"annual meeting" - Suomenkielinen käännös

EN

"annual meeting" suomeksi

EN

annual meeting {substantiivi}

volume_up
annual meeting
The annual meeting of the Parliamentary Conference of the EEC- African States and Madagascar (AASM) Association is held in Yaoundé, Cameroon.
ETA:n ja assosioituneiden Afrikan valtioiden sekä Madagaskarin (AASM) parlamentaarisen konferenssin vuosikokous järjestetään Yaoundéssa, Kamerunissa.

Esimerkkejä "annual meeting"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLast week I was present at the annual meeting of the DFG - the German Research Council.
Osallistuin viime viikolla Saksan tutkimusneuvoston DFG:n vuosikokoukseen.
English(Laughter) He said this in December 1862 to the second annual meeting of Congress.
(Naurua) Hän sanoi näin joulukuussa 1862, Yhdysvaltain kongressin toisessa vuositapaamisessa.
EnglishThe Joint Committee held its annual meeting in Brussels on 30 June 2000.
Sekakomissio piti vuotuisen kokouksensa Brysselissä 30. kesäkuuta 2000.
EnglishThe annual joint meeting between the European institutions is held in Brussels, Belgium.
Yhteisöjen toimielinten vuosittainen yhteiskokous pidetään Brysselissä.
EnglishAnd I proposed that our Parliament should have an annual meeting with representatives of civil society.
Ehdotin vuosittaista kokousta parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan edustajien välillä.
English   Mr President, on 8 October the Territorial Association of East Prussia (held its annual meeting.
   Arvoisa puhemies, Itä-Preussin alueellinen yhdistys (piti 8. lokakuuta vuosikokouksensa.
EnglishThat delegation is here for its annual meeting with the delegation of the European Parliament.
Kyseinen valtuuskunta on saapunut tänne vuotuiseen tapaamiseensa Euroopan parlamentin valtuuskunnan kanssa.
EnglishIn 2007 and 2008, Parliament was not represented at the annual meeting of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO).
Parlamentti ei ollut edustettuna Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) vuosikokouksissa vuosina 2007 ja 2008.
EnglishThat is why I call in my report for an annual meeting of the ministers responsible for cohesion policies within the Council.
Sen vuoksi esitän mietinnössäni, että koheesiopolitiikasta vastaavat ministerit kokoontuisivat vuosittain neuvostossa.
EnglishAs mentioned at this meeting, the annual price packages were in the past the main instrument for defining agricultural policy.
Kuten täällä on jo todettukin, vuodeksi kerrallaan päätetyt hintapaketit olivat aiemmin maatalouspolitiikan tärkein väline.
EnglishFirstly, the contracting parties adopted changes at a NAFO annual meeting in 2007, and an English version was produced.
Ensinnäkin sopimusosapuolet hyväksyivät muutokset NAFOn vuosikokouksessa vuonna 2007, ja siitä laadittiin englanninkielinen toisinto.
EnglishThe Austro-Hungarian Water Commission, which years ago granted the factories an operating licence, is currently holding its annual meeting.
Tehtaille vuosia sitten toimiluvat myöntänyt itävaltalais-unkarilainen vesikomissio pitää parhaillaan vuosikokoustaan.
EnglishLast year, during the annual meeting of the UN Commission on Human Rights we saw a terrible display of 15 EU nations towards China.
Viime vuonna YK: n ihmisoikeuskomission vuosittaisessa istunnossa Genevessä 15 EU-maata esiintyi huonosti käsiteltäessä Kiinan tilannetta.
EnglishAt the annual meeting in Washington in September 1999, it was announced that the Community' s contribution would be in the order of EUR 1 billion.
Syyskuussa 1999 Washingtonissa pidetyssä vuosikokouksessa ilmoitettiin, että yhteisön panos olisi miljardin euron suuruusluokkaa.
EnglishThe governors of the International Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) hold their annual meeting.
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin (IBRD) johtokunnat pitävät vuosikokouksensa.
EnglishThe institutions hold their annual joint meeting and discuss the outlook for development of the Communities following the merger of the institutions.
Toimielimet pitävät vuosittaisen yhteiskokouksensa ja keskustelevat yhteisöjen tulevasta kehityksestä toimielinten sulautumisen jälkeen.
EnglishThe annual meeting of the Parliamentary Conference of the EEC- African States and Madagascar (AASM) Association is held in Yaoundé, Cameroon.
ETA:n ja assosioituneiden Afrikan valtioiden sekä Madagaskarin (AASM) parlamentaarisen konferenssin vuosikokous järjestetään Yaoundéssa, Kamerunissa.
EnglishThe European Union has also expressed its concern along the same lines at the annual meeting with the UN Commission on Human Rights in Geneva.
Unioni on samaa linjaa noudattaen tuonut esille huolestuneisuutensa myös tänä vuonna järjestetyssä YK:n ihmisoikeustoimikunnan kokouksessa Genevessä.
English   Mr President, ladies and gentlemen, between 14 March and 22 April, the UN Commission on Human Rights will be holding its 61st annual meeting in Geneva.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, 14. maaliskuuta – 22. huhtikuuta YK:n ihmisoikeustoimikunta pitää 61. vuosittaisen istuntonsa Genevessä.
EnglishICCAT adopted the recommendation aimed at implementing a 15-year recovery plan at its annual meeting in November 2006 held in Dubrovnik.
ICCAT hyväksyi Dubrovnikissa marraskuussa 2006 pidetyssä vuosikokouksessaan suosituksensa, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön 15 vuoden elvyttämissuunnitelma.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "annual meeting" suomeksi

annual adjektiivi
annual substantiivi
Finnish
meeting substantiivi
annual general meeting substantiivi
annual report substantiivi
organizational meeting substantiivi
Cabinet meeting substantiivi
annual leave substantiivi
Finnish
board meeting substantiivi
annual rate of return substantiivi
annual level substantiivi
Finnish
org meeting substantiivi