"Andalusian" - Suomenkielinen käännös

EN

"Andalusian" suomeksi

EN

Andalusian {adjektiivi}

volume_up
Mr President, I would like to point out that the Andalusian fisherman Agustín García has been held in prison in Faro by the Portuguese authorities since 8 May last.
Arvoisa puhemies, haluaisin huomauttaa, että andalusialainen kalastaja Agustín García on ollut Portugalin viranomaisten vankina Faron vankilassa 8. toukokuuta alkaen.

Esimerkkejä "Andalusian"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe cases in Dover and on our own Andalusian coast are clear examples of this.
Doverissa tai Andalusian rannikolla sattuneet tapaukset ovat siitä selkeä esimerkki.
EnglishMy husband was an Andalusian by birth and a senator for the Basque Country.
Jäin leskeksi neljän lapsen kanssa, joista nuorin oli kahdeksan kuukauden ikäinen.
EnglishIn that respect we have acted in complete solidarity with our Andalusian friends.
Olemme tässä asiassa menetelleet erittäin solidaarisesti andalusialaisia ystäviämme kohtaan.
EnglishMoreover, the Commission is considering the complaint received from the Andalusian Government.
Lisäksi komissio käsittelee Andalusian hallituksen toimittamaa valitusta.
EnglishThe first is that thousands of Andalusian and Spanish families are looking to us.
Ensimmäinen on se, että tuhannet andalusialaiset ja espanjalaiset perheet ovat kääntäneet katseensa meihin.
EnglishI am referring here specifically to the attitude of the Portuguese Government to the Andalusian fishermen.
Viittaan tältä osin erityisesti siihen, miten Portugalin hallitus on suhtautunut andalusialaisiin kalastajiin.
EnglishThe Straits of Gibraltar and the Andalusian coasts are the silent witnesses of the tragic deaths of human beings.
Gibraltarin salmi sekä Andalusian rannikko ovat saaneet hiljaisina todistaa ihmishenkien traagisia menetyksiä.
EnglishYes, the Valencian, Andalusian and Madrid building scandal is a European scandal that demands a European response.
Valencian, Andalusian ja Madridin rakennusskandaali on todellakin EU:n laajuinen skandaali, joka edellyttää EU:n laajuisia toimia.
EnglishThe Andalusian coasts regularly wash up the bodies of unfortunate North Africans who have fled misery in their notorious rafts.
Andalusian rannikolle huuhtoutuu säännöllisesti kurjuutta lautoilla paenneiden huono-onnisten pohjoisafrikkalaisten ruumiita.
EnglishAndalusia, my region, has the highest rate of unemployment in the Union and almost 50% of the boats which fish in Moroccan waters are Andalusian.
Minun alueellani Andalusiassa on unionin korkein työttömyysaste, ja lähes 50 % Marokon kalastusalueilla kalastavista aluksista ovat andalusialaisia.
EnglishMr President, last week, in the Andalusian town of El Ejido, we saw scenes which were inappropriate to the European Union in the year 2000.
Arvoisa puhemies, viime viikolla El Ejidossa Andalusiassa nähtiin sellaista, joka kuuluisi paremmin menneisyyteen tai muualle kuin Euroopan unioniin vuonna 2000.
EnglishThe Commission is currently considering a complaint received from the Andalusian Regional Government regarding a possible failure to comply with Community legislation.
Komissio käsittelee tällä hetkellä Andalusian aluehallitukselta saatua valitusta, joka koskee mahdollista yhteisön lainsäädännön laiminlyöntiä.
EnglishI have to say that I would be delighted with an income from agriculture as high as that enjoyed by the citizens represented by Mrs Auroi, and so would my Andalusian constituents.
Haluaisin, että andalusialaiset - joita edustan - voisivat jo nauttia samantasoisista maataloustuloista kuin ne kansalaiset, joita jäsen Auroi edustaa.
EnglishMr President, I would like to point out that the Andalusian fisherman Agustín García has been held in prison in Faro by the Portuguese authorities since 8 May last.
Arvoisa puhemies, haluaisin huomauttaa, että andalusialainen kalastaja Agustín García on ollut Portugalin viranomaisten vankina Faron vankilassa 8. toukokuuta alkaen.
EnglishHow many people have lost their lives in attempting to tread on European soil along the Andalusian coastline, in Dover, or on the coasts of southern France or Italy?
Kuinka monta ihmistä on menettänyt henkensä heidän yrittäessään päästä Euroopan maaperälle Andalusian rannikolla, Doverin kohdalla tai Ranskan etelärannikolla tai Italiassa?
EnglishLike Mrs Terrón, I am also from a country, Spain, in which we unfortunately witness hundreds of deaths and disappearances in the Straits of Gibraltar and the Andalusian coasts.
Kuten kollegani Anna Terrón, minäkin olen kotoisin Espanjasta, maasta, jossa satoja ihmisiä valitettavasti kuolee ja katoaa Gibraltarin salmeen ja Andalusian rannikolle.
EnglishSubject: Tragic deaths of African immigrants on the southern Spanish coast Every week, men and women trying to enter Europe in search of work are drowned along the Andalusian coast of southern Spain.
Aihe: Afrikkalaisten miesten ja naisten traagiset kuolemantapaukset Etelä-Espanjan rannikoilla Espanjan viranomaisten passiivisuus asiassa on huolestuttavaa ja tuomittavaa.
EnglishMr Minister, since I raised this issue the last time, thousands of immigrants have continued to arrive on Andalusian, that is European, beaches in small boats, risking their very lives.
Arvoisa ministeri, sen jälkeen kun esitin jälleen kerran tämän kysymyksen, Euroopan ja Andalusian rannoille on saapunut tuhansia maahanmuuttajia pienillä aluksilla ja henkensä vaarantaen.
English. - (ES) Madam President, allow me to say, first of all, that today a Spanish fishing boat sank off the Andalusian coast and as a result three people died and five are currently missing.
esittelijä. - (ES) Arvoisa puhemies, haluan kertoa aluksi, että espanjalainen kalastusalus upposi tänään Andalusian rannikolla. Onnettomuudessa kuoli kolme ihmistä, ja viisi on kateissa.
EnglishIf the Commission does nothing to stop it and if the country itself does nothing, harm will be done to a park which is not only Andalusian or Spanish but European and a part of the world heritage.
Jos komission ei sitä estä, jos maa ei itse sitä estä, hyökätään ei ainoastaan andalusialaista tai espanjalaista vaan eurooppalaista ja koko ihmiskunnan perintöön kuuluvaan puistoa vastaan.