"annum" - Suomenkielinen käännös

EN

"annum" suomeksi

FI
EN

annum {substantiivi}

volume_up
1. "latin origin"
annum (myös: year)
In the interinstitutional agreement concluded five months ago, Parliament approved an average sum of EUR 250 million per annum.
Viisi kuukautta sitten sovitussa toimielinten välisessä sopimuksessa parlamentti hyväksyi keskimäärin 250 miljoonan euron summan per vuosi.
It is regrettable that EUR 200 million per annum of the taxpayer's money continues to be spent on holding 12 sessions in Strasbourg every year.
On valitettavaa, että vuodessa käytetään edelleen 200 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja 12 täysistunnon pitämiseen Strasbourgissa joka vuosi.

Esimerkkejä "annum"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor example, the growth in solar and wind power technologies is 30% per annum.
Esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimateknologioiden kasvu on 30 prosenttia vuodessa.
EnglishPer annum we are now paying as much as £600 - £700 million pounds into this fund.
Vuosittain maksamme nyt niinkin paljon kuin 600-700 miljoonaa puntaa tähän rahastoon.
EnglishThe OECD countries pump over USD 100 billion per annum into development aid.
OECD-maat pumppaavat vuosittain yli 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria kehitysapuun.
EnglishWhen I look at emissions trading, we are taxing our industry EUR 70 billion per annum.
Päästökaupan yhteydessä kannamme teollisuudelta vuosittain 70 miljardia euroa veroja.
EnglishIf enlargement were to fail, the Austrian economy would lose EUR 270 million per annum.
Jos laajentuminen epäonnistuisi, Itävalta menettäisi vuosittain 270 miljoonaa euroa.
EnglishDuring the same period, the country suffered inflation rates of up to 15 000 % per annum.
Lisäksi tämän ajanjakson aikana inflaatio oli jopa 15 000 prosenttia vuodessa.
EnglishThat would be worth some GBP 14 billion or EUR 20 billion per annum.
Sen arvo olisi noin 14 miljardia Englannin puntaa eli 20 miljardia euroa vuodessa.
EnglishI think I saw at one point that you are assuming economic growth of 4.5% per annum.
Muistaakseni näin jossain yhteydessä ennustetun talouskasvun olevan 4,5 prosenttia vuodessa.
EnglishM3 income velocity declines at a trend rate in the range of ½% to 1% per annum, and
M3:n kiertonopeus hidastuu trendinomaisesti noin ½–1 % vuositasolla.
EnglishIt is estimated that 650 000 Korean cars would sell in Europe per annum.
Arvioiden mukaan Euroopassa myytäisin vuodessa 650 000 korealaista autoa.
EnglishOne per cent of the GDP per annum is too much of a strain for my country.
Minun kotimaalleni yksi prosentti bruttokansantuotteesta vuosittain on liian suuri rasite.
EnglishThe World Bank predicts a huge growth spurt of 5% per annum if they do so.
Maailmanpankki ennustaa talouskasvun olevan huimat 5 prosenttia vuodessa, jos he tekevät niin.
EnglishThere are some 548, 000 tobacco-related deaths per annum in Europe.
Euroopassa kuolee vuosittain noin 548 000 henkeä tupakoinnin seurauksiin.
EnglishPotential output grows at a trend rate between 2% and 2 1/2% per annum
Potentiaalisen tuotannon keskipitkän aikavälin trendikasvu on 2-2 1/2
EnglishMerely in terms of medical expenses it costs between 200 and 600 billion euros per annum.
Pelkkinä sairauskuluina se maksaa 200–600 miljardia euroa vuodessa.
EnglishThis also results in a trade deficit of over EUR 1.2 billion per annum.
Siispä kaupan alijäämä onkin vuosittain yli 1,2 miljardia euroa.
EnglishThis is why the Green Group proposes allowing just fifteen exceedances of critical loads per annum.
Siksi vihreiden ryhmä ehdottaa, että sallitaan vain 15 otsoninormin ylitystä vuodessa.
EnglishMankind spends EUR 1 000 billion per annum on arms and EUR 60 billion on development aid.
Ihmiskunta kuluttaa vuosittain 1 000 miljardia euroa aseisiin ja 60 miljardia euroa kehitysapuun.
EnglishThe total organic food turnover in Austria amounts to some EUR 450 million per annum.
Itävallan luonnonmukaisten elintarvikkeiden kokonaisliikevaihto on noin 450 miljoonaa euroa vuodessa.
EnglishThat is a subsidy per annum of around ECU 200, 000 per vessel.
Tämä tarkoittaa vuodessa noin 200 000 ecun tukiaisia yhtä alusta kohti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "per annum":

per annum