"annual level" - Suomenkielinen käännös

EN

"annual level" suomeksi

EN

annual level {substantiivi}

volume_up
annual level

Esimerkkejä "annual level"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe also have the annual high-level dialogue on trade and economic issues.
Meillä on myös vuosittainen kauppaa ja taloudellisia asioita koskeva korkean tason vuoropuhelu.
EnglishUntil progress is assessed, we also call for the freezing of funds to the annual level of 2006.
Vaadimme myös, että varat jäädytetään vuoden 2006 tasolle siihen saakka, että edistymistä arvioidaan.
EnglishAn annual summit at presidential level would enable the Union to deepen its relationship with Moscow.
Vuosittainen huippukokous päämiestasolla antaisi unionille mahdollisuuden syventää suhdettaan Moskovaan.
EnglishThe current average annual level is 300 000 tonnes.
Tällä hetkellä vuotuinen keskiarvo on 300 000 tonnia.
EnglishAmendment No 71 does not take account of seasonal variations and annual changes in the level of the groundwater.
Tarkistuksessa 71 ei kiinnitetä huomiota vuodenaikojen vaihteluun ja pohjaveden tason vuosittaiseen muutokseen.
EnglishRegarding Amendment No 8, the Commission is in the process of considering the impact of a lower annual variation in TAC level on stock recovery.
Tarkistuksen 8 osalta on todettava, että komissio arvioi parhaillaan TACien vuosittaisten muutosten alentamisen vaikutuksia kannan elpymiseen.
EnglishWe have backed this up by the information that, in total, Member States and the Commission have an annual level of spending for energy-related development activities of about EUR 0.7 billion.
Olemme edistäneet sitä ilmoituksella, jonka mukaan jäsenvaltiot ja komissio käyttävät yhteensä noin 0,7 miljardia euroa vuosittain energiaa koskeviin kehitystoimiin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "annual level" suomeksi

annual adjektiivi
annual substantiivi
Finnish
level adjektiivi
level substantiivi
to level verbi
annual report substantiivi
ground level substantiivi
Finnish