EN

Antarctic {adjektiivi}

volume_up
Antarctic
I agree that you cannot draw an exact parallel between the Arctic and the Antarctic - I agree with the Commissioner there.
Olen samaa mieltä siitä, etteivät arktinen ja antarktinen alue ole täysin samanlaisia - tältä osin olen samaa mieltä komission jäsenen kanssa.
Unlike the Antarctic, the Arctic is inhabited and traditionally, its natural resources are exploited to the detriment of the environment.
Toisin kuin antarktinen alue, arktinen alue on asuttu ja sen luonnonvaroja on perinteisesti hyödynnetty ympäristölle vahingollisella tavalla.
Antarctic
Obviously, there is a difference between the North Pole and the South Pole, the Arctic and the Antarctic.
Luonnollisesti Pohjoisnapa ja Etelänapa, arktinen alue ja Etelämanner poikkeavat toisistaan.

Esimerkkejä "Antarctic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe last such commemoration saw the emergence of a Charter for the Antarctic.
Edellinen tällainen teemavuosi johti Antarktista koskevan peruskirjan syntymiseen.
EnglishI am a native of the country from which the Antarctic explorer Bellingshausen set out.
Olen syntynyt maassa, josta Antarktiksen tutkija Bellingshausen lähti matkaan.
EnglishIt is people, as you have already said, that distinguish the Arctic from the Antarctic.
Kuten olette jo todenneet, nimenomaan ihmiset erottavat arktisen alueen Etelämantereesta.
EnglishThe icecap in the Western Antarctic is melting at an increasingly fast rate.
Etelänavan jääpeite sulaa yhä kovempaa vauhtia.
EnglishObviously, there is a difference between the North Pole and the South Pole, the Arctic and the Antarctic.
Luonnollisesti Pohjoisnapa ja Etelänapa, arktinen alue ja Etelämanner poikkeavat toisistaan.
EnglishMr President, in October the largest hole in the ozone layer over the Antarctic was recorded.
Arvoisa puhemies, kuluvan vuoden lokakuussa havaittiin toistaiseksi suurin reikä otsonikerroksessa etelänavan yllä.
EnglishIt is not an unregulated landmass like the Antarctic.
Se ei ole sääntelemätön maa-alue, jollainen Etelämanner on.
EnglishFishing activities in the Antarctic (vote)
Etelämantereella harjoitettavan kalastustoiminnan valvonta (äänestys)
EnglishFrench shipowners now only use the flag of the French Southern and Antarctic Lands.
Ranskalaiset varustamot käyttävät enää ainoastaan Ranskan eteläisten ja antarktisten alueiden lippujen alla purjehtivia aluksia.
EnglishShe highlights this body's role in managing fish stocks in the Antarctic and setting itself an ecological mandate.
Hän korostaa tämän elimen osaa Etelämantereen kalakannan hallinnassa ja sen omaksumaa ekologista tehtävää.
EnglishI assume that means from the Arctic to the Antarctic, with the United States of America located somewhere in between.
Oletan tämän tarkoittavan pohjoisnavalta etelänavalle, ja Yhdysvallat sijaitsevat jossain sillä välillä.
EnglishForty years ago, when I took ice samples at the Antarctic research station, we were as yet unaware of that fact.
Kun neljäkymmentä vuotta sitten otin jäänäytteitä etelänavan tutkimusasemalla, emme vielä olleet tästä tietoisia.
EnglishIt is indefensible that the Antarctic cod is on the verge of being wiped out as a result of this illegal fishing.
On anteeksiantamatonta, että pohjoista turskaa uhkaa sukupuuttoon kuoleminen tämän laittoman kalastuksen vuoksi.
EnglishPoint 8 mentions that the deglaciation of Greenland and of the west Antarctic ice sheet are examples of tipping points of climate change.
8 kohdassa mainitaan ilmastonmuutoksen käännekohdiksi mm. Grönlannin ja Etelänapamantereen jääpeitteen sulaminen.
EnglishCommissioner Nielsen evidently believes that the Caucasus is a region with a population density akin to that of Greenland or the Antarctic.
Komission jäsen Poul Nielson näköjään uskoo, että Kaukasia on yhtä harvaan asuttu alue kuin Grönlanti tai Antarktis.
EnglishDuring the year, however, the simultaneous opening of many fisheries was proposed in different regions close to the Antarctic continent.
Kuluvana vuonna on kuitenkin ehdotettu kuitenkin avattavaksi samanaikaisesti monia kalastusalueita Etelämantereen lähialueilla.
EnglishI agree that you cannot draw an exact parallel between the Arctic and the Antarctic - I agree with the Commissioner there.
Olen samaa mieltä siitä, etteivät arktinen ja antarktinen alue ole täysin samanlaisia - tältä osin olen samaa mieltä komission jäsenen kanssa.
EnglishA treaty needs to be agreed - similar to the Treaty on the Antarctic - that prohibits the extraction of mineral resources in the region.
On tehtävä sopimus - samankaltainen kuin Antarktiksen sopimus - jolla kielletään mineraalivarojen hyödyntäminen kyseisellä alueella.
EnglishThis week the Environment Ministers are down in the Antarctic watching how it is melting away, looking at what the problems are going to be.
Ympäristöministerit ovat tällä viikolla Antarktiksella katsomassa, miten alue sulaa pois, ja pohtimassa siitä aiheutuvia ongelmia.
EnglishAntarctic fisheries

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Antarctic":

Antarctic
Antarctic continent
English
Antarctic Zone