"antiterrorism" - Suomenkielinen käännös

EN

"antiterrorism" suomeksi

EN

antiterrorism {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "antiterrorism"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is a fraction of what we have to pay for anti-terrorism security measures!
Tämä on murto-osa siitä, mitä joudumme maksamaan terrorismin vastaisista turvatoimista!
EnglishI also think there are still serious differences where anti-terrorism is concerned.
Olen lisäksi sitä mieltä, että terrorismin torjumisen alallakin on vielä suuria eroja.
EnglishOnly then will I even consider voting in favour of even more anti-terrorism laws.
Vasta sitten edes harkitsen äänestäväni terrorismin vastaisten lakien lisäämisen puolesta.
EnglishThis shows that joint investigation teams add value to the anti-terrorism fight.
Tämä osoittaa, että yhteiset tutkijaryhmät tuovat lisäarvoa terrorismin vastaiseen taisteluun.
EnglishInstead I call for a complete review of all these anti-terrorism laws.
Pyydän sen sijaan tarkistamaan perinpohjaisesti kaikkia terrorismin vastaisia lakeja.
EnglishIt is not the anti-terrorism measures you are proposing that form a threat, but terrorism itself.
Uhkaa eivät muodosta ehdottamamme terrorisminvastaiset toimet vaan itse terrorismi.
EnglishIn our foreign policy we view anti-terrorism as being particularly important.
Terrorismin torjunta on erittäin tärkeä osa ulkopolitiikkaamme.
EnglishIt remains somewhat questionable, however, whether the anti-terrorism strategy has been succeeding.
On kuitenkin pikemminkin kyseenalaista, onko terrorismin vastainen strategia onnistunut.
EnglishThe European Parliament is neither naïve nor romantic on questions of anti-terrorism.
Euroopan parlamentti ei ole naiivi eikä romanttinen terrorismin vastustamista koskevissa kysymyksissä.
EnglishI wish to concentrate here on the issue of the transparency of the European Union's anti-terrorism strategy.
Haluan keskittyä Euroopan unionin terrorismin vastaisen strategian avoimuuteen.
EnglishThe object of our criticism is the new anti-terrorism legislation.
Arvostelun aiheena on uusi terrorismin vastainen lainsäädäntö.
EnglishThe Commission has embarked on an evaluation of anti-terrorism measures and how they are implemented.
Komissio on ryhtynyt arvioimaan terrorismin vastaisia toimenpiteitä ja niiden täytäntöönpanoa.
EnglishCommissioner Vitorino has provided us with an anti-terrorism road map outlining such measures.
Komission jäsen Vitorino on antanut meille terrorismin vastaisen tiekartan, jossa hahmotellaan tällaisia toimenpiteitä.
EnglishSecondly, why have the adopted anti-terrorism measures not been properly enforced by all Member States?
Toiseksi kysyn, miksei terrorismin vastaisia toimia ole pantu asianmukaisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa?
EnglishDespite this, the usefulness of the various anti-terrorism measures has never been called into question.
Tästä huolimatta erilaisten terrorismin vastaisten toimenpiteiden hyödyllisyyttä ei ole koskaan kyseenalaistettu.
EnglishThis is an issue about whether a badly drafted agreement serves the interests of security and anti-terrorism.
Kyse on siitä, auttaako huonosti laadittu sopimus lisäämään turvallisuutta ja edistämään terrorismin torjuntaa.
EnglishThe European Union also maintains anti-terrorism dialogue with other countries and international organisations.
Euroopan unioni käy terrorismin vastaista vuoropuhelua myös muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.
EnglishFirstly, the burgeoning growth in anti-terrorism laws and the provision of greater transparency in such laws.
Ensinnäkin terrorismin vastaisten lakien kukoistava kasvu ja kyseisten lakien suuremmasta avoimuudesta säätäminen.
EnglishAfter Mr de Vries stepped down, a new EU anti-terrorism coordinator should be appointed as soon as possible.
De Vriesin luovuttua tehtävästään uusi EU:n terrorismin torjunnan koordinaattori olisi nimitettävä mahdollisimman pian.
EnglishSurely it is hardly justifiable vis-à-vis the citizens for the EU to be undecided about anti-terrorism measures at home.
Emmehän me pysty perustelemaan kansalaisille, jos EU epäröi terrorisminvastaisissa toimissa omalla alueellaan.