EN

anomaly {substantiivi}

volume_up
The whole of Europe knows that he represents an anomaly unparalleled elsewhere in the world.
Koko Eurooppa tietää, että hän on muualla maailmassa tuntematon poikkeus.
And yet we have this anomaly which I do not believe occurs in other Member States.
Kuitenkin on olemassa tämä poikkeus, jota ei mielestäni esiinny muissa jäsenvaltioissa.
Guantánamo has been an anomaly and a disgrace since day one, since the day this prison opened.
Guantánamo on ollut poikkeus ja häpeäpilkku alusta alkaen, vankilan avaamisesta alkaen.
Tämä poikkeama täytyy ratkaista mahdollisimman pikaisesti.
The ECR Group is concerned about how effectively this proposal would be implemented and what message this anomaly sends out to the EU public about how we make law here.
ECR-ryhmä on huolissaan siitä, kuinka tehokkaasti tämä esitys pantaisiin täytäntöön ja millaisen viestin tämä poikkeama lähettää EU:n kansalaisille siitä, miten säädämme lakeja.
anomaly

Esimerkkejä "anomaly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDoes the Council have any plans to address the anomaly of European tax havens?
Aikooko neuvosto käsitellä eurooppalaisten veroparatiisien säännöttömyyttä?
EnglishWe are pleased now that this anomaly will be put right with this proposal.
Olemme nyt mielissämme siitä, että tämä epäkohta oikaistaan tällä ehdotuksella.
EnglishAnd yet we have this anomaly which I do not believe occurs in other Member States.
Kuitenkin on olemassa tämä poikkeus, jota ei mielestäni esiinny muissa jäsenvaltioissa.
EnglishThis anomaly will be put right by the allocation of four additional seats to Spain.
Tämä kummallisuus korjaantuu, kun Espanjalle annetaan neljä lisäpaikkaa.
EnglishWe have also built in here a review in order to try to remove an anomaly.
Olemme ottaneet tähänkin mukaan tarkistamisen, jotta eräs poikkeus voitaisiin poistaa.
EnglishHowever, there is one anomaly: while the Council remains silent the governments are acting.
Asiassa on kuitenkin yksi erikoisuus: neuvoston pysyessä hiljaa hallitukset toimivat.
EnglishIt is therefore up to the Member States to correct this institutional and political anomaly.
Siksi jäsenvaltioiden on korjattava tämä institutionaalinen ja poliittinen epäkohta.
EnglishBut it also acts as an executive authority - and therein lies a major anomaly.
Sillä on lainsäädäntövallan lisäksi myös toimeenpanovaltaa, ja tämä on hyvin poikkeuksellista.
EnglishThe whole of Europe knows that he represents an anomaly unparalleled elsewhere in the world.
Koko Eurooppa tietää, että hän on muualla maailmassa tuntematon poikkeus.
EnglishAnd in 1976, that was sort of an anomaly, to be a 10-year-old kid that had access to a camera.
Vuonna 1976 oli melko epätavallista olla 10-vuotias lapsi joka pääsi käsiksi kameraan.
EnglishGuantánamo has been an anomaly and a disgrace since day one, since the day this prison opened.
Guantánamo on ollut poikkeus ja häpeäpilkku alusta alkaen, vankilan avaamisesta alkaen.
EnglishThat is even more of an anomaly given that Brazil is the major regional power in South America.
Se on todella erikoista, koska Brasilia on tärkeä alueellinen suurvalta Etelä-Amerikassa.
EnglishI trust that this ‘unjustified anomaly’ will soon be rectified.
Luotan siihen, että tämä "perusteeton poikkeus" oikaistaan pikaisesti.
EnglishBoth the Committee on Fisheries and the legal services pointed out this anomaly from the outset.
Sekä kalatalousvaliokunta että oikeudelliset yksiköt nostivat heti esiin tämän säännönvastaisuuden.
EnglishThis is not the only anomaly in the reform of the Structural Funds.
Tämä ei ole ainut rakennerahastojen uudistuksen epäkohta.
EnglishSo there is even an anomaly within the United Kingdom.
Yhdistyneen kuningaskunnan tilanne on suorastaan poikkeuksellinen.
EnglishIt is quite logical that we tidy up this anomaly and put a reference to the flag in our Rules of Procedure.
On aivan loogista, että siivoamme tämän ristiriidan pois ja lisäämme työjärjestykseemme viittauksen lippuun.
EnglishWell, your presence in Brussels today is an anomaly.
Se, että olette tänään Brysselissä, on poikkeavaa.
EnglishWe must therefore be aware of this fundamental anomaly but, overall, I repeat, we support the package.
Meidän on siis otettava huomioon tämä perustava epäkohta, mutta toistan, että kokonaisarvio paketista on myönteinen.
EnglishThis anomaly must be resolved without delay.
Tämä poikkeama täytyy ratkaista mahdollisimman pikaisesti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anomaly":

anomaly