"anticommunist" - Suomenkielinen käännös

EN

"anticommunist" suomeksi

EN

anticommunist {substantiivi}

volume_up
1. Politiikka
anticommunist

Esimerkkejä "anticommunist"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Hungarian revolution was popular, national and anticommunist.
Unkarin kansannousu oli kansasta lähtöisin, kansallinen ja kommunismin vastainen.
EnglishThis rabid anti-communist attack will not stop society from moving towards socialism.
Tällä rajulla hyökkäyksellä kommunismia vastaan ei voida estää yhteiskuntaa kehittymästä sosialismiin päin.
EnglishBefore that, he had been an active anti-Communist.
Sitä ennen hän oli ollut aktiivinen kommunismin vastustaja.
EnglishThis sort of action comes within the framework of the anti-communist strategy and is opposed by the overwhelming majority of peoples.
Tällaiset toimet kuuluvat kommunismin vastaiseen strategiaan. Kansojen suuri enemmistö vastustaa niitä.
EnglishWe must remember Imre Nagy, a communist who became a protagonist of the anticommunist revolution, who was assassinated in a secretive and cowardly manner.
On muistettava Imre Nagy, kommunisti, josta tuli kommunismin vastaisen kansannousun päähenkilö ja joka murhattiin raukkamaisesti epämääräisissä olosuhteissa.
EnglishPerhaps what our compatriots are guilty of is being anti-Communist and patriotic, just as we members of the Lega Nord are anti-Communist and patriotic.
Ehkäpä maanmiehemme syyllistyvät kommunismin vastaisuuteen ja kansallishenkisyyteen, aivan kuten me Lega Nordin jäsenet olemme kommunismin vastaisia ja kansallishenkisiä.
EnglishMay I remind you that anti-communist liberal democratic intellectuals like György Konrad, Agnes Heller and Michael Woida called on the European institutions for support.
Haluan muistuttaa teitä, että kommunismia vastustavat liberaalidemokraattiset ajattelijat, kuten György Konrad, Agnes Heller ja Michael Woida, pyysivät EU:n toimielimiltä apua.
EnglishNo black anti-communist front can wipe out the huge contribution made by socialism, its unprecedented achievements and its abolition of the exploitation of man by man.
Mikään kommunismin vastainen musta rintama ei voi pyyhkiä pois sosialismin valtavaa panosta, sen ennennäkemättömiä saavutuksia ja sen aikaansaamaa ihmisten hyväksikäytön lopettamista.
EnglishAny political forces which sit on the fence, thereby giving this obscurantist policy an alibi, also bear serious responsibility for this anti-communist hysteria.
Ne poliittiset voimat, jotka odottelevat sivussa tilanteen kehittymistä ja antavat näin tälle takapajuiselle politiikalle alibin, ovat myös vastuussa tästä kommunismin vastaisesta hysteriasta.
EnglishIt reminds me of a similar situation in the PRC - China - where the Communist regime tried to stop a European company from broadcasting anti-Communist TV programmes.
Se muistuttaa minua vastaavasta tilanteesta Kiinan kansantasavallassa, missä kommunistihallinto yritti estää eurooppalaista yritystä lähettämästä kommunismin vastaisia television-ohjelmia.
EnglishThe position of the majority in Parliament lays bare its profoundly anticommunist nature and its hypocrisy when it talks about the defence of democracy, the rule of law and human rights.
Parlamentin enemmistön kanta paljastaa peittelemättä sen syvän kommunisminvastaisuuden ja sen tekopyhyyden puhuttaessa demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puolustamisesta.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the 50th-anniversary celebrations of the anticommunist uprising draw our attention to the crisis experienced by Ferenc Gyurcsány's socialist government.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kommunismin vastaisen kansannousun 50. muistopäivän vietto kohdistaa huomiomme Ferenc Gyurcsányn sosialistihallituksen nykyiseen kriisiin.
EnglishOn a side note, if anyone wishes to fight for the freedom of the press in Europe, they can always rely on the Hungarian Government, which has had its share of anti-communist struggles.
Sivumennen sanoen, kaikki, jotka haluavat taistella Euroopan lehdistönvapauden puolesta, voivat aina luottaa Unkarin hallitukseen, joka on käynyt oman osansa kommunismin vastaisesta taistelusta.