EN

anti-Semitic {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "anti-Semitic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishConsequently, anti-Semitic statements simply do not belong in our European Community.
Antisemitistiset lausunnot eivät siksi kerta kaikkiaan kuulu eurooppalaiseen yhteisöömme.
EnglishNo sign of anti-Semitic content has been found in these new books.
Näistä uusista kirjoista ei ole löydetty merkkiäkään antisemitistisestä sisällöstä.
EnglishMadam President, a fellow honourable Member has just drawn attention to an anti-Semitic incident.
Arvoisa puhemies, eräs kollegahan kiinnitti jo huomiota juutalaisvastaiseen tapaukseen.
EnglishIt is a religious fundamentalist, barbaric, pro-terrorist and anti-Semitic regime.
Kyseessä on uskonnollinen fundamentalistinen, raakalaismainen, terrorismimyönteinen ja juutalaisvastainen hallinto.
EnglishI am also referring to a Member of this House, Mr Giertych, who issued an anti-Semitic leaflet.
Viittaan myös yhteen parlamenin jäseneen, jäsen Giertychiin, joka julkaisi juutalaisvastaisen lehtisen.
EnglishIt is not based on any kind of anti-Semitic ideology.
Se ei perustu mihinkään juutalaisvastaiseen ideologiaan.
EnglishThe reality is, however, that nearly all anti-Semitic incidents can be traced back to Islamic immigrants.
Totuus on kuitenkin se, että lähes kaikki antisemiittiset välikohtaukset ovat islaminuskoisten maahanmuuttajien aiheuttamia.
EnglishThere is no question of it allowing xenophobic, racist and anti-Semitic ministers to be tolerated at within it.
Ei voida mitenkään sallia, että sen sisällä on ulkomaalaisia karsastavia, rasistisia ja juutalaisvastaisia ministerejä.
EnglishSome of its ideas are plain rubbish but there are also plenty of destructive, anti-Semitic conspiracy theories.
Jotkut sen periaatteista ovat pelkkää roskaa, mutta niihin kuuluu myös paljon tuhoisia antisemitistisiä salaliittoteorioita.
EnglishFurthermore, he has fed the hatreds that have resulted in the escalation of anti-Semitic activity which I deplore.
Lisäksi hän on ruokkinut sitä vihaa, josta on valitettavasti ollut seurauksena juutalaisvastaisen toiminnan lisääntyminen.
EnglishThe Commission is concerned about the frequent anti-Semitic comments made by certain political figures who are members of the Duma.
Komissio on seurannut tyrmistyneenä duuman tiettyjen poliittisten jäsenten antisemitistisiä vihanpuuskia.
EnglishThis time, however, there were elements of a genuine anti-Semitic crusade and the most dangerous terrorists were at large.
Mutta tällä kertaa oli havaittavissa merkkejä todellisesta juutalaisvastaisesta ristiretkestä ja pahimmat terroristit olivat vapaana.
EnglishNo, we are not anti-Semitic.
EnglishThey harbour anti-Semitic ideas.
EnglishIn view of the heinous crimes that have been committed by anti-Semitic regimes, there can be no tolerance on this point.
Ei ole mitään syytä osoittaa suopeutta, kun otetaan huomioon ne järkyttävät seuraukset, joihin antisemitismi johti monissa hallitusjärjestelmissä.
EnglishParliament has been overhasty in announcing financial support for the protesters, many of whom were openly displaying anti-Semitic slogans.
Parlamentti on hätiköinyt ilmoittaessaan antavansa rahoitustukea mielenosoittajille, joista monet ovat avoimesti esittäneet antisemitistisiä iskulauseita.
EnglishMr President, whether it is the increase of Islamophobia or the sharp rise in anti-Semitic attacks, intolerance in Europe is on the rise.
(EN) Arvoisa puhemies, olipa kyse sitten islamofobian lisääntymisestä tai juutalaisvastaisten iskujen jyrkästä kasvusta, suvaitsemattomuus Euroopassa on lisääntymässä.
EnglishThe Goldstone report is only one example of how the UN's Human Rights Court has been hijacked to serve the interests of various antiSemitic elements.
Goldstonen raportti on vain yksi esimerkki siitä, millä tavalla YK:n ihmisoikeustuomioistuin on kaapattu erilaisten antisemitististen tarkoitusperien ajamiseen.
EnglishFirst, why has the European Union sent almost one billion euro to Algeria since 1996, when that country is implementing a blatantly anti-Semitic policy?
Ensinnäkin miksi Euroopan unioni on vuoden 1996 jälkeen tukenut Algeriaa lähes miljardilla eurolla, vaikka maa harjoittaa räikeää antisemitististä politiikkaa?
EnglishThe evidence she presented concerns the organisation that Jeremiah was involved in immediately before he met his death and which appears to be a sinister anti-Semitic sect.
Äidin todisteet liittyvät järjestöön, jossa Jeremiah oli mukana juuri ennen kuolemaansa ja joka osoittautui uhkaavaksi antisemitistiseksi ryhmäksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anti-Semite":

anti-Semite
anti-Semitism

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "anti-Semitic" suomeksi

anti substantiivi
Finnish
anti adjektiivi
Finnish