"animal" - Suomenkielinen käännös

EN

"animal" suomeksi

EN

animal {substantiivi}

volume_up
animal (myös: beast)
Virtually no animal on this planet can exist without the agreement of humans.
Käytännössä mikään eläin ei tällä planeetalla voi elää ilman ihmisten siunausta.
Either an animal is healthy and suitable to be fed to humans or it is not.
Joko eläin on terve ja sopii ihmisravinnoksi tai sitten ei.
Many animal and plant populations have declined in numbers and geographical spread.
Monet eläin- ja kasvikannat ovat pienentyneet määrältään ja maantieteelliseltä levinneisyydeltään.
animal (myös: brute)

Esimerkkejä "animal"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAfter all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
Onhan eläinkunnassa ilmiöitä, joissa on niin sanottua luonnollista kannibalismia.
EnglishSecondly, I believe we must recognize the fact that animal cloning will continue.
Toiseksi olen sitä mieltä, että on tunnustettava, että eläinten kloonaus jatkuu.
EnglishMany animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
Monet hyvin huolissaan olevat eläintensuojeluryhmät ovat ottaneet minuun yhteyttä.
EnglishSome aspects of the problem involve animal health, as has already been mentioned.
Kuten jo mainittiin, jotkin ongelman näkökohdat liittyvät eläinten terveyteen.
EnglishVirtually no animal on this planet can exist without the agreement of humans.
Käytännössä mikään eläin ei tällä planeetalla voi elää ilman ihmisten siunausta.
EnglishSubject: Relaxation of the ban on using meat-and-bone meal in animal feedstuffs
Aihe: Rehuissa käytettävää eläinperäistä jauhoa koskevan kiellon lieventäminen
EnglishSince the BSE crisis we have learnt how careful we should be with animal feed.
BSE-kriisin jälkeen tiedämme kuinka varovaisia meidän pitää olla rehun suhteen.
EnglishWhen we talk about endangered animal species, we should certainly support them.
Kun puhumme uhanalaisista eläinlajeista, meidän on ilman muuta tuettava niitä.
EnglishI have also backed amendments calling for stronger animal welfare protection.
Olen myös kannattanut tarkistuksia, joissa vaaditaan eläinsuojelun parantamista.
EnglishIt is important to put in place provisions relating to animal health and hygiene.
On tärkeää saattaa voimaan eläinten terveyteen ja hygieniaan liittyviä säännöksiä.
EnglishWe will thus obtain a ban on intra-species recycling, that is, animal cannibalism.
Saamme siis kiellon, joka koskee lajinsisäistä kierrätystä eli eläinkannibalismia.
EnglishWorst of all is the loss of animal fodder, mainly as the result of the grain lost.
Valitettavinta ovat pääasiassa viljan menetyksistä aiheutuneet rehumenetykset.
EnglishFish meal is used mainly as animal feed in the poultry and pig-rearing sectors.
Kalajauhoa käytetään enimmäkseen ravinnon tuotannossa siipikarjaa ja sikoja varten.
EnglishYou have extended the directive to cover all animal species, not just mammals.
Olette laajentanut direktiivin koskemaan kaikki eläimiä, ei pelkästään nisäkkäitä.
EnglishWe can only pay compensation or subsidies where animal illnesses are concerned.
Vahingonkorvauksia tai avustuksia voimme maksaa vain, jos on kyse eläinsairaudesta.
EnglishUnfortunately, a large proportion of this feed has to be made up of animal protein.
Valitettavasti suuri osa tästä kalarehusta on valmistettava eläinproteiinista.
EnglishIt is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
On oikein korvata, vähentää ja parantaa eläinkokeita aina kun se on mahdollista.
EnglishThe first is the use of used cooking oil in the United Kingdom as animal feed.
Ensimmäinen niistä on ruokaöljyn käyttö eläinrehuna Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
EnglishLet us be honest about that, animal proteins are a major contributor to overweight.
Myöntäkäämme rehellisesti, että eläinproteiinit ovat keskeinen ylipainon syy.
EnglishI am in favour of animal welfare, and let me assure you that farmers are too.
Olen eläinsuojelun kannattaja ja väitän: eläinten kasvattajat ovat myös sitä.