EN

angling {substantiivi}

volume_up
angling

Esimerkkejä "angling"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat some Member States are angling for borders on the criminal at government level in Europe.
Tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden pyrkimykset ovat hallitusten tasolla jo lähes rikollisia.
EnglishThere was never for one moment any doubt in my mind that the United States has been angling for war in Iraq.
En ole koskaan hetkeäkään epäillyt, etteikö Yhdysvallat toivo sotaa Irakin kanssa.
EnglishSuch help, however, should consist in providing a fishing rod and angling skills rather than putting fish on the plate.
Tällaisen avun olisi kuitenkin koostuttava onkivavan ja kalastustaitojen antamisesta eikä kalan tarjoamista lautasella.
EnglishSome 19 000 people are employed in some 1 300 businesses in England and Wales as a result of the recreational angling industry.
Virkistyskalastusteollisuus työllistää Englannissa ja Walesissa suunnilleen 19 000 ihmistä noin 1 300 yrityksessä.
EnglishSea angling needs encouragement.
EnglishAs far as boat angling is concerned, the door with all of this is open for everybody being required to have licences and to report.
Veneestä tapahtuvan vapakalastuksen osalta nyt on avattu ovi sille, että kaikilta vaaditaan luvat ja kaikkien on raportoitava.
EnglishLaw-making is like angling.
EnglishThese proposals could have a serious effect on tourist earnings from angling, and also have a negative cultural impact on many parts of Ireland.
Näillä ehdotuksilla voi olla vakavia vaikutuksia onginnasta saataviin matkailutuloihin, ja niillä voi olla myös kielteinen kulttuurinen vaikutus eri puolilla Irlantia.
EnglishA study by the Lough Corrib Angling Federation found that the Irish state agencies were involved in little more than a policy of supervised neglect of western lakes.
Lough Corrib Angling Federationin tekemässä tutkimuksessa esitettiin, että Irlannin valtion virastot olivat systemaattisesti laiminlyöneet länsiosan järviä.
EnglishAs a result of falling stocks of fish, there is a move to impose controls on shore angling and to deduct these catches from the quotas of the commercial fishing industry.
Kalakantojen pienentymisen vuoksi on pyritty määräämään rannikkoalueen virkistyskalastuksen valvontatoimista, ja nämä saaliit vähennetään kaupallisen kalastusalan kiintiöistä.
English. - This report is a broad document that covers all the aspects of the CFP, from aquaculture to angling, from the Baltic Sea to fisheries agreements with third world countries.
Tämä mietintö on laaja asiakirja, joka kattaa kaikki YKP:n näkökohdat vesiviljelystä ongintaan ja Itämerestä kolmannen maailman maiden kanssa tehtäviin kalastussopimuksiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "angle":

angle
angle bracket