"Antarctica" - Suomenkielinen käännös

EN

"Antarctica" suomeksi

EN

Antarctica {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Antarctica
You said very directly that the Arctic is not the Antarctic, and that it would be unrealistic to copy the agreement on Antarctica for the Arctic Sea.
Sanoitte suoraan, että arktinen alue ei ole Etelämanner, ja että olisi epärealistista kopioida Antarktiksen sopimus Pohjoiselle jäämerelle.
Yes, Antarctica is not the Arctic, but steps which helped to bring about a settlement in the south during the Cold War should not be repeated simply because there is no idealism in the Commission.
Niin Etelämanner ei ole arktinen alue, mutta toimia, joiden avulla saatiin aikaan sopimus etelässä kylmän sodan aikana, ei pitäisi toistaa vain siksi, ettei komissiossa ole idealismia.
Antarctica
8:57 Antarctica was this planet's last empty quarter -- the blind spot in our expanding vision of the world.
8:57 Antarktis on tämän planeetan viimeinen autio alue-- sokea piste laajentuvassa maailmankuvassamme.
We need to begin negotiations now for an Arctic protection treaty, as there is for Antarctica.
Meidän on aloitettava heti neuvottelut arktisten alueiden suojelua koskevasta sopimuksesta, joka olisi samankaltainen kuin Antarktis-sopimus.
But it took good care to shield the meeting from troublesome protestors and we would not be surprised if the next meeting were held in Antarctica.
Joka tapauksessa pidettiin huolta siitä, että mielenosoitukset eivät pääse häiritsemään kokousta, emmekä ihmettelisi, jos seuraavana kokouspaikkana olisi Antarktis!

Esimerkkejä "Antarctica"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAfter five days of crossing the Drake Passage, we have finally arrived at Antarctica.
Ylitettyämme viisi päivää Drakensalmea, olemme vihdoin saapuneet Antarktikselle.
EnglishAnybody want to come with me to Antarctica or the Arctic, I'll take you; let's go.
Kuka tahansa, joka haluaa Etelämantereelle tai Pohjoisnavalle, minä vien teidät, mennään!
EnglishTake a world tour, from Antarctica to the Sahara Desert and beyond, with color as your guide.
Katso maailmaa – Etelämantereelta Saharan autiomaahan – violettien lasien läpi.
English(RO) The Arctic region, just like Antarctica, is particularly vulnerable to climate change.
(RO) Arktinen alue, kuten Etelämannerkin, on erityisen haavoittuva ilmastonmuutokselle.
EnglishYet, the ice of Antarctica is a calendar of climate change.
Silti, Antarktiksen jää on ilmastonmuutoksen kalenteri.
English8:57 Antarctica was this planet's last empty quarter -- the blind spot in our expanding vision of the world.
8:57 Antarktis on tämän planeetan viimeinen autio alue-- sokea piste laajentuvassa maailmankuvassamme.
EnglishWe would stress the paramount need for further regulation to prevent illegal fisheries in Antarctica.
Haluamme korostaa uusien määräysten merkitystä laittoman Etelämantereen merellä tapahtuvan kalastuksen estämiseksi.
EnglishThis substance has even been found in Antarctica and at the source of the Rhine, where there is no industry whatsoever.
Ainetta on löydetty jopa Etelänapamantereelta ja Reinin alkulähteiltä, missä ei ole minkäänlaista teollisuutta.
EnglishWe need to begin negotiations now for an Arctic protection treaty, as there is for Antarctica.
Meidän on aloitettava heti neuvottelut arktisten alueiden suojelua koskevasta sopimuksesta, joka olisi samankaltainen kuin Antarktis-sopimus.
EnglishThere are still some krill in Antarctica.
English2:04 Their entire camp, every item of gear, was ferried 885 miles from McMurdo Station, the main U.S. supply base on the coast of Antarctica.
2:04 Heidän koko leirinsä, joka ikinen varuste on rahdattu lähes 1500 km McMurdo-asemalta, USA:n päätukikohdasta Antarktiksen rannikolta.
EnglishIndeed, the researchers picked this site because ice and snow accumulates here 10 times faster than anywhere else in Antarctica.
Itse asiassa, tutkijat päätyivät tähän paikkaan juuri siksi, että jää ja lumi kasaantuu täällä 10 kertaa nopeammin kuin missään muualla Antarktiksella.
EnglishYou said very directly that the Arctic is not the Antarctic, and that it would be unrealistic to copy the agreement on Antarctica for the Arctic Sea.
Sanoitte suoraan, että arktinen alue ei ole Etelämanner, ja että olisi epärealistista kopioida Antarktiksen sopimus Pohjoiselle jäämerelle.
EnglishBut it took good care to shield the meeting from troublesome protestors and we would not be surprised if the next meeting were held in Antarctica.
Joka tapauksessa pidettiin huolta siitä, että mielenosoitukset eivät pääse häiritsemään kokousta, emmekä ihmettelisi, jos seuraavana kokouspaikkana olisi Antarktis!
EnglishLife at the bottom of the world: Penguins frolic in this free Windows theme featuring images of Antarctica and the South Atlantic's natural beauty.
Elämää Etelämantereella: Pingviinit temmeltävät tässä maksuttomassa Windows-teemassa, joka sisältää kuvia Etelämantereen ja eteläisen Atlantin kauniista luonnosta.
EnglishPrecise measurements by GRACE, the gravity satellite, reveal that both Greenland and Antarctica are now losing mass, several hundred cubic kilometers per year.
Tarkat mittaukset, jotka painovoimasatelliitti Grace on tehnyt, paljastavat, että niin Grönlanti kuin Etelämannerkin ovat menettämässä massaansa, useita satoja kuutiokilometrejä vuodessa.
EnglishYes, Antarctica is not the Arctic, but steps which helped to bring about a settlement in the south during the Cold War should not be repeated simply because there is no idealism in the Commission.
Niin Etelämanner ei ole arktinen alue, mutta toimia, joiden avulla saatiin aikaan sopimus etelässä kylmän sodan aikana, ei pitäisi toistaa vain siksi, ettei komissiossa ole idealismia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Antarctica":

Antarctica