EN

anonymous {adjektiivi}

volume_up
My amendments had actually been reworked by an anonymous reviser.
Minun tarkistuksiani oli todellakin korjannut joku nimetön korjaaja.
Recently there was an anonymous allegation made in respect of two observers from an accession state.
Hiljattain kahdesta unioniin liittyvän valtion tarkkailijasta esitettiin nimetön väite.
It is fundamentally essential therefore that the authority is not anonymous.
On siis ehdottoman välttämätöntä, ettei viranomainen ole nimetön.
anonymous
What if Andy Warhol had it wrong, and instead of being famous for 15 minutes, we’re only anonymous for that long?
Mitä jos Andy Warholin oli sittenkin väärässä, ja 15 minuutin kuuluisuuden sijasta tuletkin olemaan 15 minuuttia anonyymi?

Esimerkkejä "anonymous"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat means that the data held on the TFTP database are effectively anonymous.
Tämä tarkoittaa sitä, että TFTP-tietokannan tiedot ovat todella anonyymeja.
EnglishDoes it make a difference if they're anonymous, in how they treat their victims?
Tiedämme kulttuureja, joissa sotaan mennessä he eivät muuta ulkonäköään.
EnglishWhere are the campaigns for increasing access to tests, which should be free and anonymous?
Missä viipyvät kampanjat ilmaisen ja nimettömän testaamisen saatavuuden lisäämiseksi?
EnglishAll of those who make up the anonymous population of Angola are, quite simply, heroes and martyrs!
Angolan nimettömän kansan joukossa on vain sankareita ja marttyyreja, ei muita!
EnglishIt is fundamentally essential therefore that the authority is not anonymous.
On siis ehdottoman välttämätöntä, ettei viranomainen ole nimetön.
EnglishAll of its findings are based on anonymous sources and are therefore impossible to verify.
Kaikki sen tulokset perustuvat anonyymeihin lähteisiin ja ovat siksi mahdottomia todentaa.
EnglishTheir ownership was not anonymous and their staff worked there all their lives.
Niiden omaisuus ei ollut anonyymiä ja niiden henkilökunta oli koko ikänsä töissä samassa yrityksessä.
EnglishThe transaction is anonymous, and it should be thus on line .
Tällöin esiinnytään anonyymisti, ja sen täytyy olla mahdollista myös tietokoneitse.
EnglishRecently there was an anonymous allegation made in respect of two observers from an accession state.
Hiljattain kahdesta unioniin liittyvän valtion tarkkailijasta esitettiin nimetön väite.
EnglishMy amendments had actually been reworked by an anonymous reviser.
Minun tarkistuksiani oli todellakin korjannut joku nimetön korjaaja.
EnglishFarmers, both arable and livestock, are now 'anonymous' persons for consumers.
Maataloustuottajista, sekä maanviljelijöistä että karjankasvattajista, on tullut kuluttajille "nimettömiä".
EnglishI would remind Commissioner Frattini that our sources in this case were not anonymous.
Muistuttaisin komission jäsenelle Frattinille, että lähteemme tässä tapauksessa eivät olleet anonyymeja.
EnglishThe European Investment Bank has for many years been one of the EU's more anonymous powers that be.
Euroopan investointipankki on ollut vuosikausia yksi EU:n vähiten tunnetuista vaikuttajista.
EnglishAnonymous international forces are quick to call an end to all the old certainties.
Tuntemattomat kansainväliset voimat ovat kärkkäitä tekemään lopun kaikesta, josta voitiin ennen olla varmoja.
EnglishOur aim must be a foot and mouth policy that is not anonymous.
Suu- ja sorkkataudin torjuntamenetelmälle on annettava kasvot.
EnglishOur aim must be a foot and mouth policy that is not anonymous.
Tavoitteenamme on oltava suu- ja sorkkatautia koskeva politiikka, joka ei ole anonyymiä toimintaa.
EnglishAlso, new anonymous reportings are once again coming in.
Olemme jälleen kerran alkaneet saada myös nimettömiä paljastuksia.
EnglishWe cannot allow anonymous terror to undermine the values of the free and democratic world.
Emme voi suvaita, että vapaan ja demokraattisen maailman arvot kyseenalaistetaan naamioidun terrorin avulla.
EnglishThe obligatory marking requirement will be an incentive to start counterfeiting parts of anonymous goods.
Pakollinen merkintävaatimus kannustaa aloittamaan nimettömien tavaroiden osien väärentämisen.
EnglishMr Berthu, there is no wicked anonymous reviser.
Parlamentin jäsen Berthu, ei yksiköissä ole mitään nimetöntä ja pahansuopaa korjaajaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anonymous":

anonymous
English
anonym
anonymity
Alcoholics Anonymous
English