EN

to annoy [annoyed|annoyed] {verbi}

volume_up
Miksi pitää lisää ärsyttää?
Haluatteko tietää, mikä minua rehellisesti sanoen ärsyttää?
It also annoys me when projects are funded with EU money which are not absolutely necessary.
Minua ärsyttää myös se, että EU:n varoilla rahoitetaan hankkeita, jotka eivät ole ehdottoman tärkeitä.

Esimerkkejä "to annoy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey annoy the anti-Europeans and fill the advocates of a united Europe with despair.
Ne eivät tyydytä Euroopan unionin vastustajia ja masentavat sen kannattajia.
EnglishWe annoy people more than we help them by bestowing these unsolicited favours.
Me pikemminkin kiusaamme kuin autamme kansalaisia toteuttamalla nämä ei-toivotut palvelukset.
EnglishI think it would be a totally wrong approach deliberately to annoy Russia.
Pidän Venäjän tietoista ärsyttämistä täysin vääränä suhtautumisena.
EnglishSimply because merely submitting this request would annoy Washington.
Vain siitä syystä, että pelkästään tämän pyynnön esittäminen olisi suututtanut Washingtonin.
EnglishWe must not just give in on bananas simply so as not to annoy the US Administration.
Emme saa lopettaa vastarintaamme myöskään banaaneja koskevassa kysymyksessä Yhdysvaltojen hallinnon lepyttämiseksi.
EnglishWe want a statute to be achieved and all these matters that annoy our citizens so much to be resolved.
Me haluamme, että ohjesääntö saadaan aikaiseksi ja että kaikki nämä kansalaisia häiritsevät asiat ratkaistaan.
EnglishThat is to say that for about a hundred years there will be no Indians to annoy the mining interests.
Tämähän tarkoittaa sitä, että alueella ei ole sataan vuoteen intiaaneja, jotka haittaisivat kaivostoiminnan etuja.
EnglishWhy should we annoy them even more?
EnglishHe really did annoy me.
EnglishThe traditional reluctance of some European leaders to do anything to annoy their American allies is out of place here.
Joidenkin eurooppalaisten johtajien perinteinen epäröinti tehdä mitään sellaista, mikä voisi häiritä heidän amerikkalaista liittolaistaan, on tässä tapauksessa sopimatonta.
EnglishIt is a fact of life that those responsible for the Budget may make a lot of enemies and annoy a lot of people, but they also make some friends.
On tosiasia, että talousarviosta vastuussa olevat henkilöt saattavat saada paljon vihamiehiä ja ärsyttää monia ihmisiä, mutta he saavat myös joitain ystäviä.
EnglishHowever, where there would have been a difference, and I do not think that this will annoy you, is that there would not have been any comments about or contention surrounding my behaviour.
Erona olisi ollut vain se, että käytökseni ei kyseisellä hetkellä olisi aiheuttanut kommentointia tai vastaväitteitä, eikä tämä varmaankaan olisi teitä suututtanut.
EnglishThis is not intended to annoy anyone, but to clarify the European position and to find a solution which would put an end to the appalling profit making at the expense of small animals.
Sillä ei pyritä ärsyttämään ketään vaan selkeyttämään EU:n kanta ja löytämään ratkaisu, jolla voidaan lopettaa kauhistuttava voiton tekemien pienten eläinten kustannuksella.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "annoyance":

annoyance