"anti-Americanism" - Suomenkielinen käännös

EN

"anti-Americanism" suomeksi

EN

anti-Americanism {substantiivi}

volume_up
anti-Americanism
Anti-Americanism is not a common cause in Europe.
Amerikkalaisvastaisuus ei ole Euroopan yhteinen asia.
Once again the anti-Americanism so prevalent in the EU put its citizens' safety in jeopardy.
EU:ssa vallitseva amerikkalaisvastaisuus vaaransi jälleen kerran kansalaisten turvallisuuden.
We heard this during the hearing on Iraq the other day in the Foreign Affairs Committee, and there is a subtext of anti-Americanism.
Kuulimme sen muutama päivä sitten ulkoasioiden valiokunnassa pidetyssä kuulemistilaisuudessa, jossa käsiteltiin Irakia; viitekehyksenä on amerikkalaisvastaisuus.

Esimerkkejä "anti-Americanism"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI have no sympathy for anti-Americanism or anti-anyone-else-ism for that matter.
En ymmärrä ollenkaan Amerikka-vastaisuutta tai itse asiassa mitään muutakaan vastaisuutta.
EnglishI oppose this generalised anti-Americanism in the strongest possible terms.
Vastustan tätä yleistettyä Amerikan-vastaisuutta mahdollisimman jyrkästi.
EnglishOnly in this way can we also convincingly counteract anti-Americanism.
Ainoastaan tällä tavalla pystymme vakuuttavasti ehkäisemään amerikkalaisvastaisuutta.
EnglishOnce again the anti-Americanism so prevalent in the EU put its citizens' safety in jeopardy.
EU:ssa vallitseva amerikkalaisvastaisuus vaaransi jälleen kerran kansalaisten turvallisuuden.
EnglishSome Members of this House have a reflex anti-Americanism.
Jotkut parlamentin jäsenet suhtautuvat aina kielteisesti Yhdysvaltoihin.
EnglishI detest the general anti-Americanism of this place.
Inhoan tämän paikan yleistä amerikkalaisvastaisuutta.
EnglishAnti-Americanism is not a common cause in Europe.
Amerikkalaisvastaisuus ei ole Euroopan yhteinen asia.
EnglishWe repudiated at the time the anti-Americanism, both latent and overt, that characterises some in this House.
Torjuimme tuolloin piilevän ja avoimen amerikkalaisvastaisuuden, joka on ominaista joillekin parlamentin jäsenille.
EnglishWe cannot pretend that in protecting human rights, we never use them as an ideological tool of anti-Americanism.
Emme voi väittää, ettemme ihmisoikeuksia suojellessamme koskaan käytä niitä amerikkalaisvastaisuuden ideologisena välineenä.
EnglishPreviously, the enthusiasm of so many European politicians for European integration has been fuelled by anti-Americanism.
Aiemmin Amerikan vastaisuus on vahvistanut monen eurooppalaisen poliitikon innostusta Euroopan yhdentymistä kohtaan.
EnglishWe are already distancing ourselves from the USA, and an objectionable anti-Americanism occasionally puts in an appearance.
Saksassa otetaan jo etäisyyttä Yhdysvaltoihin ja eri yhteyksissä ilmenee jopa vastenmielistä Yhdysvaltojen vastaisuutta.
EnglishWe need full cooperation, leaving aside the hypocritical demagoguery of facile anti-Americanism.
Tarvitaan täysimääräistä yhteistyötä ja pinnalliseen Yhdysvaltojen vastaisuuteen perustuvasta tekopyhästä kansankiihottamisesta on luovuttava kokonaan.
EnglishI agree with the numerous speakers who say that 'anti-Americanism' versus 'pro-American policy' is a false dilemma.
Yhdyn monien puhujien esittämään näkemykseen siitä, ettei tässä tilanteessa ole kyse siitä, olemmeko Amerikan puolesta vai sitä vastaan.
EnglishThere has been too much anti-Americanism in Europe recently and Europe needs to remember what it owes to America.
Euroopassa on viime aikoina ilmennyt liikaa Yhdysvaltain vastaisuutta, mutta eurooppalaisten on muistettava, mitä se on velkaa Yhdysvalloille.
EnglishHysterical anti-Americanism is not in Europe’s interest, and it is not in the interest of the USA to treat Europe like a younger brother.
Hysteerinen amerikanvastaisuus ei hyödytä Eurooppaa, eikä Yhdysvaltojakaan hyödytä se, että se kohtelee Eurooppaa kuin pikkuveljeä.
EnglishToday's debate also shows that it is not helpful to talk in superficial terms about anti-Americanism or anti-European sentiments.
Tänään käyty keskustelu osoittaa myös, ettei ole hyödyllistä puhua pintapuolisesti amerikkalaisvastaisuudesta tai Euroopan vastaisesta suhtautumistavasta.
EnglishWe heard this during the hearing on Iraq the other day in the Foreign Affairs Committee, and there is a subtext of anti-Americanism.
Kuulimme sen muutama päivä sitten ulkoasioiden valiokunnassa pidetyssä kuulemistilaisuudessa, jossa käsiteltiin Irakia; viitekehyksenä on amerikkalaisvastaisuus.
EnglishThe report is, in our view, based on the current trend for anti-Americanism, which does not take account of the serious threat of international terrorism.
Mietintö perustuu nähdäksemme muodissa olevaan Yhdysvaltain-vastaisuuteen, jossa ei oteta huomioon kansainvälisen terrorismin vakavaa uhkaa.
EnglishI want to comment too on Commissioner Patten's very welcome statement that he did not see any connection between being European and anti-Americanism.
Haluan kommentoida komission jäsen Pattenin erittäin myönteistä lausuntoa, jonka mukaan hän ei näe eurooppalaisuuden ja Amerikka-vastaisuuden välillä mitään yhteyttä.
EnglishBoth the extremely stretched British loyalty to Washington and continuing French anti-Americanism are a poor guide for European policy.
Sekä Yhdistyneen kuningaskunnan äärimmilleen venytetty uskollisuus Washingtonia kohtaan että Ranskan jatkuva amerikkalaisvastaisuus ovat huonoja johtotähtiä eurooppalaiselle politiikalle.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "anti-Americanism" suomeksi

anti substantiivi
Finnish
anti adjektiivi
Finnish