"anti-Islamic" - Suomenkielinen käännös

EN

"anti-Islamic" suomeksi

EN

anti-Islamic {substantiivi}

volume_up
anti-Islamic

Esimerkkejä "anti-Islamic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOur actions foster the growth of radical, anti-Western Islamic beliefs.
Meidän toimintamme edistää radikaalien, länsimaalaisten vastaisten islamilaisten uskomuksien leviämistä.
EnglishHowever, the editor of a women’s rights magazine – a male editor, by the way – has been jailed for anti-Islamic articles.
Naisten oikeuksien lehden – miespuolinen – päätoimittaja on kuitenkin vangittu islaminvastaisten kirjoitusten takia.
EnglishDuring this morning' s debate on asylum and immigration, several members in the House expressed anti-Islamic views.
Tämänaamuisessa turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevässä keskustelussa monet edustajat tässä salissa ilmaisivat islamin vastaisia mielipiteitä.
EnglishIf a Western man deliberately makes an anti-Islamic film with the aim of offending people, is he provoking an attack?
Jos länsimaalainen henkilö tekee tarkoituksellisesti islaminvastaisen elokuvan, jonka tarkoituksena on loukata ihmisiä, provosoiko hän siinä tapauksessa terrorismirikokseen?
EnglishOnce again, journalists - seven of them this time - have been arrested on the flimsy pretext that they allegedly distributed anti-Islamic writings.
Jälleen pidätettiin toimittajia - tällä kertaa seitsemän - sillä hataralla tekosyyllä, että nämä ovat levittäneet islamin vastaisia kirjoituksia.
EnglishIn August two Christian activists from the Middle East Christian Association were arrested and accused of posting aggressive anti-Islamic messages.
Viime elokuussa kaksi Lähi-idän kristittyjen liiton jäsentä pidätettiin, ja heitä syytettiin aggressiivisten islaminvastaisten viestien levittämisestä.
EnglishAs a result of the tragic events of 11 September 2001, the situation has grown worse, and we have seen an increase in tensions and violence, particularly of an anti-Islamic nature.
11 syyskuuta 2001 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen tilanne paheni, ja erityisesti islaminvastaiset jännitteet ja väkivalta kärjistyivät.
EnglishIt worries me that we are sending the wrong signal to the citizens of Turkey and reinforcing the influence of anti-European and Islamic fundamentalist forces.
Olen huolissani siitä, että lähetämme väärän signaalin Turkin kansalaisille ja vahvistamme eurooppalaisvastaisten ja kiihkoislamilaisten ryhmien vaikutusvaltaa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "anti-Islamic" suomeksi

anti substantiivi
Finnish
anti adjektiivi
Finnish