EN

annihilation {substantiivi}

volume_up
The annihilation of the peasants by the Soviet totalitarian regime also represents an identity crisis for Ukraine.
Totalitaarisen neuvostohallinnon toteuttama talonpoikien tuhoaminen on Ukrainalle myös identiteettikriisi.
There is one point I wish to stress during this debate, and that is that today we are witnessing the break-up and annihilation of Kosovo and of an entire people.
Haluaisin painottaa tässä keskustelussa yhtä asiaa: edessämme on Kosovon ja kokonaisen kansan hajoaminen ja tuhoaminen.
annihilation

Esimerkkejä "annihilation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is the Labour Party that is facing annihilation in Britain.
Kyllä se on työväenpuolue, joka on kärsimässä tappion Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
EnglishThe annihilation of the peasants by the Soviet totalitarian regime also represents an identity crisis for Ukraine.
Totalitaarisen neuvostohallinnon toteuttama talonpoikien tuhoaminen on Ukrainalle myös identiteettikriisi.
EnglishIt is correct that some Tutsi parties have used the risk of annihilation of the minority as an excuse to maintain their supremacy.
On totta, että eräät tutsipuolueet käyttävät vähemmistöjen hävittämisen vaaraa tekosyynä säilyttääkseen valta-asemansa.
EnglishI believe that Europe will set about doing this in more peaceful and tolerant ways than when it was engaged in mutual annihilation.
Uskon, että Eurooppa kykenee tähän rauhanomaisemmin ja suvaitsevammin kuin silloin, kun se oli omistautunut vastavuoroiselle neutraloinnille.
EnglishThere is one point I wish to stress during this debate, and that is that today we are witnessing the break-up and annihilation of Kosovo and of an entire people.
Haluaisin painottaa tässä keskustelussa yhtä asiaa: edessämme on Kosovon ja kokonaisen kansan hajoaminen ja tuhoaminen.
EnglishThe recent accident in the Gulf of Mexico really did confirm the danger of annihilation of the marine environment from offshore oil platforms.
Meksikonlahdella äskettäin tapahtunut onnettomuus todella vahvisti, että offshore-öljynporauslautat aiheuttavat meriympäristön tuhoutumisen vaaran.
EnglishFinally, Madam President, the Burmese authorities must be placed under heavy pressure and an end must come to the systematic annihilation of the minorities in that country.
Lopuksi, arvoisa puhemies, Burman vallanpitäjät on asetettava suuren paineen alle, ja järjestelmällisen vähemmistöjen tuhoamisen maassa on loputtava.
EnglishBeware of the cult of money, and of perceiving the market as the only purpose of life, as this is bound to result in the annihilation of Western civilisation.
Olkaa varuillanne, ettette joudu rahan pauloihin ettekä pidä markkinoita ainoana elämän tarkoituksena, sillä se johtaisi vääjäämättä länsimaisen sivilisaation tuhoon.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "annihilation":

annihilation
annihilative