EN

anticipation {substantiivi}

volume_up
anticipation
anticipation (myös: waiting)
Then we have the matter of long-term anticipation.
Myös ennakointi pitkällä aikavälillä on ajankohtainen aihe.
The third principle could be that of anticipation.
Kolmantena periaatteena voisi olla ennakointi.
The third point - and here I fully agree with Ms Keller - is sustainability and anticipation.
Kolmas seikka - ja tästä olen täysin samaa mieltä Franziska Kellerin kanssa - on kestävyys ja ennakointi.

Esimerkkejä "anticipation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.
Tämän takia katson, että meidän olisi lykättävä vastuuvapauden myöntämistä.
EnglishIn the light of what Mrs Schreyer has said, I look forward with anticipation.
Kun ajatellaan, mitä komission jäsen Schreyer on sanonut, odotan sitä malttamattomana.
EnglishThis requires anticipation and adequate management of those processes.
Tämä edellyttää kyseisten prosessien ennakointia ja tarkoituksenmukaista hallintoa.
EnglishWe have every right to await with tense anticipation what will emerge from the third reading.
Meidän on syytä odottaa jännittyneinä, millainen kolmannen käsittelyn tulos on.
EnglishMy vote sends a clear message to the Member States in anticipation of the next Council.
Annan äänelläni selvän viestin jäsenvaltioille odoteltaessa neuvoston seuraavaa kokousta.
EnglishSo I am going to play the role of honest broker in anticipation of the final agreement.
Aion toimia rehellisenä välittäjänä odottaessani lopullista sopimusta.
EnglishWe therefore chose to abstain in today’s vote in anticipation of a new position being adopted.
Sen vuoksi päätimme äänestää tänään tyhjää, ja odotamme, että uusi kanta hyväksytään.
EnglishIn particular they allow for the anticipation and management of change.
Mikä tärkeintä, ne mahdollistavat muutosten ennakoinnin ja hallinnan.
EnglishAnticipation is also a central element of the European Employment Strategy.
Ennakoiminen on myös keskeinen osa Euroopan työllisyysstrategiaa.
EnglishThis is therefore only a first step in anticipation of other regulations.
Tämä on siis vasta ensimmäinen askel odotettaessa muita säädöksiä.
EnglishYou are supposed to present an initiative by the summer, and we are awaiting this with anticipation.
Teidän on määrä esittää aloite kesään mennessä, ja odotamme sitä toiveikkaina.
EnglishThe result will hopefully be known soon and we look forward to it in eager anticipation.
Toivottavasti tulos selviää pian, me odotamme sitä jännittyneinä.
EnglishOtherwise the matter will be complicated in anticipation of genuine contributions from other countries.
Muutoin asia monimutkaistuu muiden valtioiden todellisia sitoumuksia odotettaessa.
EnglishThis requires anticipation, timely preparation and careful management of these processes.
Se edellyttää ennakointia, aikaista valmistautumista ja näiden prosessien huolellista hallintaa.
EnglishIt will mean that there can be more reasonable anticipation that programmes will be fully worked through.
Sen ansiosta voidaan perustellummin odottaa, että ohjelmat toteutetaan kattavasti.
EnglishA year ago, in anticipation of the Treaty, Parliament also adopted a children's strategy.
Lissabonin sopimusta ennakoiden parlamentti myös hyväksyi vuosi sitten lapsia koskevan strategian.
EnglishI thank you, too, in anticipation of concrete actions to come.
Kiitän teitä myös etukäteen tulevien konkreettisten toimien johdosta.
English(The sitting was suspended at 12 noon in anticipation of the formal sitting and resumed at 12.05p.m.)
(Istunto keskeytettiin juhlaistuntoa odotettaessa klo 12.00 ja sitä jatkettiin klo 12.05.)
EnglishPredictions are a photograph at a given moment and not an anticipation of the entrance examination.
Ennuste on tietyn hetken kuvaus, eikä sen avulla voida ennakoida rahaliiton tulevaa kehitystä.
EnglishThere are some who lick their lips in anticipation, mainly the dozen or so sugar beet barons in that country.
Eräät lipovat huuliaan odotellessaan, lähinnä noin tusina maan sokerijuurikasparonia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anticipation":

anticipation
anticipant
anticipative