EN

anecdote {substantiivi}

volume_up
anecdote
anecdote (myös: joke)
anecdote (myös: bit, business, go, item, story, thingy, yarn)
anecdote (myös: fable, story, tale, yarn, fairytale)
That true anecdote says a lot about the lack of coordination and cooperation between the Member States and the Union.
Tuo tosi tarina kertoo paljon jäsenvaltioiden ja unionin välisen koordinaation ja yhteistyön puutteesta.

Esimerkkejä "anecdote"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLet me conclude with a little anecdote that shows the sort of thing we must deal with.
Haluan päättää pienellä anekdootilla, joka osoittaa millaista asiaa meidän on käsiteltävä.
EnglishI will finish very quickly with an anecdote that would be funny if were it not so serious.
Päätän nopeasti puheenvuoroni anekdootilla, joka olisi huvittava, jos asia ei olisi niin vakava.
EnglishI shall end with an anecdote: three years ago, my brother, a Catholic priest, visited Iraq.
Kerron lopuksi pienen tarinan: kolme vuotta sitten veljeni, joka on katolinen pappi, kävi Irakissa.
EnglishI feel this anecdote is significant since is clearly shows the spirit in which this report was drawn up.
Mielestäni tämä tapaus on paljonpuhuva, sillä se osoittaa hyvin, minkälaisella mielellä mietintö on valmisteltu.
EnglishThat true anecdote says a lot about the lack of coordination and cooperation between the Member States and the Union.
Tuo tosi tarina kertoo paljon jäsenvaltioiden ja unionin välisen koordinaation ja yhteistyön puutteesta.
EnglishI will tell you an anecdote, ladies and gentlemen, concerning a situation in which I was involved right here this very afternoon.
Hyvät kollegat, kerron teille anekdootin tilanteesta, johon jouduin juuri täällä juuri tänä iltapäivänä.
EnglishI should like to tell one final anecdote.
English. - Mr President, there is an anecdote going around the bazaars of Karachi roughly as follows.
EFD-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, Karachin basaareissa kerrotaan anekdoottia, joka kuuluu suunnilleen seuraavasti.
EnglishI should like to relate an anecdote.
EnglishI shall just relate one little anecdote.
EnglishThis discussion is becoming very serious, so may I remind you - when I think of our relationship - of just one Russian anecdote.
Keskustelu alkaa muuttua hyvin vakavaksi, joten saanen nyt, kun pohdimme näitä suhteita, tuoda mieliinne yhden venäläisen anekdootin.
EnglishThat reminded me of an anecdote from the chess player Bobby Fischer, who has recently been in the news as a result of his arrest in Japan.
Se toi mieleeni pienen tarinan šakin ammattilaispelaaja Bobby Fischeristä, jonka pidätyksestä Japanissa uutisoitiin hiljattain.
EnglishTo Mr Swoboda I would say - and this is an anecdote - that I wanted to go and see Stalin's house in Gori, because that is where his house is.
Hannes Swobodalle haluaisin sanoa - ja kerron nyt tarinan - että halusin Gorissa käydä Stalinin kodissa, sillä siellähän se on.
EnglishIn order to convince the Council and all of my colleagues to never give up on this issue, allow me to tell you a short anecdote.
Sallinette, että kerron pienen tarinan saadakseni neuvoston ja kaikki kollegani vakuuttuneiksi siitä, että tällä alueella ei pidä antaa koskaan periksi.
EnglishBy way of anecdote, a terrifying one, the inspection body responsible for the Midi-Pyrénées region has 17 inspectors to inspect over 2000 companies.
Esimerkin, karmaisevan esimerkin antaakseni Etelä-Ranskan Pyreneiden alueesta vastaavassa valvontaelimessä on 17 virkaa yli 2000:n yrityksen valvontaan.
EnglishHe related a short anecdote about an American who, in a Moscow zoo, had, to his great surprise, seen a cage containing a wolf together with a lamb.
Hän kertoi lyhyen tarinan amerikkalaisesta, joka oli moskovalaisessa eläintarhassa suureksi hämmästyksekseen nähnyt häkin, jossa oli susi yhdessä karitsan kanssa.
EnglishThis is a first step towards achieving what Parliament is requesting and I shall say, for the sake of the anecdote, that it is a programme that was developed on the basis of a Scottish project.
Se on ensimmäinen askel kohti sitä, mitä parlamentissa pyydetään, ja täsmentäisin kuriositeettina, että tämä ohjelma on kehitetty skotlantilaisen hankkeen pohjalta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anecdotal":

anecdotal
anecdotic
anecdotical