"to answer for" - Suomenkielinen käännös

EN

"to answer for" suomeksi

EN

to answer for {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to answer for"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishProtectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
Protektionismi ei ole milloinkaan vastaus, eikä tämä ole maailmantalouden loppu.
EnglishThe answer to the second question is no: the problem must be tackled by the EU.
Vastaus toiseen kysymykseen on kielteinen: ongelmaan on tartuttava EU:n tasolla.
EnglishHence my conclusion that the answer to the removal of the arms embargo is ‘no’.
Siksi olen tullut siihen johtopäätökseen, ettei aseidenvientikieltoa saa kumota.
EnglishThank you for your excellent answer, and please excuse the lateness of the hour.
Kiitos erinomaisesta vastauksestanne, ja anteeksi, että sen vuoro tuli vasta nyt.
EnglishThank you very much for your answer, Mr Commissioner, which indeed was very full.
Paljon kiitoksia vastauksestanne, arvoisa komission jäsen, se oli hyvin kattava.
EnglishNot one of them – not one of the 30 young people in the room – could answer me.
Yksikään heistä – yksikään huoneessa olleista 30 nuoresta – ei osannut vastata.
English   Mr President, I also wish to thank the Council for its answer to the question.
   Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää neuvostoa vastauksesta kysymykseen.
EnglishMr President, I can answer the three questions on the principle of work-sharing.
Arvoisa puhemies, voin vastata kolmeen työnjaon periaatetta koskevaan kysymykseen.
EnglishI am no doubt looking, rather, for a political answer and political declaration.
Kaipaan kuitenkin pikemminkin poliittista vastausta ja poliittista julistusta.
EnglishMr President, I should merely like to answer Mr Kellett-Bowman in one sentence.
Arvoisa puhemies, haluan vain vastata yhdellä lauseella herra Kellett-Bowmanille.
English(LT) Minister, once again, I would like to thank you for your thoughts and answer.
(LT) Arvoisa ministeri, kiitos jälleen kerran ajatuksistanne ja vastauksestanne.
EnglishI will now advance a few more ideas and would like an answer from the Commission.
Tuon esille muutamia muitakin ajatuksia ja toivon saavani komissiolta vastauksen.
EnglishThe answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
Tähän mennessä antamaamme vastausta, tai vastauksen puutetta, ei voida hyväksyä.
EnglishSo the answer is that we will have to continue to look at that particular issue.
Vastaan siten, että meidän on jatkettava tämän erityiskysymyksen tarkastelua.
EnglishThis evening, in the splendid Carnero González report, we have part of the answer.
Tänä iltana saamme osan ratkaisua Carnero Gonzálezin erinomaisesta mietinnöstä.
EnglishI wish to comment briefly on your observations and try to answer your questions.
Haluan kommentoida lyhyesti huomautuksianne ja yrittää vastata kysymyksiinne.
EnglishThat is the question that must be answered in all cases, and answer it we will.
Tähän kysymykseen on vastattava joka tapauksessa, ja aiommekin vastata siihen.
EnglishOur continent has an answer to worldwide globalisation - that answer is Europe.
Omaa maanosaamme Eurooppaa voidaan pitää maailmanlaajuistumisen ratkaisun mallina.
EnglishOur European politicians will have to answer to their people for their impotence.
Eurooppalaiset poliitikot joutuvat vastaamaan kykenemättömyydestään kansalaisille.
EnglishLast Wednesday the minister was unable to give me a straight answer to my question.
Ministeri ei kyennyt antamaan viime keskiviikkona suoraa vastausta kysymykseeni.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to answer for" suomeksi

answer substantiivi
for prepositio
for konjunktio
to go for verbi
to fall for verbi
Finnish