"angry at" - Suomenkielinen käännös

EN

"angry at" suomeksi

EN

angry at {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "angry at"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishContemplate their mood at length with our free Angry Birds theme for Windows.
Tutustu niiden mielialaan tämän Windowsin maksuttoman Angry Birds -teeman avulla.
EnglishAre you angry enough to send my team of collectors around to the debtor's premises?
Oletko niin vihainen, että lähettäisit perintäryhmäni velallisen toimitiloihin?
EnglishI am very angry that my country has reached this point - very angry indeed.
Olen hyvin vihainen, että maani on joutunut tähän pisteeseen - erittäin vihainen.
EnglishI am really sorry and, as I said, I am angry but this is the situation we have been put in.
Olen todella pahoillani ja, kuten sanoin, olen vihainen, mutta tilanne on tämä.
EnglishThey said it openly in front of these very angry, delayed passengers.
He sanoivat näin avoimesti hyvin vihaisten, viivytettyjen matkustajien edessä.
EnglishLet me explain to him why people in the UK are so angry about this.
Selitän hänelle, miksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ollaan tästä niin vihaisia.
EnglishJobs are scarce, tensions are high, people are hurting, angry and disillusioned.
Työpaikat ovat vähissä, jännitteet ovat suuria, ihmiset ovat loukkaantuneita, vihaisia ja pettyneitä.
English(DE) Commissioner, please do not be angry, but let us get serious.
(DE) Arvoisa komission jäsen, älkää panko pahaksenne, mutta pohditaanpa tätä vakavasti.
EnglishWe know we're not always angry, always jealous, always generous.
Tiedämme, ettemme aina ole vihaisia, aina mustasukkaisia, aina anteliaita.
EnglishThey will be angry should any of these measures facilitate yet more EU mass immigration.
He ovat vihaisia, jos jokin näistä toimenpiteistä lisää EU:hun suuntautuvaa suurta muuttoliikettä.
EnglishPeople all over the world have understood this and are angry and are mobilising against it.
Kaikkialla maailmassa ihmiset ovat ymmärtäneet tämän, he ovat vihaisia ja toimivat sitä vastaan.
EnglishI am getting angry and I am sorry for that, but this debate is slowly getting on my nerves.
Alan kiukustua ja olen pahoillani siitä, mutta tämä keskustelu alkaa hiljalleen käydä hermoilleni.
EnglishI have to say I am angry at how some of our citizens treat these strangers.
Minun on sanottava, että olen vihainen siitä, miten jotkut kansalaisemme kohtelevat näitä ulkomaalaisia.
EnglishI am particularly angry at the attacks being made on Irish beef.
Olen erityisen vihainen niistä hyökkäyksistä, joita irlantilaiseen naudanlihaan kohdistetaan.
EnglishPlease, those of you from Scotland, do not be angry with me.
Toivon, etteivät Skotlannista kotoisin olevat jäsenet suutu minulle.
EnglishDisabled people are becoming angry at the lack of attention that they get.
Vammaiset alkavat suuttua saamansa huomion vähyyteen.
EnglishBy Wednesday, people were angry and frightened, understandably, and so were we.
Keskiviikkoon mennessä ihmiset olivat muuttuneet, kuten mekin, vihaisiksi ja pelokkaiksi, mikä oli ymmärrettävää.
EnglishJoin the Angry Birds on an epic adventure in a galaxy far, far away.
Kokeile uusia tapoja yhdistää jalokiviä ja pitää hauskaa.
EnglishBut she got angry and we argued and for the second time in my life I spent a sleepless night.
Arvoisa puhemies, vaimoni kuitenkin suuttui riitelyyn asti, joten vietin jo toistamiseen unettoman yön.
EnglishBut if the latter is true and no action is taken, then citizens will be frustrated and angry.
Jos taas jälkimmäinen on totta eikä toimenpiteisiin ryhdytä, kansalaiset ovat turhautuneita ja vihaisia.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "angry at" suomeksi

angry adjektiivi
Finnish
at prepositio
to pick at verbi
to come at verbi
to get at verbi
to drive at verbi
to have a crack at verbi
to jump at verbi
to gnaw at verbi
Finnish
to arrive at verbi
Finnish