EN

answers {monikko}

volume_up
answers (myös: responses)
All the answers to emerge from such a debate are provided in advance.
Kaikki tällaiseen keskusteluun annettavat vastaukset on annettu jo etukäteen.
I would be interested in answers to the following questions from the Commission.
Olisin kiinnostunut kuulemaan komission vastaukset seuraaviin kysymyksiin.
A lot of answers at the hearings were prepared by the old officials.
Monet kuulemistilaisuuksissa saadut vastaukset ovat vanhojen virkamiesten laatimia.

Esimerkkejä "answers"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, I should like to thank the Commissioner very much for his answers.
Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä erittäin paljon hänen vastauksistaan.
EnglishSimple answers to international crises are often difficult to put into practice.
Yksinkertaisia vastauksia kansainvälisiin kriiseihin on usein vaikea toteuttaa.
EnglishIt is time not for defeatist language but for constructive and practical answers.
Ei pidä luoda tappiomielialaa, vaan antaa rakentavia ja käytännöllisiä vastauksia.
EnglishParliament has a need and a right to know the answers to these precise questions.
Parlamentilla on tarve ja oikeus saada vastaukset näihin täsmällisiin kysymyksiin.
EnglishSo, could you please help us to obtain answers to our questions from the Council?
Auttakaa meitä siis, olkaa hyvä, saamaan neuvostolta vastauksia kysymyksiimme.
EnglishYour answers to Mr Wurtz, Mr Cohn-Bendit and Mr Schultz were likewise pertinent.
Vastauksenne kollegoille Wurtz, Cohn-Bendit ja Schultz olivat niin ikään oivallisia.
EnglishThese questions demand answers, and no satisfactory answers have been given.
Nämä kysymykset vaativat vastauksia, joita ei ole annettu tyydyttävällä tavalla.
EnglishWe cannot approve a Commission that comes up with such feeble answers in this area.
Emme voi hyväksyä komissiota, joka esittää tälle alalle näin heikkoja vastauksia.
EnglishCould you confirm that you will be giving written answers to the five questions?
Voitteko vahvistaa, että annatte kirjalliset vastaukset kaikkiin viiteen kysymykseen?
EnglishRather, I think that answers must be given as soon as the solution is found.
Vastauksia on mielestäni annettava pikemminkin silloin, kun ratkaisu on löytynyt.
EnglishNeedless to say, the new Convention cannot provide answers to all those questions.
Uusi valmistelukunta ei tietenkään voi antaa vastausta kaikkiin näihin kysymyksiin.
EnglishI should very much like to have some answers from the Council to these questions.
Haluaisin hyvin mielelläni kuulla neuvostolta vastauksia näihin kysymyksiin.
EnglishIn fact, we are still awaiting some answers from the Commission and Council.
Odottelemme itse asiassa edelleen joitakin vastauksia komissiolta ja neuvostolta.
EnglishHere are answers to some common questions about formatting disks and drives.
Seuraavassa on vastauksia levyjen ja asemien alustamista koskeviin kysymyksiin.
EnglishI am counting exclusively on this Europe 2020 strategy to find these answers.
Luotan siihen, että vastaukset löytyvät ainoastaan EU 2020 -strategian avulla.
EnglishThe answers to questions like this remain very evasive, and indeed, often woolly.
Vastaukset tällaisiin kysymyksiin ovat hyvin vältteleviä ja usein epäselviä.
EnglishHere are answers to some common questions about using folders in Windows 7.
Tässä jaksossa on vastauksia kysymyksiin kansioiden käyttämisestä Windows 7:ssä.
EnglishThis proves that capitalism has no answers when it comes to the peoples' interests.
Tämä osoittaa, ettei kapitalismista löydy ratkaisuja, kun on kyse ihmisten eduista.
EnglishThe Commission answers over three thousand parliamentary questions every year.
Komissio vastaa vuosittain yli 3 000:een parlamentin esittämään kysymykseen.
EnglishWe shall then be able to obtain answers to the questions that the Member has put.
Sen jälkeen voimme saada vastauksen niihin kysymyksiin, jotka jäsen esitti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "answer":

answer
answering
English