"antagonism" - Suomenkielinen käännös

EN

"antagonism" suomeksi

EN

antagonism {substantiivi}

volume_up
At the same time, antagonism between the imperialists is increasing in their bid to safeguard a bigger share of the spoils.
Samanaikaisesti imperialistien välinen vihamielisyys kasvaa, kun ne pyrkivät varmistamaan itselleen suurimman osan sotasaaliista.

Esimerkkejä "antagonism"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn the contrary, a new phase of cooperation, not antagonism, has been initiated.
Päinvastoin nyt on pantu alulle uusi yhteistyön vaihe, jossa ei ole vastakkainasettelua.
EnglishThe coastal territories are the focus of constant antagonism and conflict.
Rannikkoalueilla esiintyy keskittyneesti vastakkaisuuksia ja toistuvia ristiriitoja.
EnglishIt has to do with the antagonism between the Member States and the central EU community.
Kyse on jäsenvaltioiden ja keskeisen Euroopan yhteisön vastakohtaisuudesta.
EnglishSecondly, I disagree that there is a fundamental ethnic antagonism in Fiji.
Toiseksi olen eri mieltä siitä, että Fidžissä esiintyisi etnistä vastakkainasettelua.
EnglishWe have also advocated it whenever we encountered antagonism at home.
Olemme myös aina tukeneet sitä kohdatessamme vastustusta kotimaassamme.
EnglishThe fundamental ethnic antagonism in Fiji must be resolved.
Fidžissä esiintyvään etniseen vastakkainasetteluun on saatava ratkaisu.
EnglishWe have overcome distrust and antagonism with national parliaments.
Olemme päässeet yli epäluottamuksesta ja vihamielisyydestä suhteissamme kansallisiin parlamentteihin.
EnglishTherefore, we must not make the additional mistake of creating antagonism between Europe and China.
Tämän vuoksi me emme saa tehdä uutta virhettä synnyttämällä vihamielisyyttä Euroopan ja Kiinan välille.
EnglishLack of information leads to suspicion and antagonism, just as is happening, for example, at the Malta Drydocks.
Tiedon puute johtaa epäilyihin ja vihamielisyyteen, mistä on esimerkkinä Malta Drydocks -yritys.
EnglishThe digital divide is further raising the level of antagonism between the rich and poor within a single nation.
Digitaalinen kuilu lisää entisestään vihamielisyyden määrää rikkaiden ja köyhien välillä yksittäisessä valtiossa.
EnglishThere is no antagonism between the position of the United States and that of the European Union regarding, for instance, NAFTA.
Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä ei ole tässä suhteessa vastakkainasettelua esimerkiksi suhteessa NAFTA: an.
EnglishThe result would be political antagonism.
EnglishThis is shown, in particular, by the recent unrest following the rekindling of antagonism over the Muhammad cartoons.
Tämä näkyy erityisesti viimeaikaisissa levottomuuksissa, joita Muhammed-pilakuvia koskevan konfliktin elpyminen aiheutti.
EnglishThe consultation exercise and voluntary agreements may perhaps lead to a new and final directive and put an end to the antagonism.
Kuuleminen ja vapaaehtoiset sopimukset voivat ehkä johtaa uuteen ja lopulliseen direktiiviin ja lopettaa ristiriidat.
EnglishRussia cannot continue to fan the flames of antagonism between itself and the peoples around its most important export route.
Venäjä ei voi jatkaa vastakkainasettelun ruokkimista itsensä ja tärkeimmän vientiväylänsä varrella asuvien kansojen välillä.
EnglishWe all know that this is an on-going antagonism that characterises day-to-day life in the EU in everything, big and small.
Me kaikki tiedämme, että kyse on ikuisesta vastakohtaisuudesta, joka leimaa EU:n arkea niin pienissä kuin suurissakin asioissa.
EnglishAt the same time, antagonism between the imperialists is increasing in their bid to safeguard a bigger share of the spoils.
Samanaikaisesti imperialistien välinen vihamielisyys kasvaa, kun ne pyrkivät varmistamaan itselleen suurimman osan sotasaaliista.
EnglishIf the European Union behaves in this way with its smaller Member States, that will increasingly provoke antagonism and opposition.
Jos Euroopan unioni suhtautuu tällä tavalla pienempiin jäsenvaltioihinsa, se herättää yhä enemmän vastenmielisyyttä ja vastarintaa.
EnglishMuch has been written about the apparent antagonism between the World Social Forum in Porto Alegre and the World Economic Forum in New York.
Porto Alegressa pidetyn Maailman sosiaalifoorumin ja New Yorkissa pidetyn Maailman talousfoorumin oletetusta vastakkainasettelusta on kirjoitettu paljon.
EnglishUnfortunately, the big issue of energy dependence comes to a head whenever a political crisis and political antagonism between Russia and Ukraine occur.
Valitettavasti energiariippuvuutta koskeva kysymys kärjistyy aina, kun Venäjän ja Ukrainan välillä on poliittisia kriisejä ja vihamielisyyksiä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "antagonism":

antagonism