EN

ante {vain yksikkö}

volume_up

Esimerkkejä "ante"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWith no such ex-ante control, the risks of irregularity and fraud will increase.
Jos tällainen etukäteisvalvonta puuttuu, kasvaa väärinkäytösten ja petosten riski.
EnglishEx ante notification should not be replaced with a burdensome registration system.
Ennakkoilmoitusjärjestelmää ei pidä korvata hankalalla rekisteröintijärjestelmällä.
EnglishMy question is this: is this image of an ante-room to the euro area attractive?
Kysymykseni on tämä: Onko tämä kuva euroalueen odotushuoneesta houkutteleva?
EnglishThe monitoring procedure regarding implementation must shift from ex ante to ex post.
Täytäntöönpanon valvonnassa on siirryttävä ennakkovalvonnasta jälkivalvontaan.
EnglishFinancial inspection is riddled with loopholes, both ex-ante and ex-post.
Varainhoidon valvonnassa on suuria aukkoja, sekä ennakko- että jälkiseurannassa.
EnglishI am therefore opposed to the proposal to introduce an ex ante declaration.
Näin ollen vastustan ehdotusta, jonka mukaan käyttöön otettaisiin ennakkoilmoitus.
EnglishThat is why I call on my fellow Members and the Commission to up the ante now.
Siksi pyyntöni myös kollegoille ja komissiolle on, että asiaan pannaan hieman vauhtia.
EnglishThere are already some ex ante controls laid down in article 4 of the directive.
Direktiivin 4 artiklassa säädetään jo eräistä ennakkovalvontatoimista.
EnglishHaving said that, what needs to happen before ex-ante controls are improved?
Mitä sitten on tapahduttava ennen kuin ennakkotarkastuksia parannetaan?
EnglishThis is necessary for ex ante prevention instead of only intervention measures.
Tämä on välttämätöntä, koska tarvitaan ennaltaehkäisyä eikä pelkkiä interventiotoimenpiteitä.
EnglishI expect ex ante conditionality to be fully integrated into the programming process.
Odotan, että ennakkoehdot sisällytetään täysin ohjelmasuunnitteluun.
EnglishIt is very clear that we need both ex ante and ex post regulation.
On aivan selvää, että tarvitsemme sekä ennakoivaa että jälkikäteistä lainsäädäntöä.
EnglishSecondly, there is no ante-mortem test.
Toiseksi ei ole olemassa koetta, joka voitaisiin tehdä ennen kuolemaa.
EnglishThe option of independent ex ante control must continue to exist.
Mahdollisuus riippumattomaan ennakkotarkastukseen pitää kuitenkin säilyttää.
EnglishAsking for the status quo ante is not a solution either - one should move further.
Aiemmin vallinneeseen tilanteeseen kehottaminen ei myöskään ole ratkaisu - pitäisi mennä eteenpäin.
EnglishThis does not fit well with having an ex ante check of everything that is exported.
Tämä tavoite ei oikein toteudu periaatteessa, jonka mukaan kaikki vienti tarkistettaisiin etukäteen.
EnglishThe Commission and rapporteurs want to abandon centralised, independent ex ante control.
Komissio ja esittelijät haluavat kokonaan poistaa keskitetyt riippumattomat ennakkotarkastukset.
EnglishWhenever we start a project, there are ex ante controls and there are ex post controls afterwards.
Aina hanketta käynnistettäessä sovelletaan ennakkovalvontaa ja myöhemmin jälkivalvontaa.
EnglishThere will no longer be an independent ex ante control of the agencies.
Virastoille ei enää tehdä riippumatonta ennakkotarkastusta.
EnglishI am thinking, for example, of the provisions governing the ex-ante appraisal.
Tarkoitan esimerkiksi säännöksiä ennakkoarvioista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ant":

ant
ant bear