"antitrust" - Suomenkielinen käännös

EN

"antitrust" suomeksi

EN

antitrust {adjektiivi}

volume_up
1. Oikeustiede

Esimerkkejä "antitrust"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat we are now considering is the issue of damages actions for breach of antitrust rules.
Nyt huomion kohteena ovat kilpailuoikeuden rikkomiseen liittyvät vahingonkorvaukset.
EnglishNevertheless, it should be very clearly in the focus of attention in all anti-trust authorities.
Kaikkien kilpailuviranomaisten pitäisi joka tapauksessa kiinnittää tähän selvästi huomiota.
EnglishWhite Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules (
Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskeva valkoinen kirja (
EnglishWhite Paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules (debate)
Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskeva valkoinen kirja (keskustelu)
EnglishThe next item is the Commission statement on Commission fines in antitrust cases.
(FR) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma komission hintakartellitapauksissa määräämistä sakoista.
EnglishLet me now say a word on the antitrust decision that the Commission recently adopted in the CISAC case.
Seuraavaksi sananen antitrustpäätöksestä, jonka komissio teki hiljattain CISACin tapauksessa.
EnglishAmong other things, it requires effective antitrust legislation.
Ne edellyttävät muun muassa tehokasta kilpailulainsäädäntöä.
EnglishAn obvious starting point must be damages actions on the basis of a breach of antitrust rules.
Kilpailuoikeuden rikkomiseen perustuvien vahingonkorvauskanteiden tulee olla itsestään selvä lähtökohta.
EnglishAs markets integrate, the relevant anti-trust markets will also become wider.
Markkinoiden yhdentyessä laajentuvat myös kilpailusääntöihin liittyvät markkinat, joilla kartellisääntöjä sovelletaan.
EnglishThe report covers both antitrust policies and State aid control policies.
Mietintö kattaa sekä kilpailua vääristäviä toimia koskevan politiikan että valtiontukea koskevan valvontapolitiikan.
EnglishCommission fines in antitrust cases (debate)
Komission hintakartellitapauksissa määräämät sakot (keskustelu)
EnglishHowever, a company that violates antitrust law deserves to be punished; that is all there is to it.
Kilpailulainsäädäntöä rikkova yritys ansaitsee kuitenkin rangaistuksensa; siinä kaikki, mitä asiasta voidaan sanoa.
EnglishCompanies infringing EU antitrust rules can be fined or be required to change their behaviour.
EU:n kilpailuoikeutta rikkoville yrityksille voidaan määrätä sakkoja tai niitä voidaan vaatia muuttamaan toimintatapojaan.
EnglishNone of the key characteristics of US antitrust litigation is suggested as an option in the Green Paper.
Vihreässä kirjassa ei esitetä vaihtoehtona mitään Yhdysvaltojen kilpailualan oikeudenkäyntikulttuurin olennaisia piirteitä.
EnglishHe was working on the anti-trust investigation into Microsoft and he leaves to join that company.
Kyseinen virkamies osallistui Microsoftista tehtyyn kartellitutkimukseen ja sitten hän jätti työnsä siirtyäkseen kyseisen yhtiön palvelukseen.
EnglishThis is a debate that had to take place with industry, and not just in relation to the modernisation of the anti-trust rules themselves.
Tämä keskustelu oli käytävä teollisuuden kanssa, eikä se saanut koskea ainoastaan kilpailusääntöjen nykyaikaistamista.
EnglishIn the area of anti-trust, there is, in a way, more scope for a broader agreement between the Member States and the public players.
Kartellien alalla on tietyllä tapaa helpompi saavuttaa laajaa yksimielisyyttä jäsenvaltioiden ja julkisten toimijoiden välillä.
EnglishIn the United States in the 1940s, under anti-trust legislation, the same measures were applied in Hollywood as those that the Commission is proposing.
Yhdysvalloissa pantiin 1940-luvulla kartellilainsäädännön nojalla täytäntöön komission nyt ehdottamia toimia.
EnglishWe must ensure effective anti-trust measures so that we will be protected against restrictive trade abuse.
Meidän on huolehdittava kilpailuoikeuden rikkomisen vastaisista tehokkaista toimenpiteistä suojautuaksemme rajoittavien kaupankäyntitapojen väärinkäytöltä.
EnglishAntitrust rules forbid companies from reaching agreements between themselves that restrict competition, or from abusing a dominant market position.
Kilpailuoikeus kieltää yrityksiä tekemästä keskenään kilpailua rajoittavia sopimuksia tai käyttämästä määräävää markkina-asemaa väärin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "antitrust":

antitrust