EN

anti-retroviral {adjektiivi}

volume_up
1. Lääketiede
anti-retroviral

Esimerkkejä "anti-retroviral"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe know that anti-retroviral prices are an increasingly serious public health hazard – that is a statement by the WHO.
Tiedämme, että retroviruslääkkeiden hinnat ovat yhä vakavampi kansanterveysuhka – näin todetaan WHO:n lausunnossa.
EnglishIn rich countries, anti-retroviral therapies are extending the lives of significant numbers of people in wealthy nations.
Rikkaissa maissa anti-retroviraaliset lääkitykset pidentävät huomattavan suuren ihmismäärän elämää varakkaissa yhteiskunnissa.
EnglishThis is also why the pharmaceutical companies are warning against highlighting too uncritically the use of anti-retroviral drugs as the solution.
Tästä syystä lääkeyhtiöt varoittavat pitämästä liian kritiikittömästi antiretroviraalisten lääkkeiden käyttöä ratkaisuna ongelmaan.
EnglishOnly one trial relating to HIV was funded last year, which will look into providing anti-retroviral drugs to children with HIV.
Viime vuonna rahoitettiin vain yhtä HI-virukseen liittyvää tutkimusta, ja siinä perehdytään antiretroviraalisten lääkkeiden antamiseen HI-virusta kantaville lapsille.
EnglishI will always remember that SmithKline Beecham's key anti-retroviral drug was not brought onto the market because of privately-funded research.
En ikinä unohda, ettei SmithKline Beechamin tärkeintä antiretroviraalista lääkettä saatettu markkinoille yksityisesti rahoitetun tutkimuksen tuloksena.
EnglishIn addition, late diagnosis implies late use of anti-retroviral therapy, with increasingly limited opportunities for the drugs to have effect.
Lisäksi tartunnan myöhäiseen toteamiseen liittyy antiretroviraalisen hoidon myöhäinen aloittaminen, jolloin lääkkeiden vaikutusmahdollisuudet heikkenevät rajusti.
EnglishAs already stated in the report, access to anti-retroviral treatment and anti-retroviral drugs are different and varying among the Member States of the European Union.
Kuten mietinnössä on jo todettu, antiretroviruslääkehoidon saatavuus ja antiretroviruslääkkeet vaihtelevat Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa.
EnglishFrom a clinical viewpoint, the situation is very clear: we have about 30 anti-retroviral drugs that are able to prolong the lives of those with the HIV virus.
Kliiniseltä kannalta tilanne on täysin selvä: meillä on noin 30 antiretroviraalista lääkevalmistetta, joilla voidaan pidentää HI-viruksen kantajien elämää.
English9:59 Don't you think that on a purely commercial level, that anti-retroviral drugs are great advertisements for Western ingenuity and technology?
9:59 Eikö teidänkin mielestänne ole niin, puhtaasti kaupallisella tasolla, että antiretroviraalilääkkeet ovat loistavia mainoksia länsimaiselle nerokkuudelle ja teknologialle?
EnglishBut the treatment is ongoing year after year, and the impact on national health budgets, even if they are given these anti-retroviral drugs for free, is incredible.
Hoito kuitenkin jatkuu vuosikausia, ja sen vaikutukset kansallisiin terveydenhoitobudjetteihin ovat valtavat, vaikka ne saisivat antiretroviraaliset lääkkeet ilmaiseksi.
EnglishIn particular, it is of prime importance that testing and treatment are done as early as possible, and that anti-retroviral drugs are made available at an affordable price.
Erityisesti on ensisijaisen tärkeää, että testaus ja hoito tapahtuvat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja että antiretroviraaliset lääkevalmisteet ovat saatavilla kohtuuhintaisina.
EnglishReconciling the low capacity of health systems with, in particular, care and work on administering anti-retroviral drugs to AIDS and HIV-positive patients is an extremely difficult task.
Terveydenhuoltojärjestelmien heikon kapasiteetin yhdistäminen etenkin antiretroviraalisten lääkkeiden antamiseen aids- ja HI-viruspotilaille on äärimmäisen vaikea tehtävä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "anti-retroviral" suomeksi

anti substantiivi
Finnish
anti adjektiivi
Finnish