EN

to anticipate [anticipated|anticipated] {verbi}

volume_up
It is hard to anticipate the effectiveness of fruit and vegetable production.
Hedelmä- ja vihannestuotannon tehokkuutta on vaikeaa ennakoida.
Mr President, it is difficult for me to anticipate any future legal decisions.
Arvoisa puhemies, minun on vaikea ennakoida tulevia oikeudellisia päätöksiä.
The Commission should therefore perhaps anticipate the entry into force of the treaty.
Näin komission pitäisi ehkä ennakoida sopimuksen voimaantuloa.
Moreover, can you anticipate the proposal to be tabled before the end of the year?
Tämän lisäksi, voimmeko odottaa sen esittämistä tämän vuoden loppuun mennessä?
As a parliament, We anticipated that we may from time to time find ourselves with such a problem.
Parlamenttina osasimme odottaa, että toisinaan törmäämme tähän ongelmaan.
We need to ensure that the next crisis is not as deep and can be held off for longer than we might anticipate.
Meidän täytyy huolehtia siitä, että seuraava kriisi ei ole näin syvä ja että se tulee hitaammin kuin voisimme mahdollisesti odottaa.
It is unable to avoid them, but it can anticipate their consequences.
Niitä ei voida välttää, mutta niiden seurauksiin voidaan varautua.
So industry would do better to anticipate that future policy.
Siksi teollisuuden on parasta varautua tähän tulevaisuuden politiikkaan.
If we fail to act quickly we can anticipate humanitarian disaster in the Balkans next winter.
Ellemme me pysty toimimaan nopeasti, voimme varautua Balkanilla ensi talvena humanitaariseen katastrofiin.

Esimerkkejä "to anticipate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMoreover, can you anticipate the proposal to be tabled before the end of the year?
Tämän lisäksi, voimmeko odottaa sen esittämistä tämän vuoden loppuun mennessä?
EnglishMr President, it is difficult for me to anticipate any future legal decisions.
Arvoisa puhemies, minun on vaikea ennakoida tulevia oikeudellisia päätöksiä.
EnglishWe can no doubt anticipate the new rules too being broken to some extent.
Epäilemättä on odotettavissa, että myös uusia sääntöjä rikotaan jossain määrin.
EnglishIt is thought that it is possible to anticipate the risks of a capacity crunch.
Ajatuksena on, että kapasiteettipulan uhkat olisi mahdollista ennakoida.
EnglishWe cannot and will not prejudge or anticipate discussions or negotiations.
Emme voi emmekä aio tuomita ennakolta tai ennakoida keskusteluja tai neuvotteluita.
EnglishI am going to anticipate slightly, and ask our colleagues if there are any objections.
Menen hieman asioiden edelle ja kysyn kollegoilta, vastustetaanko ehdotusta.
EnglishMr Corbett is today proposing that we anticipate the ratification of the Treaty of Nice.
Tänään hän ehdottaa meille, että ennakoisimme Nizzan sopimuksen ratifiointia.
EnglishIt is not enough to react, we need to anticipate and be ahead of the game.
Reagointi ei riitä: meidän on ennakoitava ja oltava vastustajaamme edellä.
EnglishHistory should be able to also anticipate events, instead of always arriving late.
Historiassa on myös kyettävä ennustamaan sen sijaan että siinä kuljettaisiin aina jäljessä.
EnglishWe must also anticipate that dioxins and heavy metals will be released.
On myös varauduttava siihen, että tuolloin vapautuu dioksideja ja raskaita metalleja.
EnglishNor can we anticipate any reduction of bureaucracy in the near future.
Emme voi myöskään olettaa, että byrokratiaa vähennetään lähitulevaisuudessa.
EnglishWhat steps should we take in the future in order to anticipate or avoid similar crises?
Millaisilla toimenpiteillä voimme jatkossa ennakoida vastaavia kriisejä tai välttää ne?
EnglishI anticipate our prosecuting war criminals ourselves, if we have any.
Odotan meidän tuomitsevan sotarikollisemme itse, jos maassamme sellaisia on.
EnglishWe are also at a time when we can see new threats looming, which the directive must anticipate.
Nykyään edessämme häämöttää myös uusia uhkia, joita direktiivissä on ennakoitava.
EnglishOne could readily anticipate that will be undertaken - it is a relatively simple check.
Voisi todellakin olettaa, että niin tehdään - kyseessä on varsin yksinkertainen tarkastus.
EnglishIt is better to anticipate these problems than to regret them at a later date.
On parempi ennakoida ongelmia kuin pahoitella niitä jälkikäteen.
EnglishOur role is to anticipate and facilitate this development and not shy away from new initiatives.
Tehtävämme on ennakoida ja helpottaa tätä kehitystä eikä vältellä uusia aloitteita.
English5:29 Where are you looking to anticipate the next change to your business model or your life?
5:30 Miten ennakoit seuraavaa muutosta liiketoimintamalliisi tai elämääsi?
EnglishSometimes, however, you need to take your courage in both hands and anticipate the real challenges.
Joskus on kuitenkin otettava härkää sarvista ja ennakoitava todelliset haasteet.
EnglishIt is hard to anticipate the effectiveness of fruit and vegetable production.
Hedelmä- ja vihannestuotannon tehokkuutta on vaikeaa ennakoida.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anticipation":

anticipation
anticipant
anticipative