EN

angel {substantiivi}

volume_up
angel
The German Blue Angel and the Nordic Swan have led the way in eco-labelling.
Saksalainen sininen enkeli ja pohjoismainen joutsen ovat näyttäneet tietä ympäristömerkille.
Please, I am no angel, but we have built a house with no doors.
Minä en ole enkeli, mutta me olemme rakentaneet talon, jossa ei ole ovia.
This impotence feeds the conviction in the United States that they are the avenging angel.
Tämä voimattomuus ruokkii Yhdysvalloissa uskoa siihen, että se voi olla koston enkeli.

Esimerkkejä "angel"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd so, he's the modern Lucifer effect, a man of God who becomes the Angel of Death.
Hän on modernin ajan Lucifer-efekti -- Jumalan miehestä tulee Kuoleman enkeli.
EnglishWell, sometimes, Mr President, you need a small angel at your shoulder.
Arvoisa puhemies, täytyy sanoa, että toisinaan tarvitsemme hiukan pienen enkelin apua.
EnglishThe German Blue Angel and the Nordic Swan have led the way in eco-labelling.
Saksalainen sininen enkeli ja pohjoismainen joutsen ovat näyttäneet tietä ympäristömerkille.
EnglishThis impotence feeds the conviction in the United States that they are the avenging angel.
Tämä voimattomuus ruokkii Yhdysvalloissa uskoa siihen, että se voi olla koston enkeli.
EnglishNot everyone who works in a telecommunications company is an angel.
Kaikki televiestintäyrityksissä työskentelevät henkilöt eivät todellakaan ole viattomia.
EnglishPlease, I am no angel, but we have built a house with no doors.
Minä en ole enkeli, mutta me olemme rakentaneet talon, jossa ei ole ovia.
EnglishSnowflakes fall as delicately as angel wings in this free wintry Windows theme.
Lumihiutaleet leijailevat lumoavasti kuin enkelten siivet tässä maksuttomassa talvisessa Windows-teemassa.
EnglishIt is not a question of making an angel of peace of Öçalan.
Tässä asiassa ei ole kyse siitä, että Öcalanista tehtäisiin jonkinlainen rauhanenkeli.
EnglishThis is the case, for example, as regards the Nordic Swan in Scandinavia and the Blue Angel in Germany.
Tämä pätee esim. pohjoismaiseen joutsenmerkkiin Skandinaviassa ja siniseen enkeliin Saksassa.
EnglishThere is a fallen angel in both the Bible and the Koran.
Sekä Raamatussa että Koraanissa kerrotaan pudonneesta enkelistä.
EnglishAt this point, I would like to mention Neda, the 'Angel of Iran'.
Haluaisin tässä kohdin mainita Nedan, "Iranin enkelin".
EnglishI should also like to refer - as Mr Poggiolini did - to the Nordic Swan and the Blue Angel.
Haluaisin myös viitata - herra Poggiolinin tavoin - pohjoismaiseen joutsenmerkkiin ja sininen enkeli -merkkiin.
EnglishMiguel Ángel and Edén Galván spent 19 days in prison.
Miguel Ángel ja Edén Galván viettivät 19 vuorokautta vankilassa.
EnglishMiguel Angel Martínez and Commissioner Vassiliou also participated and were actively engaged in it.
Myös Miguel Angel Martínez ja komission jäsen Vassiliou osallistuivat tapaamiseen ja ottivat siihen aktiivisesti osaa.
EnglishWe, ladies and gentlemen, are Miguel Angel, too.
Myös me, arvoisat läsnäolijat, olemme Miguel Angel.
EnglishAnd it's really so graceful; it's like a dancing angel.
EnglishIf you remember, God's favorite angel was Lucifer.
EnglishWe would like to offer our most sincere condolences to the family of Miguel Angel Blanco and our support at this difficult time.
Esitämme syvät surunvalittelumme ja annamme tukemme Miguel Angel Blancon perheelle näinä vaikeina hetkinä.
EnglishReport (A5-0197/2001) by Miguel Angel Martínez Martínez, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development,
Miguel Angel Martínez Martínezin laatima maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietintö (A5-0197/2001)
EnglishThis forum was founded after Miguel Ángel Blanco Garrido, a municipal councillor in Ermua, was murdered by ETA in July 1997.
Forum d'Ermua perustettiin heinäkuussa 1997 ETAn murhattua Ermuan kunnanvaltuutetun Miguel Ángel Blanco Garridon.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "angel":

angel
angelic
destroying angel
guardian angel