"anniversary" - Suomenkielinen käännös

EN

"anniversary" suomeksi

EN

anniversary {substantiivi}

volume_up
anniversary
(PL) Mr President, today is the anniversary of the outbreak of the Second World War.
(PL) Arvoisa puhemies, tänään on toisen maailmansodan syttymisen vuosipäivä.
Today marks the first anniversary of the terrible air disaster on Lake Constance.
Tänään on Bodensee-järven hirvittävän lento-onnettomuuden ensimmäinen vuosipäivä.
Award of the Sakharov Prize - 20th Anniversary (Formal sitting)
Saharov-palkinnon luovuttaminen - Kahdeskymmenes vuosipäivä (Juhlaistunto)
anniversary
anniversary
Formal sitting - 20th anniversary of the democratic change in Central and Eastern Europe
Juhlaistunto - Keski- ja Itä-Euroopan demokraattisen muutoksen 20-vuotispäivä
50th anniversary of the Geneva Convention - humanitarian law
Geneven yleissopimuksen 50-vuotispäivä - Humanitaarinen oikeus
Both the ministerial conference and the 50th anniversary commemoration were successful.
Sekä ministerikokous että 50-vuotispäivä olivat onnistuneita.

Esimerkkejä "anniversary"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishToday marks the first anniversary of the terrible air disaster on Lake Constance.
Tänään on Bodensee-järven hirvittävän lento-onnettomuuden ensimmäinen vuosipäivä.
EnglishWednesday, 10 March marks the 51st anniversary of the popular uprising in Tibet.
Keskiviikkona 10. maaliskuuta vietetään Tiibetin kansannousun 51. vuosipäivää.
EnglishSeveral days ago, we celebrated the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
Me juhlistimme joitain päiviä sitten Berliinin muurin murtumisen 20-vuotispäivää.
EnglishThis anniversary has a considerable symbolic and political meaning for our Europe.
Tällä juhlapäivällä on huomattava symbolinen ja poliittinen merkitys yhteisöllemme.
English(PL) Mr President, today is the anniversary of the outbreak of the Second World War.
(PL) Arvoisa puhemies, tänään on toisen maailmansodan syttymisen vuosipäivä.
EnglishI, too, during this morning's debate, mentioned this terrible anniversary.
Mainitsin itsekin tämänaamuisessa keskustelussa tämän hirvittävän vuosipäivän.
EnglishMr President, on 1 May we celebrated the second anniversary of the latest enlargement.
Arvoisa puhemies, 1. toukokuuta vietimme edellisen laajentumisen kaksivuotisjuhlaa.
EnglishThis Sunday, 9 May, is the 60th anniversary of the Schumann Declaration.
Tänä sunnuntaina, 9. toukokuuta, vietetään Schumanin julistuksen 60-vuotispäivää.
EnglishThe 50th anniversary of the European Commission is another event for us to celebrate.
Euroopan komission 50. syntymäpäivä on siis toinen juhlimisen arvoinen asia.
EnglishMr President, Hungary has commemorated the 50th anniversary of the 1956 revolution.
(EN) Arvoisa puhemies, Unkarissa on vietetty vuoden 1956 kansannousun 50-vuotisjuhlaa.
EnglishRomania and Bulgaria could be an anniversary present for the Schengen area.
Romania ja Bulgaria voisivat olla lahja Schengen-alueelle sen vuosipäivänä.
EnglishThe next item is the debate on the 100th anniversary of International Women's Day.
Esityslistalla on seuraavana keskustelu kansainvälisen naistenpäivän satavuotisjuhlasta.
English(PL) On 27 December, we will celebrate the 90th anniversary of the Wielkopolska Uprising.
(PL) Joulukuun 27. päivä vietetään Wielkopolskan kansannousun 90. vuosipäivää.
EnglishIt is true that we are just celebrating our 30th anniversary of diplomatic relations.
Juhlistamme lisäksi parhaillaan diplomaattisuhteidemme 30:ttä vuosipäivää.
English   Mr President, last week was the 16th anniversary of the end of the division of Germany.
   Arvoisa puhemies, viime viikolla oli Saksojen jaon päättymisen 16. vuosipäivä.
EnglishCeremonies are held to commemorate the 25th anniversary of the "Schuman Declaration".
Schumanin julistuksen vuosipäivää vietetään asianmukaisin juhlallisuuksin.
EnglishFormal sitting - 20th anniversary of the democratic change in Central and Eastern Europe
Juhlaistunto - Keski- ja Itä-Euroopan demokraattisen muutoksen 20-vuotispäivä
EnglishYour second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.
Toisella kaudellanne vietetään Schumanin julistuksen 60-vuotispäivää.
EnglishThis morning, we celebrated the 100th anniversary of International Women's Day.
Juhlistimme tänä aamuna kansainvälisen naistenpäivän satavuotisjuhlaa.
EnglishIt will be the 20th anniversary of the Single Market Act and the Single Market in 2012.
Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja sisämarkkinat täyttävät 20 vuotta vuonna 2012.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anniversary":

anniversary