"anthem" - Suomenkielinen käännös

EN

"anthem" suomeksi

FI
EN

anthem {substantiivi}

volume_up
anthem (myös: hymn)
The anthem would have culminated in a call for the collective sharing of memories and desires.
Hymni olisi huipentunut pyyntöön muistojen ja toiveiden yhteisestä jakamisesta.
This site introduces other symbols such as the European anthem and motto.
Tällä sivulla tutustutaan muihin symboleihin, joita ovat esimerkiksi Euroopan hymni ja tunnuslause.
We recall the anthem being played at the Brandenburg Gate.
Me muistamme, miten hymni soi Brandenburgin portilla.

Esimerkkejä "anthem"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe same amendment also demanded that the EU anthem be played at these matches.
Samassa tarkistuksessa vaadittiin lisäksi EU:n hymnin soittamista näissä kilpailuissa.
EnglishWe no longer had our own flag or national anthem, and our capital city was Moscow.
Meillä ei enää ollut omaa lippua eikä kansallislaulua, ja pääkaupunkimme oli Moskova.
EnglishWe must ensure that the European project does not suffer the same fate as our anthem.
Meidän on huolehdittava siitä, että Euroopan hankkeelle ei käy kuten hymnille.
EnglishTo quote our national anthem, we are 'a land of mountains, a land of valleys'.
Olemme vuorten ja laaksojen maa, kuten kansallislaulussammekin mainitaan.
EnglishReal Madrid, which is a Spanish football club, has got a flag and an anthem.
Real Madridilla, espanjalaisella jalkapallojoukkueella, on lippu ja hymni.
EnglishThat is the status the flag and anthem were given - recognition by the institutions.
Tämä on se asema, joka lipulle ja hymnille annettiin - ne ovat toimielinten tunnustamia.
EnglishThis is what our flag, our anthem, our motto and Europe Day represent.
Tämä on se, mitä lippumme, hymnimme, tunnuslauseemme sekä Eurooppa-päivä edustavat.
EnglishThe anthem would have culminated in a call for the collective sharing of memories and desires.
Hymni olisi huipentunut pyyntöön muistojen ja toiveiden yhteisestä jakamisesta.
EnglishMr De Rossa said that the national carrier is as sacred as the national anthem.
Parlamentin jäsen De Rossa sanoi, että kansallinen lentoyhtiö on yhtä pyhä kuin kansallislaulu.
EnglishThe passion with which we've been singing the national anthem since we were kids.
Se intohimo, jolla laulamme kansallislaulun lapsuudesta saakka.
EnglishI gather that you want no more flags, no anthem, and no foreign minister.
Päättelen, ettette halua enää lippuja, hymniä ettekä ulkoministeriä.
EnglishWe sing in our national anthem that we are 'the land of the thousand seas' .
Laulamme kansallislaulussamme olevamme " tuhansien järvien maa" .
EnglishDo you also think that the flag and the national anthem really are the biggest problem?
Pidättekö tosiaan lippua ja kansallishymniä suurimpina ongelmina?
EnglishWe forced on them a version of our 12-star flag and a version of our national anthem.
Tyrkytimme sille eräänlaista versiota 12-tähtisestä lipustamme ja eräänlaista versiota hymnistämme.
EnglishIts proposals concerning the flag and the anthem would be removed.
Perustuslain lippua ja hymniä koskevat ehdotukset olisi poistettava.
EnglishThis site introduces other symbols such as the European anthem and motto.
Tällä sivulla tutustutaan muihin symboleihin, joita ovat esimerkiksi Euroopan hymni ja tunnuslause.
EnglishI am sorry that the symbols of the European Union (the flag, anthem and motto) have been abandoned.
Valitettavasti Euroopan unionin tunnukset (lippu, hymni ja tunnuslause) on jätetty pois.
EnglishI am told, though, that I should not worry, because the flag and the anthem have been dropped.
Minulle tosin sanottiin, että huolet ovat turhia, koska sopimuksesta poistettiin lippu ja hymni.
EnglishThis could lead to changing the country's flag and the national anthem.
Se voi johtaa maan lipun ja kansallishymnin vaihtamiseen.
EnglishIt wants its own anthem, flag, day, currency and motto.
Se haluaa oman hymnin, lipun, juhlapäivän, valuutan ja tunnuslauseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anthem":

anthem
English