EN

antiquity {substantiivi}

volume_up
antiquity

Esimerkkejä "antiquity"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI learned in school that European culture is based on antiquity, Christianity and Teutonicism.
Opin koulussa, että eurooppalainen kulttuuri perustuu antiikkiin, kristinuskoon ja germaanilaisuuteen.
EnglishCentral Asia is part of the road which has connected the great Euro-Asiatic civilisations since antiquity.
Keski-Aasia on osa sitä reittiä, joka on yhdistänyt Euroopan ja Aasian suuria sivilisaatioita aina antiikin ajoista alkaen.
EnglishIn antiquity there was no fundamental concept of human equality - the concept was first formulated in the Christian religion.
Antiikin aikana ihmisten yhdenvertaisuuden käsitettä ei tunnettu. Se muotoutui vasta kristinuskon syntymisen myötä.
EnglishEver since antiquity, close cultural and historic ties have existed between Armenia and a number of European countries.
Armenian ja eräiden Euroopan maiden välillä on ollut tiiviitä kulttuurisia ja historiallisia yhteyksiä jo antiikin ajoista alkaen.
EnglishPontus Euxinus, as the Black Sea was called in antiquity, has always been of a major geostrategic and economic significance for Europe.
Pontus Euxinus, kuten Mustaamerta antiikin aikaan kutsuttiin, on aina ollut Euroopalle erittäin tärkeä geostrategisesti ja taloudellisesti.
EnglishAs an institution held in honour of Zeus, the Games shone throughout the land in antiquity, and today their light reaches all parts of the globe.
Zeuksen kunniaksi järjestetyt olympialaiset vaikuttivat antiikin aikana koko maahan ja nykyään niiden edustama aate ulottuu kaikkialle maailmassa.
EnglishFor him, the common European heritage consisted of the Christian faith and Christian ethics, culture, art, philosophy and science, from antiquity to modern times.
Hänen mielestään yhteinen eurooppalainen perintö muodostui kristinuskosta ja kristillisestä etiikasta, kulttuurista, taiteista, filosofiasta ja tieteestä, aina antiikista uuteen aikaan asti.
EnglishThe situation may be complex and may be difficult, but we have no choice but to accept a truth, handed down to us through political science from antiquity, and that is caution.
Tilanne voi olla monimutkainen ja vaikea, mutta meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä totuus, jonka antiikin aikojen politiikan taito on jättänyt meille perinnöksi: varovaisuus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "antiquity":

antiquity
antique
antiquated