"anger" - Suomenkielinen käännös

EN

"anger" suomeksi

volume_up
anger {subst.}

EN anger
volume_up
{substantiivi}

anger (myös: feud, hate, hatred, ire)
volume_up
viha {subst.}
Public anger forced national governments and the European Union into action.
Kansan viha pakotti kansalliset hallitukset ja Euroopan unionin ryhtymään toimiin.
Anger, indignation and protest have met with explosive results.
Viha, närkästys ja protestit ovat johtaneet räjähtäviin tuloksiin.
Fear of attacks by the PKK, anger that could lead to escalation.
PKK:n iskujen pelko, ja viha, joka voisi johtaa eskalaatioon.
But the anger - and I share that anger - is because these rules are not applied evenly.
Mutta suuttumus - jonka myös itse jaan - aiheutuu siitä, että näitä sääntöjä ei sovelleta tasapuolisesti.
When the tragedy is absurd, like the Cermis tragedy, the first reaction is one of anger and disbelief.
Kun tragedia on absurdi, kuten Monte Cermisin tapauksessa, ensimmäinen reaktio on suuttumus ja epäusko.
Moreover, some of the strong words, tinged with anger and a touch of hatred, seem to me to have clearly got out of hand.
Sen lisäksi jotkut voimakkaista sanoista, joita värittävät suuttumus ja jopa viha, vaikuttavat minusta täysin ylimitoitetuilta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anger":

anger

Esimerkkejä "anger"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is not difficult to see why these threats motivate anger amongst our peoples.
On helppo ymmärtää, miksi nämä uhat aiheuttavat vihaa kansojemme keskuudessa.
EnglishYou have heard Mr Hudghton also expressing anger from a Scottish perspective.
Olette kuulleet jäsen Hudghtonin ilmaisevan suuttumuksensa Skotlannin näkökulmasta.
EnglishBut it is also a source of frustration and anger for law-abiding citizens.
Tämä herättää myös turhautumista ja suuttumusta lainkuuliaisissa kansalaisissa.
EnglishOne of the things I had to learn as a journalist was what to do with my anger.
Yksi asia, joka minun oli opittava journalistina, oli päättää, mitä tekisin vihalleni.
EnglishMr Dell'Alba, I understand your anger regarding the newspaper reports.
Parlamentin jäsen Dell " Alba, ymmärrän ärtymyksenne sanomalehtikirjoituksista.
EnglishIt is no surprise that there is considerable anger amongst those affected constituents.
Ei ole ihme, että kyseiset vahinkoja kärsineet äänestäjät ovat melkoisen kiukkuisia.
EnglishI understand the anger of the people - the people with pensions, the people with savings.
Ymmärrän hyvin ihmisten, eläkeläisten ja säästöjä keränneiden ihmisten suuttumuksen.
EnglishAnd it has aroused huge anger and frustration among our young generation.
Se on aiheuttanut valtavaa suuttumusta ja turhautumista nuoren sukupolvemme keskuudessa.
EnglishI reiterate and stress that the Commission shares the anger of consumers.
. (EN) Toistan ja painotan vielä kerran, että komissio ymmärtää kuluttajien vihastuksen.
EnglishThis is the main reason for the anger and resentment felt towards the Common Fisheries Policy.
Tämä on pääsyy yhteistä kalastuspolitiikkaa kohtaan tunnettuun vihaan ja kaunaan.
EnglishYou should know that anger is rife among peach producers in Greece.
Teidän pitäisi tietää, että kreikkalaiset persikanviljelijät ovat raivoissaan.
EnglishMany sceptics along the way must have aroused justified anger in you.
Varmasti matkan varrella monet epäilijät herättivät Teissä oikeutettua suuttumustakin.
English(PL) Madam President, there is growing bitterness and anger in Poland.
(PL) Arvoisa puhemies, Puolassa ollaan yhä enemmän katkeria ja suuttuneita tästä asiasta.
EnglishYou may not realise the anger that is on the ground, but let me tell you it is there.
Ette ehkä ymmärrä, millaista kiukkua kentällä tunnetaan, mutta voin kertoa, että sitä riittää.
EnglishIt is a time not to look back in anger but to look forward with hope.
Nyt on aika lakata katsomasta kaunaisina taaksepäin ja aika katsoa toiveikkaina eteenpäin.
EnglishLikewise, if you look at the thought of anger, it will vanish like frost under the morning sun.
Samoin vihan ajatusta tarkastelemalla se katoaa kuin kuura aamuauringossa.
EnglishThey must even be able to vent their anger on occasion so that this European model can work.
Kansalaisten on myös voitava purkaa vihansa ulos, jotta Euroopan unionin malli voi toimia.
EnglishHe will see the impact of that disappointment and anger in the days to come.
Hän huomaa tämän pettymyksen ja vihan vaikutukset lähipäivinä.
EnglishOn the other hand, secrecy can also protect powerful profiteers from popular anger.
Toisaalta salailulla voidaan myös suojata julkiselta vihalta keinottelijoita, joilla on paljon valtaa.
EnglishThey expect this reaction to swell and fear the deluge of grass-roots anger.
He odottavat näiden reaktioiden voimistuvan jatkuvasti ja pelkäävät kansalaisten vihanpurkausten vyöryä.