"antisocial" - Suomenkielinen käännös

EN

"antisocial" suomeksi

EN

antisocial {adjektiivi}

volume_up
Tämä ei ole epäsosiaalinen eikä antisosiaalinen paketti.
The proposal adopts, therefore, quite an antisocial approach.
Ehdotuksessa on siis omaksuttu varsin antisosiaalinen lähestymistapa.
This is why it was necessary to reject this report, because the scale of this antisocial behaviour is so great.
Siksi tämä mietintö oli hylättävä, koska tämä antisosiaalinen käytös on niin laajamittaista.

Esimerkkejä "antisocial"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThink of things such as tolerance, destructiveness and anti-social behaviour.
Säännöt ja lait - ne pitää olla. Me itse kuitenkin määräämme yhteiskunnan laadun.
EnglishI am voting against this motion for a resolution and its antisocial injunctions.
Äänestän tätä päätöslauselmaesitystä ja sen yhteiskuntavastaisia velvoitteita vastaan.
EnglishThis antisocial policy is not something that my group and I can support.
Ryhmäni ja minä emme voi kannattaa tätä yhteiskunnan vastaista politiikkaa.
EnglishAn antisocial market economy has no place in the profile of a European Union.
Euroopan unionin profiiliin ei kuulu markkinatalous, jossa ihmiseen suhtaudutaan vihamielisesti.
EnglishThis is a policy which is unsocial, if not even antisocial!
Tämä on ollut vähemmän sosiaalista, jollei peräti ei-sosiaalista politiikkaa!
EnglishThese are anti-social, irresponsible actions and we cannot blame the Commission for them.
Nämä ovat yhteiskuntaa heikentäviä ja vastuuttomia toimia, emmekä voi syyttää niistä komissiota.
EnglishAll of this is exacerbated by the antisocial policies imposed under the pretext of the crisis.
Näitä ongelmia vaikeuttaa entisestään kriisin varjolla toteutettu epäsosiaalinen politiikka.
EnglishFamilies with several children are virtually seen as antisocial.
Useampilapsisia perheitä pidetään käytännössä yhteiskunnanvastaisina.
EnglishWe must therefore avoid creating a precedent of accepting antisocial measures.
Meidän on siksi vältettävä luomasta ennakkotapausta yhteiskunnan vastaisten toimenpiteiden hyväksymisestä.
EnglishDo they know what percentage of anti-social offences is attributable to these 'travellers'?
Tietävätkö ne, kuinka suuri osuus yhteiskunnanvastaisista rikoksista johtuu näistä kiertolaisista?
EnglishThis will continue the fight against these antisocial policies.
Näin jatketaan taistelua yhteiskunnan vastaista politiikkaa vastaan.
EnglishThe proposal adopts, therefore, quite an antisocial approach.
Ehdotuksessa on siis omaksuttu varsin antisosiaalinen lähestymistapa.
EnglishAnd this might sound antisocial to you, but for us it was really just a different way of being social.
Tämä saattaa kuulostaa epäsosiaaliselta, mutta meille se oli vain tapa olla seurallisia.
EnglishSo instead of being antisocial with your money, what if you were a little more prosocial with your money?
Jos he olisivat epäsosiaalisuuden sijaan prososiaalisia rahankäytössään?
EnglishSuch a move, which would make hundreds of thousands of people in Europe redundant, would also be antisocial.
Satojen tuhansien eurooppalaisten irtisanominen olisi myös yhteiskunnanvastainen teko.
EnglishDrink-driving is not only anti-social, it is criminal.
Ajaminen päihtyneenä on paitsi yhteiskunnan vastaista myös rikollista.
EnglishThis is why it was necessary to reject this report, because the scale of this antisocial behaviour is so great.
Siksi tämä mietintö oli hylättävä, koska tämä antisosiaalinen käytös on niin laajamittaista.
EnglishMay I say that this is the worst, the most anti-social scenario both for Greece and for the euro area.
Haluaisin sanoa, että se on huonoin, yhteiskunnan vastaisin suunnitelma sekä Kreikalle että euroalueelle.
EnglishIt is antisocial behaviour which can include physical attacks on individuals.
Rasismi on epäsosiaalista käyttäytymistä, jolla loukataan jopa yksilöiden fyysistä koskemattomuutta.
EnglishThe Commission's action in this regard is anti-social.
Komission toiminta tässä asiassa on epäsosiaalista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "antisocial":

antisocial
English