"Anglo-Saxon" - Suomenkielinen käännös

EN

"Anglo-Saxon" suomeksi

EN

Anglo-Saxon {substantiivi}

volume_up
Anglo-Saxon

Esimerkkejä "Anglo-Saxon"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA successful economy is not an Anglo-Saxon conspiracy, but the key to our survival.
Menestyksekäs talous ei ole mikään anglosaksinen salajuoni vaan selviytymisemme edellytys.
EnglishThere is the Anglo-saxon model with its well-known success: 160 000 cattle slaughtered.
On olemassa anglosaksinen malli, jonka saavutukset tiedämme: 160 000 teurastettua nautaa.
EnglishUnfortunately, Mr Sturdy's anti-farming positions are those of Anglo-Saxon bleeders of the land.
Valitettavasti Sturdyn maataloudenvastaiset kannat ovat anglosaksisen tilanherran mielipiteitä.
EnglishThere is the Anglo-Saxon system and the European system.
Käytössä on anglosaksinen järjestelmä ja eurooppalainen järjestelmä.
EnglishIreland fits somewhere between the continental European social model and the Anglo-Saxon model.
Irlanti asettuu jonnekin mannereurooppalaisen yhteiskuntamallin ja anglosaksisen mallin välimaastoon.
EnglishThis report also exposed differences between the Anglo-Saxon and Continental penal systems.
Mietinnössä valotetaan myös anglosaksisten ja mannereurooppalaisten rikosoikeudellisten järjestelmien eroja.
EnglishThis Anglo-Saxon model is a model of the invisible hand, but it is really the visible hand of capitalism.
Anglosaksinen malli on näkymättömän, kapitalistisen käden malli.
EnglishI would describe all three of the existing rating agencies as being predominantly Anglo-Saxon.
Sanoisin, että kaikilla kolmella olemassa olevalla luottoluokituslaitoksella on pääasiassa anglosaksinen tausta.
EnglishOn the one hand, there is the Anglo-Saxon tradition, characterised by laissez-faire and open market principles.
Meillä on toisaalta anglosaksinen perinne, jota leimaavat laissez-faire ja open market -periaatteet.
EnglishBut this must not be a purely Anglo-Saxon affair.
Tämä ei kuitenkaan voi olla pelkästään anglosaksinen asia.
EnglishAmerica has become a world under Anglo-Saxon domination.
Siitä on tullut anglosaksien hallitsema maailma.
EnglishThe international community is nothing but a hollow formula for supporting the empire and its Anglo-Saxon flunkeys.
Kansainvälinen yhteisö on ainoastaan ontto käsite, joka tukee imperiumia ja sen anglosaksisia käskyläisiä.
English'What is happening ... is a huge blow to the credibility of the Anglo-Saxon model of ... financial capitalism', he writes.
Se mitä on tapahtumassa... on valtava isku anglosaksisen... finanssikapitalismin mallin uskottavuudelle, hän kirjoittaa.
EnglishWe should like this to be done in a non-Anglo-Saxon manner, as I indicated in connection with the Take-over Directive.
Toivomme, että tämä tapahtuu muulla kuin anglosaksisella tavalla, kuten mainitsin yritysostotarjouksia koskevan direktiivin yhteydessä.
EnglishFaced with the winds of Anglo-Saxon globalisation, these national trees need all of their deep cultural roots in order to remain standing.
Anglosaksisen globalisaation tuulissa nämä kansalliset puut tarvitsevat kaikki syvät kulttuuriset juurensa pysyäkseen pystyssä.
EnglishI believe that this reform is more along the lines of Anglo-Saxon law and, despite being a continental lawyer, I agree with it.
Mielestäni tämä uudistus on lähinnä anglosaksisen oikeuden mukainen, ja vaikka olenkin mannereurooppalainen juristi, olen siitä samaa mieltä.
EnglishMr Evans is behaving more like an Anglo-Saxon lawyer, while Mr Karas has demonstrated the usual preoccupations of continental lawyers.
Esittelijä Evans on kuin anglosaksinen juristi, kun taas jäsen Karasilla on mannereurooppalaisille juristeille tyypilliset huolenaiheet.
EnglishCosts must remain reasonable and produce what our Anglo-Saxon friends call proper value for money, that is to say a sound cost-benefit ratio.
Kulujen on pysyttävä kohtuullisina ja tuotettava niin kutsuttua lisäarvoa. Toisin sanoen kustannus-hyötysuhteen on oltava järkevä.
EnglishIt is said that scientists have identified four different models, namely the Scandinavian, Anglo-Saxon, Continental and Mediterranean models.
Sanotaan, että tutkijat ovat määrittäneet neljä erilaista mallia eli pohjoismaisen, anglosaksisen, mannermaisen ja Välimeren alueen mallit.
EnglishAgain, establishing a new society comes down to making a choice; a choice between the Anglo-Saxon model, the United States model, or the European model.
Uutta yhteiskuntaa rakennettaessa joudutaan tekemään valinta anglosaksisen Yhdysvaltojen mallin ja Euroopan unionin mallin välillä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Anglo-Saxon":

Anglo-Saxon