakkotapaukset ovat.
EnglishAnd I do not understand how anybody can live with that on their conscience.
Enkä tiedä, kuinka tällaisen omaatuntoa painavan taakan kanssa on mahdollista elää.
EnglishSo we might have a wild idea, but we’re afraid to share it with anybody else.
Meillä saattaa olla villi idea, mutta olemme arkoja kertomaan siitä muille.
EnglishAnybody who is in the Chamber and has a question down will receive a written reply.
Jos jollakin parlamentissa on esitettävänään kysymys, hänelle vastataan kirjallisesti.
EnglishAnd some situations allow anybody to do it more effectively than other situations do.
Joissakin tilanteissa kuka tahansa voi tehdä sen tehokkaammin kuin toisissa.
EnglishWe have to make it abundantly clear that we are not giving anybody carte blanche.
Meidän on tehtävä täysin selväksi, ettemme anna kellekään vapaita käsiä.
EnglishAnybody who arrives in an existing state must realise that they are its guests.
Vakiintuneeseen valtioon saapuvan ihmisen on ymmärrettävä olevansa siellä vain vieraana.
EnglishTransparency does not hurt anybody and it often helps to provide an honest environment.
Avoimuus ei vahingoita ketään, vaan se auttaa monesti puhdistamaan ilmapiiriä.
EnglishIt is anybody's guess how the peace talks, in those circumstances, can lead to success.
Jokainen voi vain arvata, miten rauhanneuvottelut voisivat noissa oloissa onnistua.