"antipathy" - Suomenkielinen käännös

EN

"antipathy" suomeksi

EN

antipathy {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "antipathy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSuch people very often display antipathy towards others, feel alienated, and have a fear of the censure of society.
Tällaiset ihmiset suhtautuvat muihin usein torjuvasti, tuntevat itsensä vieraantuneiksi ja pelkäävät yhteiskunnan paheksumista.
EnglishNaturally, this is not a frequent occurrence but, when it does happen, it understandably and justifiably causes great antipathy in Hungarian public opinion.
Näin ei luonnollisestikaan käy usein, mutta tällaiset tapaukset saavat ymmärrettävästi ja oikeutetusti Unkarin suuren yleisön tuntemaan voimakasta antipatiaa.
EnglishNow despite my antipathy to the Bush Administration's foreign policy it seems to me that it is a perfectly reasonable position for Bush to take on the basis of US self-interest.
Vaikka vastustinkin Bushin hallinnon ulkopolitiikkaa, minun on myönnettävä, että tämä on Yhdysvaltojen oman edun kannalta täysin ymmärrettävä kanta.
EnglishI have a strong antipathy to many aspects of what is described as economic modernisation, to neo-liberal policies, to deregulation and privatisation.
Tunnen suurta vastenmielisyyttä monia niin sanottuun talouden uudistamiseen liittyviä tekijöitä, kuten uusliberalistista politiikkaa, säätelyn purkamista ja yksityistämistä kohtaan.
EnglishThe European Parliament has twice upheld the immunity of our friend Mr Le Pen, despite the antipathy he arouses here, in anyone who is a democrat.
Niinpä parlamenttimme on kahteen otteeseen säilyttänyt herra Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden niistä antipatioista huolimatta, joita hän herättää täällä kaikissa demokraateissa.
EnglishNow despite my antipathy to the Bush Administration's foreign policy it seems to me that it is a perfectly reasonable position for Bush to take on the basis of US self-interest.
Vaikka vastustan Bushin hallinnon ulkopolitiikkaa, olen sitä mieltä, että tämä on täysin järkevä kanta Bushilta Yhdysvaltain oman edun tavoittelun perusteella.
EnglishInformation about the European Union often reaches only its well-educated and affluent residents, which engenders scepticism and antipathy in other citizens of the countries of Europe.
Euroopan unionia koskeva tiedotus saavuttaa usein vain hyvin koulutetut ja hyvinvoivat asukkaat, mikä aiheuttaa skeptisyyttä ja antipatioita muissa Euroopan valtioiden kansalaisissa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "antipathy":

antipathy