EN

announced {menneen ajan partisiippi}

volume_up
announced
volume_up
ilmoitettu {mennen ajan partisiippi}
Furthermore, a regular follow-up every couple of weeks has been announced.
Lisäksi on ilmoitettu säännöllisestä seurantakokouksesta parin viikon välein.
The vote has been announced and everybody is continuing with the House's work.
Äänestyksestä on ilmoitettu, ja jatkamme kaikki parlamentin työskentelyä.
The second challenge is the EUR 200 billion economic stimulation that has been announced.
Toinen haaste on jo ilmoitettu talouden piristäminen 200 miljardilla eurolla.
announced
volume_up
julkistettu {mennen ajan partisiippi}
Secondly, the result has been announced. After a result has been announced, we will not go back on it.
Toiseksi tulos on julkistettu, ja kun tulos on julkistettu, siihen ei voida enää palata.
On the great works announced with grand pomp and ceremony?
Suuriin saavutuksiin, jotka on julkistettu mahtipontisin menoin?
The problem is that the money for Greece, which was put into the Fund, has not yet been announced.
Ongelmana on, että rahastoon Kreikkaa varten laitettuja varoja ei ole vielä julkistettu.

Esimerkkejä "announced"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPresident Putin announced the departure of the Russian Government a few days ago.
Presidentti Putin ilmoitti Venäjän hallituksen erottamisesta muutama päivä sitten.
EnglishI do not feel that this is what has happened so far with the measures announced.
Niillä toimilla, joista tähän mennessä on kerrottu, ei mielestäni ole päästy tähän.
EnglishHe has announced that he will address the Committee on Foreign Affairs next week.
Hän on ilmoittanut käyttävänsä puheenvuoron ulkoasiainvaliokunnassa ensi viikolla.
EnglishI announced yesterday agreement in the Commission on a rapid reaction facility.
Ilmoitin eilen komission nopean toiminnan resursseja koskevasta sopimuksesta.
EnglishThe Maltese Government has now announced that it is going to set up such a register.
Maltan hallitus on nyt ilmoittanut, että se aikoo perustaa kyseisen rekisterin.
EnglishThe Commissioner announced a series of measures which Turkey intends to implement.
Komission jäsen luetteli monia toimenpiteitä, joihin Turkissa aiotaan ryhtyä.
EnglishThe Commission has now announced that it is a very ambitious goal to consider this.
Nyt komissio ilmoittaa jo, että sellainen ajatus on hyvin kunnianhimoinen tavoite.
EnglishPresident Santer has announced the continuing reform of the agricultural policy.
Puheenjohtaja Santer, te peräänkuulutitte maatalouspolitiikan uudistusten jatkamista.
EnglishThe President-in-Office has announced that the Council now accepts the draft.
Neuvoston puheenjohtaja on ilmoittanut, että neuvosto hyväksyy nyt esityksen.
EnglishThe cultural revolution which you announced, Mr President, is not in sight.
Arvoisa puheenjohtaja, ilmoittamanne kulttuurivallankumous ei ole näköpiirissä.
EnglishThe Commission has now announced its decision to provide a further EUR 10 million.
Nyt on ilmoitettu komission toisesta päätöksestä myöntää 10 miljoonaa euroa.
English(DE) Madam President, I asked for the floor before the report was announced.
(DE) Arvoisa puhemies, pyysin puheenvuoroa ennen kuin ilmoititte mietinnöstä.
EnglishIt was announced in a press release published on the ECB’s website on the same day.
EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä päätöksestä kertova lehdistötiedote.
EnglishThese measures are not affected by the adjustments announced in today's press release.
Niihin eivät tämänpäiväisessä lehdistötiedotteessa julkistetut muutokset vaikuta.
EnglishThe Lisbon Summit announced the direction to be taken up to the year 2010.
Lissabonin huippukokouksessa ilmoitettiin sen suuntaviivat vuoteen 2010 saakka.
EnglishYesterday, as Mrs Dührkop Dührkop said, the terrorist group ETA announced a truce.
Eilen, kuten herra Dührkop Dührkop sanoi, terroristijärjestö ETA ilmoitti aselevosta.
EnglishThe package of measures you announced is very good and we must help these countries.
Ilmoittamanne toimenpidepaketti on oikein hyvä, ja meidän on autettava näitä maita.
EnglishI announced in March that my intention is to switch to the home price tariff.
Ilmoitin maaliskuussa aikomuksestani alentaa hintoja kotimaan puheluhintojen tasolle.
EnglishCommissioner, you have announced that a communication will soon be published.
Arvoisa komission jäsen, te olette ilmoittanut, että lähiaikoina annetaan tiedonanto.
EnglishParliamentary elections have now been announced by the government for 24 and 25 June.
Hallitus on nyt ilmoittanut, että parlamenttivaalit pidetään 24. tai 25. kesäkuuta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "announced":

announced
English
announcement